Allah-Peygamber-Kuran

email:
mektup@incilbg.com

Muhammed ve kl

Eletirenlere lm !

Muhammed hayat boyunca 42 kiinin ahsen ldrlmesini buyurmutur ya da tasvip etmitir. Bunlarn bir ksm kendisine tehlike oluturabilecek kiilerdi, oysa aada sraladmz 13 kii kesinlikle tehlike olmamt, tek sular Muhammed eletirmek idi:

1) Fartana

Abdullah ibn Hatal'n klesi olan bu kz, Muhammed hakknda alay edici maniler syledi. O yzden Muhammed onun ldrlmesini buyurdu.

2) Kurayba

O da Fartana gibi, Abdullah ibn Hatal'n bir klesi idi ve Fartana ile birlikte Mhammed'le alay ederdi. Muhammed onun da ldrlmesini buyururken demi: "Onlar (o kutsal yere snarak) Kabe'nin perdelerine tutunmakta bulursanz bile, ikisini ldrn". Fartana'y acmaszca ldrdler. Kurayba mslmanl kabul ettii iin af edildi.

3) Sara

Muhammed zaferli olarak Mekke'ye dnnce o kadnn katledilmesini buyurdu, nk ona hicretten nce 'kfr etmi'.

4) el-Asved el-Ansi

Bu adam Yemen'de yaayp Muhammed'e gre yalanc ve sahte peygamberdi, nk ona islamiyeti kabul etmek iin verilen ltimatomu aldrmayp kabul etmemi. Muhammed lm yatandayken bile bir haberci gnderip el-Esved'i baka Yemenlilerin elleriyle ldrtt... kendi lmnden bir gn nce.

5) Ka'b ibn Zheyr ibn Abi Sulama

Ka'b Mekke'de tannm bir airdi. Muhammed hakknda alay edici iirler yazd iin nce onun kafasnn kesilmesini buyurdu. Ka'b Muhammed'i ven iirler yazdktan sonra onu serbest brakt.

6) Al-Harit bin al-Talatil

O da Mekke'de Muhammed hakknda alayc iirler yazan biriydi. Muhammed'in gveyi Ali onu ldrd.

7) Abdullah ibn Zibara

Muhammed'le alay eden nc bir air. Muhammed onun da ldrlmesini buyurdu. Abdullah ibn Zibara, Resulullah'n Mekke'de kendisini eletirenleri ldrdn iitince, korkudan kap mslman olmu ve ancak yle hayatta kalabilmi.

8) Hbeyra

Abdullah ibn Zibara'nn kuzeni. Abdullah'a katld iin o da Muhammed'den idam kararn yedi. Ancak kaarak hayatn kurtarabilmi.

9) Dumet-l Cendel emiri

Kuzey Arabistan'da bulunan o kk beylik, Muhammed'in dikkatini ekti. O da en tecrbeli subay, Halid ibn Al-Valid'i gnderip beyliin emirini yakalad. Cizyeyi demek karlyla serbest brakld.

10) Bir mslmann kars

Ad bilinmeyen kr bir mslmann ei Muhammed'e kfr ettii iin, kocas tarafndan ldrld. Muhammed olaydan haberdar olunca onu tasvip edip kan parasnn denmesi gerekli olmadn syledi.

11) Abdallah ibn Sa'd ibn Abi Sarh

'Kuran nasl yazld' sayfasnda gsterdiimiz gibi, Abdullah Abi Sarh Muhammed'in yazaryd ve istedii Kuran ayetleri uydurdu - Muhammed de onu kabul etti. Muhammed'in peygamber olmadn, Kuran'n da sadece insan sz olduunu anlaynca islamiyeti reddedip Mekke'ye kat.
Muhammed Mekke'yi ele geirince, hemen Abdullah'n ldrlmesini buyurdu. O da ancak bir yanllk sonucu hayatta kald. Onu Muhammed'in nne getirdiler, Abdullah da Muhammed'e sadk kalacana yemin ederek hayat esirgensin diye yalvard. Muhammed eliyele bir iaret yaparak 'yalvarn kabul etmem' demek istedi. Askerleri ise onu af ettii anlamna geldiini sandlar.

12) bn an-Navaha

Muhammed, Arabistan'da Allahn peygamberi olduunu iddia eden tek kii deildi. Mseylime adnda biri, Yemame ehrinde ona gl bir rakip kt. Mseylime de byk bir kalabalk renci etrafna toplad. Epey zaman iin Arabistan'da hkmdar kim olacak belli deildi. Bu dnem iinde Muhammed ve Mseylime birbirlerine eli gnderip haberletiler.
Muhammed bir gn bn an-Navaha'ya dedi: "Elilerin zel koruma stats olmasayd, senin kafan keserdim". Muhammed'in bahafz ve Kuran katipisi Abdullah bn-Mesud, bn an-Navaha'nn elilik grevi bittikten sonra, onu ldrd.

13) Kinana ibn al-Rabi ibn Abu al-Hukayk

Kinana, Yahudi olan ve Medine'de yaayan Banu Nadir kabilesinden idi. 628 ylnda Muhammed bu halka sava at. Banu Nadirlerin gizli hazinesi olduunu dnen Muhammed, Kinana'ya ikence yaplmasn buyurdu. Gsnde ate yakarak onu konuturmak, hazineninn nerede gmldn renmek istediler. Kinana konumaynca onun kafasn kestiler.

Ar gaddarlk

Ukl kabilesinden sekiz kiilik bir topluluk Medine'ye, Peygamber'in huzuruna geldiler. Tutulduklar karn rahatszlndan dolay Medine'de ikamet etmek istemediler de:
- "Ya Rasulallah, bize st ara", dediler. Peygamber (S):
- "Ben size (mslmnlarn haznesine ait) stl develerin bulunduu yere gitmenizden baka are bulmuyorum" buyurdu.

Onlar oraya gittiler, develerin sidiklerinden ve stlerinden itiler. Sonunda salk kazandlar ve semizlendiler. Bu kere de develerin obann ldrdler, develeri nlerine katp gtrdler ve slm'a girmelerinin ardndan kfir oldular... Peygamber arkalarndan arayclar yollad. Gn ykselince o adamlar yakalanp getirildiler.

Peygamber (ksas olarak) bu canilerin ellerini ve ayaklarn kestirdi. Sonra demir ubuklar getirilmesini emretti. Bu demir ubuklar atete kzdrld. Bu kzgn demirlerle onlarn gzlerine srme ektirdi ve onlar Harre mevkiine att. Onlar orada su istiyorlard, fakat lnceye kadar onlara su verilmedi. (Sahih Buhari - Cihad 222)

Bu olaya dayanarak, bir Kuran ayetin 'inmi', btn zamanlar iin geerli bir kanun olmu:

"Allah ve peygamberiyle savaanlarn ve yeryznde bozgunculua uraanlarn cezas ldrlmek veya aslmak yahut apraz olarak el ve ayaklar kesilmek ya da yerlerinden srlmektir. Bu onlara dnyada bir rezilliktir. Onlara ahirette byk azab vardr."
(Kuran - Maide suresi 5:33 ve Abu Davud, no. 4357)

slamiyeti terk etmek lm getiriyor


Sayfann bana dn Sonraki konu

Allah yolunda savan; bilin ki Allah iitir ve bilir. Bakara 2:244