Gercek tanri kimdir?"

email:
mektup@incilbg.com

Kt ruhlarn Muhammed'in zerindeki etkisi

imdi de eytani ayetlerin sebeplerini aratracaz. Hi birimiz yalnz yaamyor, hepimiz belirli bir yerden, belirli bir soydan geldik. Gerek genetik yaps, gerek ruhsal balantlar asndan, hepimiz bizden nce balayan bir yksnn parasyz. Muhammed'in hayatnda da yle balantlarn etkilerini gryoruz.

1) Muhammed'in babas putlara adand - o da btn soyunun zerine lanet getirdi

Muhammed'in dedesi Abdulmutalib'in oullar yoktu. Kzlar yaarken, erkek ocuklar hepsi daha bebeklik yanda lyorlard. Gnn birinde Kaabe'nin iinde duran Hobal putuna yemin etti: "10 tane ocuum olursa, birini sana kurban edeceim". Hobal da onun dualarn iitmi olmal ki, zamanla 10 tane erkek ocuu dodu ve hayatta kald. Abdulmutalib ise verdii yemine piman oldu ve kurban etmesi gereken en kk olu Abdullah' (o da Muhammed'in babas olacakt) kurtarmak iin Hobal'a bir trampay teklif ediyor. Putun nnde "10 tane deve karlnda olumu esirgeyecek misin?" diye kura attryor. "Hayr" cevab gelince fidyeyi 20 deveye ykseltiyor; oysa gene olumsuz cevap alyor. Hobal bu yntemle fiyat ta 100 deve kadar artryor. Abdulmutalib en sonunda seve seve 100 deve kesiyor, yeter ki, olunu baktan kurtarsn.

Bu olay 'Sirat-ul Resulullah', yani Muhammed'in resmi biografi kitabnda yazldr ve hi bir mslman onun gereinden phe etmez. Bu olay size belki de ho bir hikaye gibi geliyor, ama ruhsal gerekleri aratran kii onun ne kadar korkun olduunu anlamal. Putlara tapmak bir tarafta bo, anlamsz bir harekettir. Ama te yandan onun ruhsal tehlikesi ok byktr. O yzden ncil'de putlara tapmann ne tehlikeli olduunu gsteren u ayeti gryoruz:

"Putperestler kurbanlarn Tanr'ya deil, cinlere sunuyorlar. Cinlerle payda olmanz istemem" (ncil - 1.Korintliler 10:20)

Putlara kurban getirmek, onlarla anlamaya girmek ve herhangi bir ruhsal i yapmak, dorudan cinlere, eytan'n hizmetilerine kulluk etmek demektir. Ve aslnda i daha da korkun: Musa'nn getirdii on emirin en birincisi ve en by bizi yle uyaryor:

"Putlarn nnde eilmeyecek, onlara tapmayacaksn... Benden nefret edenin babasnn iledii suun hesabn ocuklarndan, nc, drdnc kuaklardan sorarm" (Tevrat - k 20:5).

Allah elbette adaletsiz deil ki, bizi dedelerimizin iledii gnahlarndan sorumlu tutsun. Ama kim bu en birinci ve en byk buyrua kar hareket ederse, kim putlara taparsa, kendine de, kendisinden doanlara da bir lanet getiriyor:

"Rahminizin meyvesi... lanetli olacak". (Tevrat - Yasa 28:18).

te, putlardan medet bekleyen kii, ksa vadede belki istediini alr, ama bunun fiyat korkuntur: btn soyuna lanet.

Aynsn maalesef Muhammed'in hayatnda gryoruz. Yukardaki Tevrat ayetinin nceden belirttii gibi, Muhammed'in hayatnda bu "Rahminizin meyvesi lanetli olacak" prensibini gryoruz:

(1) Babas Abdullah, daha Muhammed domadan nce ld.

(2) Anas Emine, Muhammed alt yandayken ld.

(3) Muhammed, 8 yandayken amcas Abdlmuttalib'e teslim ediliyor. O da Muhammed 8 yandayken ld.

(4) Muhammed'in erkek ocuu oldu, ama hepsi kk yata ld.

(5) Muhammed, Zeyid adnda bir kleyi evlatlk ald, sonra da o anlamay gkten gelen bir ayetle iptal ettirdi. 'in bir savata lmesini salad (Ahzab suresi 40 ve ... ).

(6) Muhammed'in kendisi ecelinden nce zehirlenerek ld.

2) Kkken kt ruhlar Muhammed'i seti

Muhammed'in kklnde bile cinlerle ilgili olaylar gryoruz. Muhammed'in biografisini yazan bn-shak bize aadaki olay anlatyor: Muhammed'in annesi Emine onu emziremedii iin Halime adnda bir Bedevi kadna teslim etti.

"Muhammed drt yanda iken, bir sabah kardeleri ve kzkardeleri ile birlikte adrlara yakn bir yerde hayvanlarn arasnda oynamakta idi. Sonra iki melek gelip onun bedenini yardlar, yreinden kapkara bir damla karp frladlar. Onun iini altn bir tabaktan gelen kar suyu ile ykadlar.
Ondan sonra onu tartp onun kendi halkndan bin kiiden daha ar olduunu fark ettiler. Melein biri brne dedi: "Brak onu, eer onu halknn btn ile kantarlam olursan bile, hepsinden daha ar gelecek."
Muhammedin kardei bunu grnce, lklar atarak annesine kotu; o da kocasyla birlikte o yere yetitiler. Orada Muhammed'i benizi solmu ve byk korku iinde buldular. (Katib al Vakidi, s. 20)

Bu olayda aslnda ne oldu: bu bir grm myd, rya myd? Yoksa Allah tarafndan gelen melekler mi Muhammed'in peygamber olacan mjdelediler? Biz buna zor karar vereceiz, oysa en yakn ahide kulak verelim: Muhammed'in stannesi Halime bu olaydan sonra, Muhammed'in davranlarnda bir deiiklik grd ve onu annesine geri getirmeye karar verdi.

Halime mslmanlara kin ya da dmanlk besleyen biri deildi, elbette Muhammed'i ve annesi seviyordu. Onun iin ahitliini ciddi almalyz, onun szlerine dikkat edelim:

"Muhammed'in arkadann babas bana gelip dedi ki: 'Korkarm, bu ocuk sara (epilepsi) geiriyor. Onun iin, i meydana kmadan onu ailesine geri getir'. ... Muhammed'in annesi bana ocuun bana gelenleri sordu, ve ben ona syleyinceye kadar beni rahat brakmad. 'Acaba, ocuk cine mi tutuldu' diye sorunca, ben de 'Evet, yle' dedim."

3) Hira maarasnda Muhammed'e grnen kimdi?

Muhammed krk yana gelince, giderek daha fazla tek Tanry arama yoluna koyuldu, sk sk insanlardan uzak duruyordu, Hira denilen maarada o bilmedii Tanrya yakn olmaya alyordu. Ama doru olarak tand Kutsal Kitap'a bakmad, kendisi Allah tarafndan vahiy almak istedi. Oysa insan var olan vahiyi hor grrse, Allahtan bir ey beklemesin, baka gler onun arzusunu yerine getirmeye acele edecek.

Muhammed o maaradayken ona ruhsal bir varlk grnd (aadaki bilgiler Sahih Buhari'nin hadislerinden alnmtr - cilt 9, hadis 111).

"Melek ona yaklap "Oku!' diye buyurdu. Muhammed de "Okumay bilmiyorum" (ya da "Neyi okuyacam bilmiyorum") karln verdi. Bunun zerine melek beni yakalad ve o kadar fazla skt ki, dayanamayacaktm. Sonra beni brakt ve yine okumam syledi".

Bu olay iki defa daha tekrarland. Ancak nc saldrda o ruhsal varlk Muhammed'in neyi okuyacan syledi. O da Alak suresinin ilk be ayeti idi. "Yaratan Rabbinin adyla oku!..."

Bu olay hemen hemen her mslman tarafndan biliniyor. Muhammed'in gerekten peygamber olduunu gsteren bir ispat olarak kabul ediliyor. Halbuki Kutsal Kitap' ve onda kendini tantan Allah tanmayan bir kii yle bir sonuca varabilir. O ruhsal varln bamelek Cebrail olduu syleniyor. Muhammed'in grd kesinlikle gerek Tanrnn gnderdii bir melek deildi. Bunun sebeplerini de imdi sralayacaz:

a) o varlk kendi adn vermedi

Mslman alimler bile, eski peygamberlerin hepsi Yahudi olduklarn inkar etmiyorlar. Allah ayet Araplarn arasnda bir yenilik yaratp Muhammed'i peygamber olarak armak isteseydi, mutlaka kendini ak szlerle tantacakt. Oysa Muhammed'e grnen o varlk "Ben Cebrail'im demedi. Tevrat ve ncilde Cebrail insanlara grnnce hep kendini tantyor. Mesela, en ok bilinen rnekte, Yahya'nn babas Zekerya'ya gnderilirken "Ben Allahn huzurunda duran Cebrail'im' dedi.

b) o varlk Tanrnn adn bildirmedi

O ruhsal varlk sadece kendi adn vermemekle kalmad, onu gnderenin adn da vermeyi unuttu. Melekler, kendi balarnda gezip alan varlklar deildir, onlar gnderen bir Tanr var, o Tanrnn da bir ad olmal. Daha sonra Muhammed'e "Rabbinin adnda oku!' szlerini syletiyor.

Peki Muhammed'in Rabbi kimdi? Kutsal Kitap'taki tanrnn birok nvan ve genel adlar vardr - ama tek bir zel ad var: YAHVE. Her Yahudi, her Hristiyan onun adn biliyor ve o adla ona sayg gsteriyor. Oysa Muhammed, btn Araplar gibi, onun adn bilmezdi. Tapt Al-Lah tanrsn kendini eski peygamberlere tantan Yahve'yi sand, ama bu doru deildir. Btn Kuran'da bir kere olsun Yahve ad gemiyor. Muhammed'e grnen ruhsal varlk gerek Tanrnn melei deildi, yoksa onun adn anacakt.

c) o varlk ruhsal bir grev vermedi

Melekler Allahn habercileridir, insanlar belli bir konuda harekete geirmek iin gnderilir. Kutsal Kitap'ta Allah melekleri kendi halkn belli bal konularda uyarmak ya da harekete geirmek iin gnderdi. Mesela, brahim'e gnderilen melekler, ona olu shak'n doacana yle bildirdiler: "RAB, 'Gelecek yl bu zamanda kesinlikle yanna dneceim' dedi, 'O zaman karn Sara'nn bir olu olacak'.

Muhammed'e grnen ruhsal varlk ona hi bir mjde bildirmiyor, ona belli bal bir haber emanet etmiyor, hi bir konuda onu harekete geirmiyor. Ondan bir eyi okumasn istiyor, ama neyi okuyacan sylemiyor. Hangi Tanr o kadar sama bir ey yapacak?

Yarn br gn kapnza bir adam gelse, ne kendini, ne de kendisini gndereni tantsa, sonra da "Hereyi anlat!" diye buyurursa, ne diyeceksiniz? Onu sevdiiniz bir kiinin habercisi mi, yoksa kt niyetli birisinin olduunu mu sanacaksnz?

d) o varlk Muhammed'i zorlad

Ama Muhammed'e grnen sahte "Cebrail' kendini ele verdi: Muhammed, "Oku!' diye buyurulduu zaman tereddt edince, o szde "melek' onu boarcasna skmaya balad. Rica ederim, bu mafya yntemleri sonsuz gce sahip olan Tanrya layk m? Muhammed zaten bilmedii o Tanry aryordu; gerek tanr kendini Muhammed'e tantmaya kalksayd, neden onu zorlama yntemleriyle ve iddet yoluna bavurarak yapsn ki?

Hira maarasndaki karlamadan sonra bile, Muhammed kendisine kimin grndn bilmiyordu. Hristiyanl semi olan amcas bn-Varaka o varln bamelek Cebrail olduunu teklif etti. Muhammed gene de hemen emin olmad. Mslman tarihi at-Tabari bize Muhammed'in tepkisini aklyor:

"slamiyetten nceki Araplar edebiyat cinlerine inanyorlard; byk airlerin dorudan doruya cinler tarafndan esinlendii kansndaydlar."

Taberi bize Muhammed'in zamannda yaygn olan bu olay tarif ediyor:

Hasan ibn Tabit bir air ve Muhammed'in bir yakn arkada idi. iirlerinde Muhammed'i verdi. Hasan'a bu iir vergisini veren, dii bir cin idi: "Medine'nin bir sokanda onunla karlat, onun stne frlad, onu skarak aa att ve onu satrlk bir iir sylemeye zorlad. O gnden sonra artk bir air olmutu ve onun syledii satrlar, btn Arap airlerde olduu gibi, dorudan cinler tarafndan veriliyordu. Kendine ve arkada airler iin 'cinlerin dostlar' adn kullanrd. Cinler onun iin ssl szler dzerdiler, geceleyin ona gkten etkileyici satrlar indirirdiler. (s. 56)

Bunu Muhammed'in Hira maarasnda yaadyla karlatrsak, tpatp ayn olduunu fark ediyoruz.

e) O varlk Muhammed'in zerinde kt bir etki brakt

Muhammed yle devam ediyor:

"Allahn yaratklarnn arasnda air ya da cinli bir adama kadar tiksindirici bulmadm. Onlara bakamyordum bile. Kendi kendime dedim: "ster air ol, ister cinli ol - vay senin haline'. Kureyliler benim hakkmda asla bunu sylemeyecekler! Dan en yksek tepesine binip kendimi aa atacam; intihar edip rahat bulacam."

Evet, Hira maarasndaki karlama Muhammed'i kkten sarst. O kadar derin bir bunalma dt ki, kendi canna kyp intihar etmeye kalkt. Size, okuyucularmza br soru: Gerek Tanr kendini tantrken, insanlara brak etki yle mi olacak? Daha nceki kitaplarda, Tevrat, Zebur ve ncil'de ona benzer olaylar gryor muyuz? Orada Allahla karlaan bir cinle karlatn sand m hi? Gerek Tanryla karlaanlar intihar etmeye kalkt m?

Tevrat, Zebur ve ncil'de birok kii meleklerle karlatlar. Ve hepsi o melein ihtiamna, grkemine bakp en bata korkuya dt. Bu normal ve beklenen bir harekettir. Ama her sefer melek hemen ayn szleri sylyor: "Korkma!" te, gerek Tanr insanlara melek gnderdii zaman sra budur. Muhammed'in Hira olaynda onu grmyoruz.

Muhammed bilinmeyen bir gle karlat. O g Muhammed'i aydnlatmadan karanlkta brakt, onu yapmak istemedii bir ie zorlad ve bunalma dmesine sebep oldu. Muhammed kendisi bile Allahn onu peygamberlik grevine ardna inanmad; bakalar onu bu fikiri verdiler.intihar etmeye

Ancak belli bir zaman getikten sonra onu grevlendiren bir vahiy ald:

ntihar etmeye giderken, tepenin yarsna binmiken, gkten bir ses iittim: "Ey Muhammed! Sen Allahn resulusun, ben de Cebrail'im'"

Bamelek Cebrail, lyas peygambere grnrken

Ancak o grmden sonra, Muhammed kendini bir peygamber, hatta son peygamber sanmaya balad. O zaman onun bana gelenleri nceki peygamberlerin hayatlaryla karlatralm. Ne de olsa Tevrat, Zebur ve ncil'de o peygamberlerin hayatlarn okuyoruz. Ve hi birinde Muhammed'in yaadklarna benzer bir ey okumuyoruz.

Bir melekle karlarken herkes sayg ve korku iinde titriyordu, ama sonra o grm grm olanlarn kalplerine huzur ve sevin geldi. Kimse, meleklerden olumsuz haberler alanlar bile, kendini ldrmeye kalkmad. Gerek Tanrnn gerek melekleri insanlar ya kurtulua, ya da tvbe edecek duruma getirirler, kesinlikle onlar bunalma drmezler. Bu, eytan ve onun ordusunun iidir. Muhammed'e grnen varlk, kesinlikle gerek bamelek Cebrail deildi.

4) Peygamberlik grevine baladktan sonra bile Muhammed cin korkusu iinde yaad, ona by yapld

By bugnlerde kimi insanlarca ad kalm, ilkel toplumlarda bulunan ve batl inanlara dayanan bir uygulamadr. Gerekler ise bakadr: by eytanla insanlarn arasndaki ruhsal savanda kullanlan bir yntemdir. By yapan da, yaptran da cinlerin ve eytan'n egemenliine giriyor. Bynn "tutmas' ise, bynn hedefi olan kiinin ruhsal gcne baldr. Cinler ancak kendilerinden zayf olan kiilere zarar verebilir.

Bu konuda, Allah tarafndan seilmi olan peygamberlerin bylerden etkilenmemelerini bekliyoruz. Fakat Muhammed'in hayatna baktmzda onun tam tersini gryoruz:

"Resulullah'a by yaplmt, yle ki, kendisine karlaryla cinsel ilikide bulunduu gibi grnd, oysa gerekten ilikide bulunmad...
Bir gn Aye'ye dedi: "Bana iki adam geldi, birisi bamn ucunda, br ayaklarmn ucunda oturdu... Birincisi "Ona kim by yapt' diye sordu. br "Labid bin Al-Asam' diye cevap verdi. Birincisi: "Byy yapmak iin ne kulland?' diye sordu. br: "Bir tarakla birka sa teli' diye cevap verdi. Birincisi sordu: "O nerede bulunuyor?'. br, Zervan kuyusunda, hurma aacndan yaplan bir klfn iinde' karl verdi." Daha sonra Muhammed'in o kuyuyu inip orada saklanan byy bulmu ve bozmu. (Sahih Buhari 4:490, 7:658, 7:660, 7:661, 8:89, 8:400)

Hadislerden bu bynn etkisinin ne kadar devam ettiini de okuyoruz: bir yl! alacak bir ey: son peygamber diye vlen bir kii, bir tarakla birka sa teline esir dyor, bir sene boyunca kendisinde olmayp hayal gryor. Bu olay apak gsteriyor ki, Muhammed hayat boyunca, hatta szde peygamberken bile, kt ruhlardan etkilendi.

Hadislerde Muhammed'in cin korkusu iin daha birok rnek okuyoruz. ki tane vermekle yetinelim:

"Peygamber dedi ki: "Nazarn gerekten etkisi vardr' ve o yzden dvme yaplmasn yasaklad." (Sahih Buhari, cilt 7, kitap 71, hadis 636)

"yi bir rya Allahtandr, kt ya da er dolu bir rya eytandandr. Onun iin, biriniz kt rya grp korkmaya balarsa, kendi sol tarafna tkrsn, onun ktlnden Allaha snsn. O zaman ona zarar gelmeyecek." (Sahih Buhari, cilt 4, kitap 54, hadis 513)

Nazar ve ryalardan korkup da o yzden dvmeleri yasaklamak ve tkrmek - ite bunlar gerek Tanry tanmayan putperest halklarn batl inanlardr. Byle yaayan kii, Allahn bize vermek istedii kurtuluu henz anlamamtr ve tatmamtr.

Sonu: kime gveneceksin?

Muhammed kendini son peygamber, hatta peygamberlerin mhr olarak ilan etti. Onun g, ahlak ve reti bakmndan btn peygamberlerden daha stn olmasn bekliyoruz. Halbuki, onu sa Mesih'le karlatrdmzda, aciz ve ruhsal gten yoksun bir kiinin olduunu fark ediyoruz.

sa Mesih endisi iin dedi ki, "blis'in yaptklarna son vermek iin ortaya ktm" (ncil - 1.Yuhanna 3:18). O hi bir zaman aldanp "eytani ayetler' almad; tersine, onun her bir sz cinleri kovacak kadar kudretliydi. Muhammed cinlerden etkilendi, ona by yapld - sa Mesih'in karsnda ise, cinler tr tr titriyorlard. ncil'de yazl olan onlarca rneklerden sadece bir tanesin okuyalm:

"Tam o srada havrada bulunan ve kt ruha tutulmu bir adam, 'Ey Nasral sa, bizden ne istiyorsun?' diye bard. 'Bizi mahvetmeye mi geldin? Senin kim olduunu biliyorum, Tanr'nn Kutsal'sn sen!' sa, 'Sus, k adamdan!' diyerek kt ruhu azarlad. Kt ruh adam sarst ve byk bir lk atarak iinden kt" (ncil - Markos 1:23-26).

te, cinler sa Mesih'in kim olduunu pekala biliyorlard, onun karsnda panie dtler. sa Mesih, kt ruhlardan Allaha snmad, ona gerek yoktu, nk kendisi cinlerden kat kat daha glyd. Muhammed kendi rencilerine cinlerden korunmak iin dualar retti (113. ve 114. sure - onlar aslnda Allahtan gelen szler deil, insanlarn Allaha syledii dualardr). Oysa, sa Mesih'e inananlar bugne kadar btn dnyada onun adnda cinleri kovuyorlar. Onlar by tutmuyor, nk sa Mesih adnda gl bir korucusu var. Siz de kt ruhlardan korunmak istiyorsanz, kime inanacaksnz: eytan tarafndan aldatldn kabul eden ve hayat boyunca cin korkusu iinde yaayan Muhammed'e mi, yoksa cinleri bir szle kovabilen sa Mesih'e mi?


Sayfann bana dn Sonraki konu