Allah-Peygamber-Kuran

email:
mektup@incilbg.com

Muhammed ve kl

Cihadn 1. aamas: GZL CHAT

"Dinde zorlama yoktur,
artk hak ile batl iyice ayrlmtr."

Yukardaki prensip ada, aydn ve hogrl insanlara yakan, bugnk toplumumuzun temellerinden biri olan bir dncedir. Senin dinin gerek ise onu klla yaymana gerek yoktur: dncelerin kendileri daha zayf dnceleri yok edecekler.

Ve onun yazarn sorduumuzda, Aydnlanma andan bir Fransz felsefeci olmadn, ancak Kuran'da (Bakara suresi 2:25) yazl olduunu renince ayoruz. ayoruz, nk islamiyetin daha en batan ancak iddet, zorlama ve tehditlerle yayld herkesin bildii bir eydir.

Muhammed kendi hayatnda belirli bir evrim geirdi: 610 ylnda ilk ruhsal tecrbelerini edinince, ancak amcas Varaka ve ei Hatice onu tevik ettikten sonra kendini peygamber olarak grmeye balad. Oysa en bata ancak en yakn akrabalar ona iman ettiler. 3 yl sonra bu yeni tektanrclk dinini yaymaya balaynca, onun siyas gc yoktu, balanan basklara karlk verecek durumda deildi.

O devre ait olan sureler ve ayetler bizi Muhammed'i bar ve hogrl bir dini reformcu olarak gsteriyorlar. Yukardaki ayet o dneme aittir. Muhammed halknn inanlarn eletirdi, onlar ayetlerle korkuttu. Oysa cezay uygulayacak olan Allahn kendisi ve zaman gelecek zamandr. "Allah sizi yakacak"... fakat o zaman kadar huzur iinde yaayacaz.

"Ey inkrclar! Ben sizin taptklarnza tapmam. Benim taptma da sizler tapmazsnz. Ben de sizin taptnza tapacak deilim. Benim taptma da sizler tapmyorsunuz. Sizin dininiz size, benim dinim banadr." (Kuran - Kafirun suresi 109:2-6)

"Sizin dininiz size... ... benim dinim bana !"

Bu, cihadn birinci ya da gizli aamasdr. Yaadklar toplumun iinde Mslmanlarn gc az ise, bu tavr taknacaklar. Batl lkelerde yaayan mslmanlarn 'insan haklar' ve 'din zgrl'n vurgulamalarnn sebebi de budur. Tabii ki, mslman devletlerinde ayn haklar mslman olmayanlara tanmak, kimsenin aklnn ucundan gemez.

slamiyetin zihniyetini ve cihat kavramnn aama aama nasl uygulandn anlamak iin, Muhammed'in biografisine bakmamz gerek. Daha Mekke'deyken, d cephede hogr ve barseverlik maskelerini takarken, gizliden baka halklarna kar sava amay, onlar szlerle deil, klla fethetmeye planlyordu:

"Abu-Talib Resulullah' artt. O gelince ona dedi ki:
- Ey yeenim. te, airetimizin eyhleri ve ne gelenleri hepsi burada toplanm bulunuyorlar. Sana kar ikayetleri var ve haklarn aryorlar: artk onlarn tanrlarna kfr etmekten vazge, onlar da seni rahat brakp tanrnla babaa brakacaklar."
Muhammed de cevap verip dedi ki:
- Ey amcam. Onlar, kendilerine tanrlarndan daha byk yarar getiren bir eye davet edeceim.
Amcas da ona sordu:
- Onlar neye davet ediyorsun?
- Onlar bir sz sylemeye davet ediyorum. O szn sayesinde br Arap boylar onlara teslim olacaklar. Hatta, Arap olmayanlar da hkmedecekler.
- Babann adna syle, bu sz nedir? Sana o sz ve daha on tane daha vereceiz.
Ve Muhammed yle cevap verdi:
- "La ilah illa Allah" diye syleceksiniz.
(At-Tabari, cilt 6, s.95)

Gizlilik iinde yaplan bu konumadan Muhammed'in plann anlyoruz: aznn bir ucundan "Bar, Hosgr, Din zgrl" diye konuurken, br ucundan savamak iin hazrlk yapyordu.

Mminler, mminleri brakp kafirleri dost edinmesinler; kim byle yaparsa Allah katnda bir deeri yoktur, ancak, onlardan saknmanz hali mstesnadr.
(Kuran - Ali-mran suresi, 3:28)

nl mslman tafsirci bn Katir o ayeti yle aklad:

"Bu durumda (yani korktuklar zaman) mminler bakalarna (mslman olmayanlara) kendilerine dost ss verebilirler. Fakat yrekten asla dost olamazlar."
(Kuran - Ali-mran suresi, 3:28)

Muhammed'in sahabelerinden olan Ebu Darda bu olay yle dile getirdi:

Kimilerinin yzlerine glmseyerek bakyoruz... oysa yreklerimizle onlar lanet ediyoruz"

Bir toplumun iinde mslmanlarn gc yokken, 'takiye' yapmak en sk bavurulan bir yntemdir: yalan sylemek, aldatmak, ikiyzllk yapmak, kendine baka bir grnm vermek, sznde durmamak - btn bunlar, gleri az olan mslmanlar tarafndan, gerek Tanrya inanan kiilere yakmayan, reddetmemiz gereken gnahlar deil, ancak 'kafirlerle' savamann birinci admlar olarak kabul ediliyor.

Cihadn bu birinci aamasnda nemli olan baka bir nokta, mslmanlarn kendi kendilerine 'mazlum' gzyle bakmalardr. Pahas ne olursa olsun, toplum mslmanlara bakp acmalar lazm, haklar inenmi diye. Oysa sz konusu olan basklar ou zaman mslmanlarn kkrtmalarndan kaynaklanyor.

Burada gene Muhammed'in hayat mslmanlara yol gsteriyor: "lk mslmanlar Mekke'deyken, sadece tek tanrya inandklar yznden Kurey halkndan bask grdler"... ite, bugnk islam propagandaclar bize bu yalan yutturmak istiyorlar. Gerek ise bambakadr:

"Resululllah, Allahn mesajn kendi halkna serbeste tebli etti, yurttalarna islam ak ak bildirdi. Bunu yapnca onlar kendisinden el ekmediler, ne de onu herhangi bir konuda reddettiler... Halbuki, onlarn tanrlar hakknda konumaya, onlar aalamaya balaynca durum deiti, Kurey halk itiraz etmeye, ona kar birleip ona dman gzyle bakmaya balad." (At-Tabari, cilt 6, s.93)

Demek, Kuran'n 'mrikler' dedii, Arap tanrlarna tapan Muhammed'in soydalar, onun yeni bir din yaymasnda hi bir problem grmediler, hi bir tepki gstermediler. lk mslmanlar kendi inanlar uruna bask grmediler, ancak saygsz, aalayc ve kfr edici hareketleri yznden bask grdler. Kurey halk Muhammed'i yle tarif ettiler:

"Bu adamdan ektiimiz kadar hi kimseden ac ekmedik. Bizim rf ve adetlerimizle alay etti, atalarmza dil uzatt, dinimize aalad, aramza ayrlk getirdi ve tanrlarmza kfr etti. Evet, ondan ok eziyet grdk." (At-Tabari, cilt 6, s.101)

Zamanla Mekke'deki putperestler mslmanlara ayn biimde davranmaya, onlardan grdkleri hareketleri onlara evirmeye baladlar. Fakat o zaman mslmanlar, "Haklarmz ineniyor; bize zlm yapyorlar" diye barmaya baladlar. Ve bugne kadar batl devletlerde yaayan mslmanlar ayn ikiyzl ift standart uyguluyorlar, kendileri iin zel haklar talep ediyorlar.

Aslnda Kurey halkndan biraz bask grmek, ilk mslmanlarn bana gelebilecek en iyi eydi. Habeistan'dan (Etyopya) hristiyanlar, Medine'den Yahudiler ve baz Arap kabileler mslmanlarn imdadna kotular, onlar 'gaddar ve islamofob' Kurey halknn basksndan kurtarmaya altlar. Ve unutmayalm ki, Muhammed daha onlarn yardmlarn kabul ederken bile, bir gn onlara saldrmaya ve klla ele geirmeye planlyordu !

Cihadn 2. aamas: SAVUNMA AMALI CHAT

"Kendilerine sava alan kimselerin
kar koyup savamasna izin verilmitir"

Muhammed kendine yeterince mtefik ordular topladktan sonra, Kuran'n mesaj deimeye balad. slam tarihinde en nemli dn noktas hicrettir. Mslmanlar Mekke'den g edip Medine'ye yerleince, bask gren bir aznlktan, bir devlet statsne getiler. Ve devlet olduktan sonra, o devleti silahlarla savunmak caiz oldu.

Zaten islamiyetin takviminin 0 senesini belirten, o olay oldu. Neden? Muhammed'in doumu (570), ya da ilk vahiyleri almas (610) dinsel adan daha nemli deil mi? Ama islamiyetin mant baka: o zaten dinden ziyade politik bir harekettir.

"Hakszla uratlarak kendilerine sava alan kimselerin kar koyup savamasna izin verilmitir. Allah onlara yardm etmee elbette Kadir'dir. Onlar haksz yere ve 'Rabbimiz Allahtr' dediler diye yurtlarndan karlmlardr." (Kuran - Hacc suresi 22:39-40)

Bu ayetteki hileyi fark ettiniz mi? Mslmanlar sadece 'Rabbimiz Allahtr' deyip Mekke'den kovulmular. Ve buna dayanarak Allah onlara sava yapma hakkn vermi. Halbuki yukarda bambaka bir ey grdk: mslmanlara Mekke'de her trl hak ve zgrlk tandlar. Mslman olduklar iin kovulmadlar, ancak baka dinlere saygsz davranp kfr ettikleri ve fitne kardkar iin kovuldular.

Artk Medine'ye katktan sonra, mslmanlar emin yerdeydiler. Bu durumda sa Mesih'n elilerinden biri ncil'de verdii de kulak verselerdi iyi olurdu:

"Size buyurduumuz gibi, sakin bir yaam srmeyi, kendi iinize bakmay, ellerinizle almay ama edinin.yle ki, kimseye muhta olmadan br insanlarn nnde saygn bir yaam sresiniz."(ncil - 1.Selanikliler 4:11-12)

Ama Kuran'n tanrsnn baka bir plan vard mslmanlar iin. Medine'de yaayan Muhammed ve mslman mmeti, cihadn 2. aamasndaki ana yntemi kullandlar: terrizm.

Mekke halk ticaretle urard; temel gelir kayna uzaklara mal gtren kervanlard. Bir kervann yok olmas Kurey halk iin a kalmak anlamna geliyordu. Muhammed Medine'de huzur iinde yaayacana, Mekke'nin kervanlarna saldrmaya karar verdi. Tam yedi kez soygunculuk yapp kervanlara basknlar dzenledi. Buna ramen Mekkeliler bir kez olsun intikam almadlar.

Yedinci saldrlarnda mslmanlar, kervann mallarn alp bir kiiyi ldrdler... stelik btn Araplarn kutsal saydklar aylarda. Receb, Zilkade, Zilhice ve Muharrem aylar Kuran'da bile Allah tarafndan kutsal olarak kabul ediliyor (Tevbe suresi 9:36). Bu kutsal aylarda insan ldrmek kesinlikle yasakt.

Arap adetler ve inanlarnaa bal olan Muhammed bu durumdan en nce rahatsz oldu. Fakat onun tanrs hemen gereken ayeti indirdi:

"Sana hrmet edilen ay, o aydaki sava sorarlar. De ki: 'O ayda savamak byk sutur. Allah yolundan alkoymak, O'nu inkr etmek, Mescidi Haram'a engel olmak ve halkn oradan karmak Allah katnda daha byk suctur. Fitne karmak ise ldrmekten daha byktr'." (Kuran - Bakara suresi 2:217)

Mekke'de fitne karan mslmanlar idi, ama Muhammed ne yapsa, Kuran'n Allah onu hakl karyor. Bu zihniyet bugne kadar devam ediyor: Londra metrosunda mslman terristler bombal suikastlarnda onlarca susuz sivil kii ldrdkleri zaman, onun sulusu ngiltere hkmetidir. Nijerya'daki mslmanlar kiliselerde toplanan hristiyanlar diri diri yakarsalar, onun sulusu Danimarka'da bir gazetedir. Bugnk terristler Muhammed'i rnek alp onu taklit ediyorlar.

En sonunda Mekke halknn sabr tat. Bir sonraki kervaneyi korumak iin onun beraberinde bir ordu gnderdiler. Mslmanlar ise, gene saldrdlar ve Mekkelileri yendiler (Bedr Sava / 623 ylnda, hicretten 1 yl sonra). Demek, mslmanlar baka halklarla yapt ilk savan sebebi, mslman olmayanlar kendilerini mslman saldrsndan savunmalardr.

Mslmanlara snak salayan, yardm eden halklar bile mslmanlarn gazabna uradlar. Medine'deki Yahudi airetlerinden ikisi kovuldu, ncsnn erkekleri katledildi, kadnlar ve ocuklar kle oldu.

Ayrca, bu dnemde Muhammed'i eletirmek de ok tehlikeli oldu: Muhammed kendisiyle alay edenlere acmaszca ldrtt. Szde zlm gren mslmanlara kaplarn aan Medine halk, srekli Muhammed'in fkesinden korkarak en sonunda kendi haklarn kaybettiler, kendi ehrinde yabanc oldular.

Ve gene bugnk gelimelerde aynsn gryoruz: sve'e iltica eden Araplar, yerli kadnlara saldrp tecavz ediyorlar, yle ki, birok semtlerde kadnlar ksa etek giyimekten korkuyorlar. Londra'nn baz semtlerinde mslman genler kendi kendilerine 'beki' grevini verip kol kola gezen iftleri ayryorlar, sokakta bira ienlere saldryorlar. Ve gene: onu yapanlar fanatik mslmanlar deil, fakat Muhammed'in rneine gre davranan, gerek mslmanlardr.

Cihadn 3. aamas: SALDIRGAN CHAT

"Artk puta tapanlar bulduunuz yerde ldrn"

Muhammed, Medine'de 8 sene yaadktan sonra, 630 ylnda kocaman bir ordu ile Mekke'nin zerine yryp onu ele geirdi. Mslman ordusunun gc artk o an sper gleri Bizans ve ranl Safavid Emperatorluunun gc gibi oldu. Ve bu yeni duruma paralel olarak, Kuran'n mesaj yine deiti. Kuran'n tanrs artk savunma amal savalara msaade etmekle yetinmedi, mslmanlara baka dine inananlara saldrmay buyurdu.

Bu konuda anahtar sure, dokuzuncu Tevbe adl suredir. O, sonundan bir nceki olarak 'indirildi' ve nesih / mensuh dncesiyle (o konu hakkndaki sayfamz okuyun) btn nceki ayetleri geersiz kld. Dinsel zgrlk ve hogr a bitti artk. Ara sra terr suikastlar dzenlemek gemite kald artk. Bundan sonra islam devleti srekli sava halinde olacakt, btn dnyay kl zoruyla mslman yapacakt.

Ey Peygamber! nkarclarla, ikiyzllerle sava; onlara kar sert davran. Varacaklar yer cehennemdir, ne kt dntr. (Kuran - Tevbe suresi 9:73)

Allah phesiz, Allah yolunda savap, ldren ve ldrulen mminlerin canlarn ve mallarn ... cennete karlk satn almtr. (Kuran - Tevbe suresi 9:111)

Ey inananlar! Yaknnzda bulunan inkrclarla savan; sizi kendilerine kar sert bulsunlar. (Kuran - Tevbe suresi 9:123)

Kitap verilenlerden, Allah'a, ahiret gnne inanmayan, Allah'n ve peygamberinin haram kldn haram saymayan, hak dinini din edinmeyenlerle, boyunlarn bkp kendi elleriyle cizye verene kadar savan. (Kuran - Tevbe suresi 9:29)

Yukardaki ayetlerden mslmanlarn dman kim olduu ok net anlalyor: artk onlara saldran, ya da onlara eziyet edenler bile deil, baka dine inananlar. Sadece inancn farkl olduu iin, Kuran'n tanrs seni ldrecek ve cellat olarak Muhammed'i ve onun rencilerini yollayacak.

Bir de unutmayalm ki, daha birka sene nce bu ayn adam Kureylerden ikayeti idi, mslmanlarn din zgrlne yeterince sayg gsterilmezmi diye. Ne kadar yaman ikiyzllk ve yobazlk!

Sava hakknda baka ayetler:

"Ganimetler (= harpta kazanlan mallar) Allahn ve Peygamberindir." (Enfal 8:1)

"Ey peygamber! Mminleri sava iin cotur.'-'Allah yolunda sava!... nananlar tevik et!" (Enfal 8:65, Nisa 4:84)

"Sava - hounuza gitmedii halde - size farz klnd." (Bakara 2:216)

"Ey inananlar! Size ne oldu ki, "Allah yolunda savaa kn" dendii zaman yere kp kaldnz?... kmazsanz Allah size can yakc azabla azabeder ve yerinize baka bir millet getirir. O'na bir ey de yapamazsnz. Allah her eye kadirdir." (Kuran - Tevbe suresi 9:38-39)

Muhammed'in ars sa Mesih'in ars

"Ben insanlarla, onlar 'La ilahe ille 'ilh' deyinceye kadar harb etmeye emrolundum. Her kim bu 'L ilahe ille lh' ehadet kelimesini sylerse,... benden (!) maln ve cann korumu olur." (Sahih Buhari, stitabe 7, no.6924)

Muhammed'in ilk sureleri, putperestleri kendi inan sistemine getirmek iin, ahret korkusunu sayorlar. Allah inanmayanlar dnyann sonunda yarglayacak. Zaman ilerledike Muhammed bu yargy sanki kendisi yerine getirecek ve savamak, cihat ve imanszlar ldrmek hakknda szde Allahn buyruklarn ileten ayetler sklayor.

Muhammed'in zamanndan beri mslmanlar dnyay ikiye blyorlar: 'Dar-l slam' ve 'Dar-l Harb', yani 'Teslim olmularn evi' ve 'Sava evi'. Cihata katlmak, Allah uruna savamak her mslmann grevidir:

"steyen, istemeyen hepiniz savaa kn. Allah yolunda mallarnzla, canlarnzla cihad edin. Bilirseniz bu sizin iin hayrldr" (Kuran - Tevbe suresi 9:41)

Londra'da protesto eden mslmanlar. Pankartlarda yazyor: "Avrupa kanserdir, islamiyet ilacdr" - "slamiyete dil uzatanlar yok edin!"

Ve her mslman, iinde bulunan toplumuna gre cihadn ya birinci, ya ikinci yada nc aamasna katlacak: bir devlette mslmanlarn says az ve gc yoksa, onlarn grevi, toplumu provoke etmek, kendi haklarn yaymak ve 'mazlum numarasn' yapmaktr. ok ocuk dnyaya getirmek ve hakercilik yaparak 'siber cihat' da popler cihat yntemleridir.

Mslmanlarn daha kalabalk olduu toplumlarda onlarn cihat grevi nedir: terrizm suikastlar dzenlemek ve slamiyeti eletirenleri katletmek. Cihadn son aamasnda aka savamak arttr. Sovyet ordusu 1980 yllarnda Afganistan' igal ettikten sonra btn mslman devletlerinden gnll savalar o devlete cihat iin yola ktlar. Yugoslavya'nn dalmasnda Bosna'daki mslmanlara ve 2014'ten sonra Suriye'deki D'lilere btn dnyadan onbinlerce gen mslman katldlar. Atalarnn yaad lk mslmanlndan bkm, Muhammed'in rneine dndler.


Sayfann bana dn Sonraki konu

Allah yolunda savan; bilin ki Allah iitir ve bilir. Bakara 2:244