Gercek tanri kimdir?"

email:
mektup@incilbg.com

Muhammed eytandan ayet alyor

Allahn kz vard: Al-Lat, Al-Menat ve Uzza. Al-Lat topra verimli klan bir bereket kayna idi. Al-Menat insann kaderini izen, zaman elinde tutan, bilge yal bir kadnd. Fakat bunlarn en gls Uzza idi: Mekke kentinin koruyucusu olarak kutsal bir aacn iinde yayordu. de Al-lah denilen bir tanrnn kzlaryd. Araplar, babalar Al-lah' ok fazla yce ve uzak saydklar iin, onun bu kzna efaat yani arac olarak dua ederlerdi. Bugnk hac esnasnda yaplan btn tapnma hareketleri islamiyetten nce putlarn ansna yaplyordu. rnein: Kaabe'deki karatan (Hacer al-esvat) etrafnda tavaf ederlerdi ve o srada Al-Lat, Al-Menat ve Uzza iin: "Bunlar yce turnalardr ve efaat etmeleri umulur" diye haykrrdlar.

613 ylndan balayarak Muhammed bu durumu deitirmeye kalkyor. Al-lah denilen tanrdan vahiy aldn syleyerek, onun tek tanrnn olduu, Araplarn taptklar baka tanrlarn da birer aslsz put olduu haberini yayyor. Fakat Mekke'nin en ileri gelen oyma olan Kureyler, Muhammed'in haberini kabul etmeyip nce onunla alay ediyorlar, sonra da giderek daha fazla bask yapyorlar. Bu artlar altnda Muhammed'in renci says ancak ok yava byyor: iki yl iinde belki 50-60 kii. Bu yava byme Muhammed'i zamanla bunalma itti. Niyeti iyi deil miydi? Aralarnda birlik olmayan, sadece birbirleriyle savamasn bilen Araplar tek tanr inancnn altnda birletirmek istemedi mi? O tanrnn bamelei olan Cebrail kendisine grnmedi mi? Kendi halkndan grd bu dmanlk, bu eziyet nereden?

615 ylnda basklar o dereceye artyor ki, Muhammed'in mritlerinin bir ksm (11 erkek ve 4 kadn) geceleyin sakldan Mekke kentinden ayrlp gemiyle Kzldeniz'i geerek Etyopya kral Aama ibn Abjar'n himayesine snyor. Orada iyi karlanyorlar.

Bu durum ay devam ediyor. Sonra bir gn kulaklarna sevindirici bir haber geliyor: btn Mekke kenti artk Muhammed'in haberini kabul etmi, hepsi mslman olmular. Bu gzel habere dayanarak, Mekke'ye dnmeye karar veriyorlar. Yreklerindeki sevin onlara bir aylk yolculuunun skntsn unuturuyor. Artk Mekke'ye yaklatlar, bir saatlk yol kald. Sevdiklerini yeniden grmek ve artk yeni inanlarn btn Mekke halkyla birlikte serbeste yaatabilmek duygusu onlar coturuyor. Tam o anda Mekke'den kan bir kervaneyle karlap, tccarlardan son haberleri almaya alyorlar. Ve Mekke'de olup bitenleri renince donakalp kulaklarna inanamyorlar. Durum hi de umut ettikleri gibi deildir: Kurey halk Muhammed'in haberini sadece kabul etmemi, mslmanlara yaptklar basklarn arttrmt bile. Bu korkun haberin karsnda Etyopya'dan dnenlerin arasnda iki grup oldu: kimisi Mekke kentine girmeye ve orada yaamaya cesaret etti, bakalar ise krk kalple Etyopya'ya dnd. Acaba ne olmutu?


Dikkat: bundan sonra anlatacamz olay, herhangi yahudi, hristiyan ya da ateistin ortaya att bir iftira deildir, en eski mslman tarihler ve hadisilerin kaynaklarndan alnmtr. bn shak, Al-Vakidi, bn Sa'd ve At-Tabari, Muhammed'in biografisini yazdlar, hepsinde de bu olay bulunuyor. Ayrca Kuran'n kendisinde, bir de Kuran'dan sonra islamiyetin ikinci nemli eseri saylan Sahih Buhari'nin hadis koleksyonunda bulunuyor. Onun tarihsel gerei tartlmazdr.


"Resulullah, halknn kurtuluu iin kayg ekiyordu ve ne olursa olsun onlarla uzlamak istedi. Bunu yapmann bir yolunu bulmak istedii syleniyor ve aada yazl olan olaylar bunun sonucudur: ... Resulullah, halknn kendisine srt evirdiini grnce, kendilerine Allah tarafndan getirdii haberini reddettiklerine derinden zld. Yreinde Allahtan kendisini halkyla bartracak bir ayetin gelmesini arzulad." Hatta bir gn yalnz banda otururken: "Keke Allah bana holarna gitmeyen herhangi bir vahiy gndermeseydi" dedi.

Gnn birinde Kurey halk Kaabe'nin etrafnda toplanmt, Muhammed de onlarn yannda oturuyordu. Belli bir zaman sonra Allah ona u ayetleri indirdi: "Batmakta olan yldza and olsun ki, arkadanz (Muhammed) sapmam ve azmamtr." (Necm suresi 1-2) ve sonra surenin devamn onlara okudu. Ama "imdi Lat, Uzza ve bundan baka ncleri olan Menat'in ne olduunu syler misiniz?" szlerine gelince, eyta onun diline u szler koydu: "Bunlar yce turnalardr ve efaat etmeleri umulur".

Kureyliler bunu iitince mutlu oldular, Muhammed'in kendi tanrlar hakknda ne sylediine sevindiler ve ona kulak vermeye baladlar. Mslmanlar ise, peygamberlerine tamamen gvenerek ve hep Allahtan onlara haber ulatrdn bilerek, Muhammed'in yanllk yaptn, hayal ettiini ya da aldandn sanmadlar. Surenin sonuna gelince Muhammed secde kld, mslmanlar da peygamberlerinin getirmi olduu bu haberine inanarak ve onun rneine bakarak secde klmaya baladlar. Kureylilerden Kaabe'de bulunan mrikler de ayn ekilde secde kldlar, nk Muhammed'in kendi tanrlarn andn iitmilerdi." (At-Tabari, cilt 6, sayfa 107)

Belli bir zaman sonra Muhammed ne yaptnn farkna varm ve piman olmu olsa gerek, nk melek Cebrail'in gelip onun bu konuda azarlad yazlyor.

Mslmanlarla putperest Kurey halknn arasndaki bu bar ve uzlama ne kadar srd. Baz mslman kaynaklarna gre o 'eytani ayetlerin' indirildii gecesinde melek Cebrail gelip Muhammed'i bu konuda azarlam. Artk bundan byle "Bunlar yce turnalardr ve efaat etmeleri umulur" diyen Kuran ayetinin geersiz olduunu, onun yerine bugnk Necm suresinin 21-25 ayetlerini indirdiine inanlyor. Muhammed bu sureyi okurken, o dii putun erefine indirilen ayeti atlayp, o surenin yeni versyonunu yayd.

Bu, tabii ki, Kurey halkn son derece kzdrd, eski dmanln yeniden alevlenmesine hatta artmasna sebep oldu. Ve Muhammed'in kendi putperest halkna tek tanr inanc konusunda taviz vermesini bir anlk bir aldanma, ksa sren bir hata olarak kabul edemeyiz, nk "Kurey halk mslman oldu" sylentisinin ta Etyopya'ya ulamas iin birka hafta gemesi gerekiyordu. Ve Muhammed hemen ertesi gn vazgemi olsayd yle bir sylenti en batan oluamazd.

Bugnk mslman propagandaclar her ne kadar bu olay inkar etmeye ya da nemsiz olarak gstermeye alrsa da, en eski mslman tarihilerin hepsi bunun gerekten olduu konusunda ayn fikirdedirler, onun Muhammed'in sayg ve otoritesini kk drdn sanmadlar. Ama tarafsz bir kii bu olayn karsnda kendi kendine baz sorular sormaktan edemeyecek:

Rahatsz edici sorular

1) Baka tanrlar m?

Kendini btn mslmanlarn rnei olarak ilan eden bir kii, bir an iin olsun, nasl baka tanrlar kabul edebilir?

Allah, daha Muhammed gelmeden 2000 yl nce, Musa'nn azndan u buyruk verdi:

"Kendisine buyurmadm bir sz benim adma sylemeye kalkan ya da baka ilahlar adna konuan peygamber ldrlecektir" (Tevrat - Yasa 18:20). Ve yine:

"Aranzdan bir peygamber ya da d gren biri karsa, bir belirtiyi ya da alas bir olay nceden bildirirse, 'Bilmediiniz baka ilahlara ynelip tapnalm derse, sz ettii belirti, alas olay gereklese bile, o peygamberi ya da d greni dinlememelisiniz. ... O peygamber ya da d gren ldrlecek. ... Aranzdaki ktl ortadan kaldrmalsnz." (Tevrat - Yasa 13:1-5)

2) eytann sesi ve Allahn sesi

Kendini son peygamber, btn peygamberlerin 'mhr' olarak ilan eden bir kii, bir an iin olsa, nasl eytann sesine kulak verip onu Allahn sesi diye kabul edebilir? kisini ayrt etme gc yoksa, nasl peygamber olacak?

Bu konuda Kuran'n kendisinde olay nemsiz gstermeye alan ayetler var:

"Seni, sana vahyettiimizden ayrp baka bir eyi Bize kar uydurman iin urarlar. O zaman seni dost edinirler. Sana sebat vermemi olsaydk, and olsun ki, az da olsa onlara meyledecektin". (Kuran - Isra sures 17:73-74)

"Senden nce gnderdiimiz hibir eli ve peygamber yoktur ki, bireyi arzulad zaman, eytan onun arzusuna vesvese kartrmam olsun. Allah eytann kartrdn, kalblerinde hastalk bulunan ve kalbleri kaskat olan kimseleri snamay vesile klar." (Kuran - Hac suresi 22:52-53)

Szde Allah tarafndan indirilen bu ayetler, Muhammed'in 'eytani ayetler' olaynda yaptn aklamak ve hafif gstermek amacyla yazld. Fakat iindeki tutarszlklar korkuntur:

(1) "Bize kar uydurman iin urarlar" - grdmz gibi, Kurey halk Muhammed'in eytan tarafndan ayetler almasna sebep olmad. Sebebi kendi yreindeki arzularyd. Mriklerle uzlamay arayan oydu; "Keke Allah bana holarna gitmeyen herhangi bir vahiy gndermeseydi" diyen oydu. At-Tabari'nin szlerini burada tekrarlamalyz: "Bunu yapmann bir yolunu bulmak istedii syleniyor ve aada yazl olan olaylar bunun sonucudur". Evet sebep ve sonucu kartrmayalm: eytan Muhammed'in yreinde frsat buldu, 'eytani ayetler' yle indirildi. Kurey halkndan olan mriklerin bunda pay yoktu. En eski mslman kaytlarn gsterdii odur.

(2) "az da olsa onlara meyledecektin" - Birinci yerde, grdmz gibi, Muhammed mriklere deil, dorudan eytana meyletti. Kureyliler Allahn szne kendi szlerini katmadlar: Allahn sz olarak kabul edilen Kuran'a kendi szlerini katan eytan'd.

Mslmanlarn ou bugnlerde Yahudilere ve Hristiyanlara "Siz Allahn szne 'beer', yani insan szlerini kattnz" sulamasnda bulunuyorlar. Ama bu olayda ok daha korkun bir ey gryoruz: insan deil de eytan Allahn szne kendi szlerini katm. Bu hi de kmsenecek bir konu deil. Sanki bir futbol oyuncusu triko deitirip rakip takmn iine szm, bir sre o takmda oynam. Takmn kaptan da onu hi anlamam, ancak hakemin uyars zere onu takmdan kovmu. yle bir senaryo bize dnlmez ve sama geliyor, oysa Muhammed'in yapt budur.

(3) "Senden nce gnderdiimiz hibir eli ve peygamber yoktur ki, bireyi arzulad zaman, eytan onun arzusuna vesvese kartrmam olsun"

Muhammed'in kendi hatasn kk ve nemsiz gstermek iin bavurduu nc iddia da tarihseldir. Kendisinden nceki btn peygamberlerin szlerine eytan kendi szlerini kartrm. Bu da Muhammed'in Kutsal Kitap' ve onun tarihinden habersiz olduundan kaynaklanyor.

Kutsal Kitap'ta elbette birok Allah adamlarnn ve peygamberlerin aldanp gnaha dtn gryoruz: Nuh sarho oldu, brahim yalan syledi, Musa adam ldrd, Yunus Allahn szn dinlemedi, Davut zina iledi ve, rneklerin belki en korkuncu, Sleyman yallnda putlara tapmaya balad.

Btn bu gnahlar kck yanllklar, kolayca silkebileceimiz insani zayflklar deildir. Bunlarn hepsi sradan insanlar iin bile affedilmeyecek kadar ciddi gnahlar saylyor - ne kald bize rnek olacak durumda olmas gereken peygamberler iin.

Ama her ne kadar eski peygamberlerden gnaha denler olduysa da, hi kimse Muhammed'in yaptn yapmad: hi kimse Allahn szlerinin arasna eytann szlerini katmad. Hepsi eytan tarafndan aldand diyebiliriz, ama hi kimse eytann sesini Allahn sesiyle kartracak kadar dmedi.

Peygamber de olsa, her insan hata yapacak kadar zayftr, her trl gnaha debilir, ve arkasndan ondan tvbe edebilir. Ama eytanla Allahn sesine ayrt edemeyen kii peygamberlik grevine uygun deildir, nk eytana bu biimde kulak verip aldanmakla peygamberliinin temelini rtm oluyor.

Diyelim bir devlet bakan dman devletleri iin casusluk yapyor. O zaman kimse "Yok bir ey, hatasz kul olmaz!" demeyecek, tersine ona lm cezasna kadar en ar cezalar verecekler. Cumhurbakan onu belki de bir gn af edebilir, ama bir kere casusluk yaptktan sonra, ayn kiiyi katiyen bir daha bakanlk grevine koymayacak, nk dmana alt. Bu sonu apaktr, ve Muhammed Kuran ayetlerle yapt hatasn ne kadar kmsemeye alrsa alsn, ac ve yaln gerek ortada: eytani ayetleri sylemekle kendi kendini peygamberlik grevinden diskalife etti.

3) Kuran ayetlerine gvenebilir miyiz?

eytann bir Kuran ayetini deitirecek kadar gc varsa, baka ayetlerin de onun tarafndan gelmediinden emin olabilir miyiz? Muhammed bir kere aldandysa, baka ayetlerde de aldanmadndan nasl emin olabiliriz?

Bunlar da eytann szleri deil mi?

Dokuzuncu sureyi (Tevbe) rnek alalm: Kuran'daki btn surelerin banda besmele bulunuyor ("Bismillahirrahmanirrahim" - "Rahman ve Rahim olan Allahn adna"). Bununla gstermek istiyor ki, bundan sonraki szler, insan sz deil, ama Tanr sz imi. Halbuki, 9. surenin banda besmele yok; yani, surenin iinde yazl olan ayetler zaten Allahn adnda sylendii iddia edilmiyor. Btn ayetler de Allah hakknda nc kii halinde ('ben' biiminde deil, 'o' biiminde) konuuyor. Demek, burada konuan Allah deil.

Ve ayetlerin ieriine bakm olursak, btn mslman tarihini etkileyecek bir deiiklik gryoruz. Kuran bilimcileri bize bu surenin en son 'indirilen' surelerinden biri olduunu, ve dolaysyla daha nceki sureleri geersiz (mensuh) kldn sylerler.

Kuran daha nce "Dinde zorlama yoktur" derken (Bakara suresi, ayet 2:256), Tevbe suresi artk baka bir buyruk veriyor: "Puta tapanlar bulduunuz yerde ldrn!" (ayet 5). nce sadece Allahn szlerini yaymakla yetinen bir din, nasl oluyor da, artk btn insanlara kendi fikirlerini kl zoruyla kabul ettirmeye alyor? Din savalarnn ve terrizmin kayna birtakm sapm, aldanm ve Kuran' bilmeyen fanatikler deildir - kaynak, ite, bu surenin kendisidir.

Bu ayetler (Bakara 256 ve Tevbe 5), ksa bir arayla ayn Allahtan km olabilir mi? Dokuzuncu suredeki szler de eytani ayetler deil mi?

Grdmz gibi, Muhammed'den baka hi bir peygamber Allahn szlerini eytann szleriyle kartrmad. Hi kimse eytani ayetlere benzeyen bir olay yaamad. Bu bizi hemen u soruya getiriyor:

Muhammed nasl o kadar kolay eytana aldanabildi?


Sayfann bana dn Sonraki konu