Gercek tanri kimdir?"

email:
mektup@incilbg.com


Said Muhammed (ya: 55) ve kars Roan Kasem (ya: 9)

"Afganistan'n kz gelinleri"

Bu balk altnda dnyaca nl 'New York Times' gazetesinde 9.7.2006 tarihinde btn dnyann dikkatini eken, hatta ok yaratan bir yaz yaynland. Kadn gazeteci ve fotoraf Stephanie Sinclair iki hafta boyunca Afganistan' kasaba kasaba, ky ky gezip halkn durumunu sergilemek iin fotoraf ekti, kyl halkn gnlk yaantsn kalemle tarif etti. Ve her yerde yukardaki resimde grdnz durumlarla karlat. Kendisinden 30, 40, hatta 50 yatan byk erkeklerin koynuna verilen ok kk kzlarla konutu.

Byle olaylarla babaa kalnca, dnyann birok yerinde insanlar ok oldu ve onu New York Times gazetesine yazlan mektuplarla ve emaillerle dile getirdiler. te yandan, sadece Afganistan deil, daha birok mslmanlardan "Neden bizim kltrmze karmaya kalkyorsunuz?" dercesine sert tepkiler geldi.

Bu kadar kk kzlarn kocam erkeklerin koynuna verilmesinin sebebi nedir acaba: cevabn dnya apnda herhangi bir camide verilen hutbeler ve vaazlarda bulabilirsiniz: "Peygamber Efendimiz (SAV)'in kendisi 54 yandayken 9 yanda bir kzla evlendikten sonra, bize de rnek brakp yle evlilikleri helal klmtr." Bunun gibi szlerle konu kapatlyor, herhangi bir tartmaya kilit vuruluyor.

Bu sayfada Muhammed'in evlilik konusunda nasl davrandn, kendi rencilerine nasl rnek ve buyruklar braktn aratracaz. Kullandmz kaynaklarn hepsi islamiyetin ilk anda yaam olan, sonsuz sayg gren mslman yazarlardr. Muhammed'in hayatn anlatrken, kesinlikle onun dmanlarndan gelen herhangi bir yaz kullanmadk, onlarn tarihi gvenirlii de tartlmazdr.

Kendisine 'son peygamber' ve 'peygamberlerin mhr' dedirten kiiden normal insanlarn standartlarndan daha stn bir durumda olmasn bekliyoruz. Evlilik konusunda da bir peygamber rnek bir hayat srdrmeli. Madem Muhammed, sa'dan sonra ortaya kp onun getirdii sisteminden daha stn ve son geerli olan bir sistem getirdiini syledi, onun szlerini ve yaptklarn tarihsel gereklerle karlatrmalyz.

Muhammed daha szde peygamber arsn almadan nce, zengin bir tccar ve dul kadn olan Hatice'yle evlendi ve onun lmne kadar baka karlar olmad. Oysa Hatice'nin lmnden sonra birka yl iinde en aznda onbir kadnla evlendi. Onun dnda kimi kz kleleriyle de evlilie benzer bir iliki srdrd. Zaten o yzden mslman alimlerin arasnda Muhammed'in kar says tartlmaktadr.

imdi de bugnlerde bile gen kzlarn yalanm erkeklerle evlenmelerine sebep olan Muhammed'in evliliiyle ilgili tarihi kayd okuyalm. Konuan, Muhammed'in nc kars Aye'nin kendisidir:

Aye

"Ben alt yanda iken, peygamber benimle nianland. Ondan sonra Medine'ye gidip Bani-al-Harit bin Hazraj ailesinin evinde kaldk... Bir gn Um Ruman, yani annem, bana geldi. O zaman birka kz arkadalarmla sallancakta oynamaktaydm. Annem beni ard, ben de onun yanna gittim, ama ne yapmam istediini bilmiyordum. Beni elimden tutup evin kapsnn yanna dikti. Soluum kesildi ve soluum geri dnnce, biraz su alp yzm ve bam slatt. Ondan sonra beni evin iine ald.
Evde birka kadn grdm, onlar Ansarilerden idi (yani, Muhammed'in ilk rencilerinden). "Tebrik ederiz, Allahn bereketini ve iyi ksmet dileriz" dediler. Ondan sonra annem beni onlara teslim etti, onlar da beni (evlilik iin) hazr ettiler.
Anszn, lene doru Resulullah bana geldi, annem de beni ona teslim etti. O vakt dokuz yanda bir kz idim." (Sahih Buhari, Cilt 5, Blm 58, Numara 234)

"Ondan sonra beni ieri gtrdler. Resulullah evimizin iinde bir divann zerinde oturuyordu. Annem beni onun kucana oturttu ve dedi: "Bunlar artk senin akrabalarn. Allah onar senin iin bir bereket klsn, seni de onlar iin bir bereket klsn!" Ondan sonra btn erkekler ve kadnlar kalkp dar ktlar. Ve Allahn peygamberi benim evimde ben dokuz yanda iken, benimle cinsel ilikiye girdi. (At-Tabari, ktap 9, syfa 130-131)

"Aye rivayet etti ki, "Kz alt yanda iken Peygamber onunla evlendi ve dokuz yanda iken onu yatana ald. Ondan sonra dokuz yl boyunca onunla yaad (yani, Muhammedin lmne kadar)." (Sahih Buhari, Cilt 7, Blm 62, Numara 64)

"Resulullah (SAV) onunla (yani, Aye'yle) yedi yandayken evlendi ve dokuz yandayken gelin olarak onu evine getirdi. O anda kuklalar yanndayd".
(Sahih Muslim, cilt 8, hadis 3311)

Evet, islamiyetin kurucusu ve Kuran'daki ayetlere gre ("Ey inananlar! sizin iin... Resulullah en gzel rnektir." Ahzab suresi 21) bugnlerde bile bize rnek olacak durumda olan Muhammed, kendisi 53 ya da 54 yandayken, alt yanda olan bir kzla nianland, dokuz yandayken de onu yatana ald.

Baz mslmanlar bunu hazmedemeyip kendi peygamberlerini utan verici bir durumdan kurtarmak iin deiik teoriler ve savlar ortaya atyorlar: Muhammed dokuz yandaki Aye'yle evlenirken, Aye'nn bedeninin o yata gelimi olduunu, yani adet grmeye baladn sylerler. Arabistan'daki hava daha scakm, kzlarn daha erken gelimelerini salarm. Oysa Sahih Buhari'nin hadislerinden onun tam tersi anlalyor:

Aye yle rivayet etti: "Resulullah'n huzurunda arkadalarmla kuklalarla oynardm. Resulullah eve girince hep saklanrdlar, ama Peygamber onlar arp benimle birlikte oyanamaya devam etmelerini sylerdi." (Kukla ve onun gibi insan benzerliinde yaplm eyalarla oynamak yasaktr. Halbuki, Aye henz bulu ana girmemi kk kz olduu iin ona izin verildi)". (Sahih Buhari cilt 8, blm 73, hadis 151)

Bu hadiste ne yazyor: Aye evlendii gn daha kuklalarla oynamaktayd ve evlendikten sonra bile oynamaya devam etti. Ondan kesin anlabiliriz ki, gelimi kadn deil, ancak henz adet grmemi kk bir kzd. Buhari onu zaten apak sylyor.

Muhammed'in gelimemi kk kzla cinsel ilikide bulunmas bizi artmamal. Kuran'n kendisi bile yle ilikileri normal gryor.

Talak suresinde iddet sresi sz konusudur, yani boanm bir kadnn yeniden evlenebilmesi iin gerekli olan bekleme sresi. lk ayetlerde iddet sresinin ayba olduu belirtiliyor. Bu da mslmanlar arasnda bir soru yaratt: "Yal (yani adetten kesilmi) kadnlar, ve ok kk (yani henz adet grmeyen) kzlarn iddet sresi ne kadardr?" Cevabn drdnc ayette buluyoruz:

"Kadnlarnzdan ay hali grmekten kesilenler ile henz ay hali grmemi olanlarn iddetleri hususunda pheye derseniz, bilin ki, onlarn iddet beklemesi aydr" (Kuran - Talak suresi 65:4)

Yani, Kuran'n tanrs gelimi, hatta yal erkeklerin henz kz olan, bedenleri tam olgunlamam ocuklarla evlenmesi ve cinsel ilikide bulunmasn normal karlyor. Hatta, bu ayette bahsedilen durum udur: erkek ufak bir kzla evlenmi, belli bir mddet yaam, en sonunda ondan memnun kalmam ve boanmak istemi. Ve btn bu zaman ierisinde kzn bedeni daha da gelimemi, daha da adet grmemi.

Ve kimse sanmasn ki, bu ayetlerde tartlan evliliklerde cinsel iliki sz konusu olmad. nk Ahzab 33:49 ayetine gre, cinsel ilikide bulunmadan boanan kadnn iddet beklemesine zaten gerek yok. Demek, yukarda andmz Talak 34 ayetinde, kesinlikle henz adet grmeyen ve gene de kocalaryla cinsel ilikide bulunan kzlar iin konuuyor.

te, Kuran'n rettii ortada ve apaktr. Kk ocuklarla cinsel ilikide bulunmann ad 'pedofili' ya da sbyanclk. Ve Muhammed Kuran'da bu sapkl kanunlatryor ! Kuran'n Allah burada bu ie kar kacana, "Brakn, artk kk kzlarla evlenmeyin. Bu, cahiliye andan kalma bir adettir, islamiyette onun yeri yoktur!" diye buyuracana, o tr evlilikleri gayet normal karlyor, onlar helal klyor, hatta o yata evlenen kzlarn boanma durumlarn bile tartyor.

Birinci kars Hatice'nin lmnden sonra Muhammed'in evlilik hayat yce Tanrnn bir peygamberine asla layk olmayan karklklarla dolu bir televizyon dizisine dnd. Biroklarnn ne srd gibi, onbir kezden fazla evlenmesinin sebebi de, dul kadnlar koruma altna alp geimlerini salamak deildi. Bunu anlamanz iin aadaki iki karsnn yklerini okumanz yeterli olacak ...

Zeynep

Muhammed'in birinci kars olan Hatice, ona Zeyd ibn Harita adnda bir erkei kle olarak hediye vermiti. Daha sonra Muhammed onu azat etti ve stelik onu evlatla ald. Onu Zeynep bint Yah adnda, kendi yeeni olan bir kzla evlendirdi. Zeynep, anlm bir ailenin kz olduu iin, nce eskiden kle olan Zeyd'le evlenmek istememi. Bunun zerine Ahzab Suresi 33:36 indirilmi:

"Allah ve Peygamber'i bir eye hkmettii zaman, inanan erkek ve kadna artk ilerinde baka yolu semek yaramaz. Allah'a ve Peygamber'e ba kaldran phesiz apak bir ekilde sapm olur"

- Zeynep artk ister istemez Zeyd'le evlendi. Demek, btn evreni yaratan Allah, daha dnyann yaradlndan nce gkte bir Kuran hazrlad, onda Muhammed'in olunun kiminle evleneceine dair buyruklar veriyor ve bylelikle nazlanan bir kadn yola getiriyor, onu istemedii bir evlilie zorluyor.

Birka yl sonra Muhammed Zeyd'in evine gidiyor. Kocas evde yokken Zeynep'i yar plak rastlyor ve onun 'gzelliine' hayran kalyor. Zeyd bunu renince, Muhammed'i memnun etmek iin, karsn boamay teklif ediyor. Muhammed en bata ona raz gelmiyor. Bu arada Zeynep kocasna kar gitmeye, ona souk ve ters davranmaya balyor.

Sonra Muhammed'e vahiy gelmi, Allahn onu Zeynep'le evlendirmek istediini renmi. Fakat bunu aa vurmam, insanlardan ekindii iin Zeyd'e sylememi. Karsndan ayrlmasn diye buyurmu. Halbuki Zeyd gene de karsndan ayrlyor, birka ay bekledikten sonra, Muhammed'e gene vahiy gelmi:

Allah'n nimet verdii ve senin de nimetlendirdiin kimseye: "Eini brakma, Allah'tan sakn" diyor, Allah'n aa vuraca eyi iinde saklyordun. nsanlardan ekiniyordun; oysa Allah'tan ekinmen daha uygundu. Sonunda Zeyd eiyle ilgisini kestiinde onu seninle evlendirdik. (Kuran - Ahzab 33:37)

"Kim Zeyneb'e gidip ona haber verecek? Allah onu gkten benimle evlendirdi." (Ahzab Suresi 33:37 o vakt indirildi). Zeynep de hayat boyunca bununla vnd ve bylece br kadnlar arasnda byk kskanla sebep oldu.
(Muhamed ibn Carir al-Tabari, Cami`al-bayan 'an ta'vil al-Kuran [Al-Tabari'nin tarih kitab], Mahmud Muhamed akir'in 30 ciltlik basks - Kahire, 1968], kitap 2, sayfa 452 - ve - al-Tabari, kitap 22, sayfa 12-13)

Burada bir soluk alp okuduumuzu iyice anlayalm: sonsuzlua kadar geerli kalan, szde btn dnyaya aydnlk getiren Kuran'da konuan Allah, nce iki genci istemedikleri bir evlilie zorluyor... sonra kendi gelinine ehvetlenen 'peygamber'i azarlayacana onun arzularn arkalyor. "Git olunun karsn al!" diye buyuruyor, hatta "Ben sana bunu daha nce demedim mi? Ama benden saknacana, sen insanlardan sakndn" diyerek, Muhammed'in kulan ekercesine, hafif bir eletiri yapyor. Bu Kuran'n Allah nasl bir tanr ki, Muhammed ondan daha ahlakl kyor? Elbette insanlardan saknacak. Senin mahallende "Falanca adam kendi geliniyle evlendi" haberi ksa, bu byk bir skandal olmayacak m?

Ama bu, btn olayn sonu deil. Allah neden mi Muhammed'e buyurmu Zeynep'le evlensin? Yukardaki ayetin ikinci yars buna cevap veriyor:

"... onu seninle evlendirdik, ki evlatlklar eleriyle ilgilerini kestiklerinde onlarla evlenmek konusunda mminlere bir sorumluluk olmad bilinsin. Allah'n buyruu yerine gelecektir. (Kuran - Ahzab 33:37)

Aaaa, evet, imdi anladk: Muhammed, kendi beline sahip olamaynca yreindeki sapk arzuyu yerine getirebilmek iin ayet uydurmad - hayr: Kurey halk ve mslman mmetinin iinde bunca erkekler vard, gece gndz kendi kendilerine sordular: "Acaba, kendi evlatlmn karsyla evlenebilir miyim?" Ve ite, bu acil soruya bir kere cevap vermek iin Allah Muhammed'e Zeynep'le evlenmesini buyurmu !

Yukardaki soruyu bir daha soruyoruz: senin mahallende bir adam kendi geliniyle evlensin, ve sonra desin ki: "Aslnda ben zaten evlenmek istemedim, ama inandm tanr beni zorlad, yle ki, size bir rnek olaym. Bilesiniz ki, bundan sonra siz de gelinlerinizle evlenebilirsiniz." ... komularnz o szleri nasl karlayacaklar?

Kurey halk bu olay alay etmekle karlad. Bir peygamber kendi evlatlnn karsn alsn - bu, henz grlmemi bir olayd. stelik "Muhammed bakalarna kendi evlatlklarnn karlaryla evlenmeyi yasak ediyor, ama kendisi olunun Zeyd'in karsn alyor!" dediler (Sa'd, a-Tabakat, kitap 3, sayfa 42). "Biz ona (hani Zeyd'e) hep Zeyd ibn Muhammed (yani Muhammed'olu Zeyd) derdik." (kitap 4, sayfa 43)

Bu problem baka bir ayetin indirilmesini gerekli kld. O da Ahzab Suresi 33:40 oldu:

"Muhammed iinizden herhangi bir adamn babas deildir."

Abdullah ibn Umar da yle dedi: "Biz ona sadece o ayet ininceye kadar Seyd ibn Muhammed (Muhammedolu Seyid) derdik." (kitap 4, sayfa 43).

Ve ite, bu ksa szlerle Muhammed evlatlk alma adetine son verdi. Yzyllarca Araplarn arasnda bu adetin byk rol vard, ama olsun: yeter ki Allahn peygamberi zor bir durumdan kurtulsun. Ahzab suresinin banda, ayet 4-5 zaten bundan sonra artk mslmanlarn arasnda evlatlk alma adeti kalkacak diye buyurmutu. Peki, madem mslmanlarn evlatlklar olmayacak, onlarn karlar da olmayacak; boanp vey babalaryla evlenmek durumlar da olmayacak. O zaman Muhammed'in Zeynep'le evlenmesi kime rnek olacak? Allah gelecei bilmez mi? Zaten birka hafta iinde yle buyruk karacan hesaplayamaz m? Belli ki, bu ayetleri yazan sonsuz Tanr deil, ama kvranp kendi bana getirdii beladan kurtulmaya alan bir insandr.

Muhammed'in ikinci kars olan Aye, onun Zeynep'le evlendiini iittince, dedi ki:

"Bakyorum, senin Allahn senin istediklerine ok da abuk cevap veriyor" (Sahih Buhari, Kitap 6, blm 60, hadis 311)

Meryem

Msr'n kral Al-Mukavkas, hicretten yedi yl sonra Muhammed'e drt cariye gnderdi. Bunun birisi Meryem (ya da Mariya) adnda bir kzd. O Hristiyand, hayat boyunca da mslman olmad. Onu Muhammed'in 4. kars Hafsa'ya hizmeti olarak verdi.

Muhammed btn karlarn srayla ziyaret ederdi, srasyla herkesle cinsel iliki kurard. Bir gece sra Hafsa'da iken, Muhammed onu babasna gnderiyor. Hafsa gittikten sonra, Muhammed frsat kullanarak, Msrl Meryem'i alp onunla Hafsa'nn yatanda ilikide bulunuyor.

Ebubekir unu anlatt:
Resulullah Hafsa'nn evinde Meryem'le cinsel ilikide bulundu. Peygamber evden knca Hafsa kapal kapnn nnde oturuyordu. Peygambere dedi ki:
- "Ey Resulullah, bunu benim evimde, stelik benim gnmde nasl yaparsn?" Peygamber dedi:
- "Tamam, sakinle, beni brak gideyim. Onu kendime haram ettim."
- "Bana yemin etmedike onu kabul etmem", dedi Hafsa.
- Hazreti Muhammed yle cevap verdi: "Vallahi, ona bir daha dokunmayacam".
(Tabaqat cilt 8, s.223)

Zaten bu konuda Muhammed kendini hi bir ekilde sulu hissetmeye gerek yoktu. Daha nce 'Allah katndan inen' bir ayete gre davrand:

Allah'n sana ganimet olarak verdii cariyeleri, seninle beraber hicret eden amcann kizlarn, halalarnn kizlarn... alman helal klmzdr. (Kuran - Ahzab suresi 33:50)

Hafsa'nn susmas karlksz kalmayacak; Muhammed ona bir vaatta bulunuyor: Hafsa'nn babas mer, Ebubekir'den sonra ikinci halife olacak. (Al-Srat al- Halebiye, Kitap 2)

Halbuki, Hafsa gene de dayanamayp olay Aye'ye bildiriyor. Aye, yapm olduu bu hakszlk iin Muhammed'i azarlyor. Bunun zerine Muhammed'in btn karlar ona kar dnyorlar, kt davranmaya balyorlar.

Karlarnn davran Muhammed'n gururuna dokunuyor, onu son derece fkelendiriyor. Karlarna bir ders vermenin zaman geldi: Muhammed bir ay boyunca hi bir karsyla grmeyeceine, yatmayacana yemin ediyor. Btn ay sadece Meryem'le yatyor.
Bu, tabii ki, Allahn sevgili peygamberinin zdenetim gcn aan bir durumdur. Ama sklmaya gerek yok, ayn sonuna doru Muhammed'in Allah gene onun imdadna yetiip tam uygun bir ayet indiriyor:

Elerinin rzasn gzeterek, Allah'n sana helal kld eyi niin kendine yasak ediyorsun? Allah balayandr, acyan'dr. (Kuran - Tahrim suresi 66:1)

Ey Muhammed, artk anladn m? Yemin verdiin halde, hizmeti kadnla yatmak sana helaldr. Yemin ettiin halde, kadnlarna kar balattn boykotunu ksa kesebilirsin! Allah Rahim ve Rahmandr, senin btn hareketlerine anlay gsterecek. Ve senin yaadn olaylar mminlere ders olsun diye, Allah yemin bozmay herkes iin serbest brakt:

Allah phesiz size, yeminlerinizi kefaretle geri almanz meru klmtr. Allah sizin dostunuzdur. O, bilendir, Hakim'dir. (Kuran - Tahrim suresi 66:2)

Oysa, Muhammed daha bitmedi, henz snyor. Srada Hafsa ve Aye'ye bir tokat atmak var:

Peygamber, elerinden birine gizlice bir sz sylemiti. O, bunu peygamberin dier bir eine haber verince, Allah da peygambere durumu bildirmi, o da bir ksmnn yzne vurmu bir ksmnn yzne vurmaktan geri durmutu. Eine, gizlice syledii eyi bakasna nakletmi olduunu bildirince, ei: "Bunu sana kim haber verdi?" demi, o da: "Bana, hereyi bilen ve hereyden haberdar olan Allah haber verdi" demiti. (Kuran - Tahrim suresi 66:3)

"Ha, grdn m, Hafsa? Sen sandn, Aye'ye gizlice anlattn konu meydana kmayacak. Ama benim Allahm bana hereyi bildiriyor!" - Tabii ki, o da uydurulmu bir yalandr: Muhammed btn meseleyi Aye'den renmiti.

Hafsa ve Aye'yi iyice korkuttuktan sonra, onlar tehdit etmenin zaman geldi:

"Ey Peygamber'in eleri! Eer ikiniz de Allah'a tevbe ederseniz, kaym olan kalpleriniz dzelmi olur. Eer einizin aleyhinde yardmlaarak bir ey yapmaa kalkarsanz, bilin ki Allah onun dostu, bundan baka Cebrail, iyi mminler ve melekler de yardmcsdr."
(Kuran - Tahrim suresi 66:4)

"Hey, Hafsa ve Aye, size konuuyorum. Siz kendinizi ne sandnz? Bana m bakaldrmaya kalktnz? Benim arkamda btn mslmanlar, melekler, Cebrail ve Allahn kendisi var!" yani, "Onlara istediimi yaptrrm - sizin hi ansnz yok!"

En sonunda Muhammed btn karlarna kar en korkun tehdit savuruyor:

"Ey Peygamber'in eleri! Eer o sizi boarsa, Rabbi ona; sizden daha iyi olan, kendini Allah'a veren, inanan, boyun een, tevbe eden, kulluk eden, oru tutan, dul ve bakire eler verebilir." (Kuran - Tahrim suresi 66:5)

Muhammed'in karlar iin boamak sadece duygusal bir zorluk, zc bir ayrm demek deildi: daha nce Muhammed ayet indirerek (Ahzab 33:53) kendi lmnden sonra elerinin tekrar evlenmesini yasak etti. Bu buyruk Muhammed'in karlar iin zorluk, alk, belki de lm demek olurdu. Muhammed'in elerine kar bir aylk boykot yapmas, onlarda "Acaba bizi boad m?" sorusunu yaratt. Hatta, Hafsa'nn babas mer Muhammed'e gidip onu aka sordu.

Btn bu olaylar Muhammed'in nasl bir kii olduunu gsteriyor? Ve burada ilgin bir tepki gryoruz: Muhammed kendi rencilerini koruyacana, onlar Muhammed'i koruma ihtiyacn hissediyorlar. Muhammed'in erefini mdafaa etmek iin sonradan bir hadis uydurdular: yok efendim, btn bu skandaln sebebi, Muhammed'in bir kle kadn ile zina etmesi deilmi, ama ... (hazr msn?) ... bal erbeti imesi imi !!! Hafsa onun kokusunu beenmezmi... Muhammed bir daha imeyeceine sz vermi... ama gene imi... sonra Hafsa onu Aye'ye anlatmm...

Bu kadar yeter! te, geree kar sevgimiz olmaynca, pahas ne olursa olsun, kendi dinimizi, kendi peygamberimizi savunma refleksini kullanp fanatiklie dyoruz. Gerek Tanr senin de yreini yle bir durumdan korusun.


imdi aratrdmz iki olayn iinde ne grdk?

Birok kii yukarda izdiimiz tabloyu iddetle itiraz edip, bunca sevdikleri peygamberine hakaret ettiimizi syleyecekler. Bunlara sadece unu sormak istiyoruz: bunlarn hepsi iftira olsayd, neden islamiyetin ilk yzyllarnda en ok sayg gren tarihiler ve hadisiler bu olaylar kaydettiler. Ondan kazanlar ne olacakt? Vicdan sahibi hi bir mslman bu tarihsel kaytlar inkar edemeyecek, onlara baka baka anlamlar vermeye alacak.

Baka deliller

Muhammed'in cinsellie dkn olduunu gsteren baka hadisler ve ayetler de var. imdi onlara hi yorum yapmadan bakacaz:

Kadnlar her zaman hazr olsunlar!

Cabir yle rivayet etti: Reslullah bir kadn grnce eve dnp karsn bir deri parasn hazrlarken rastlad. O zaman hemen onunla cinsel ilikiye girdi. Ondan sonra sahabelere gidip onlara unu buyurdu. "eytan erkee kadn klnda yaklayor ve sonra geri ekiliyor. yleyse, erkek darda bir kadn grnce, kendi karsna dnsn. O zaman yreinde hissettiini yenecek". (Sahih Muslim, Kitab Al-Nikah, hadis 3240)

Gkten Viagra

Enis bin Malik yle derdi: "Peygamber srayla gece ve gndz btn karlarn ziyaret ederdi. Onbir kar idiler." Ben de Enis'e sordum: "Peygamberin gc ona yeterli miydi?" Enis cevap olarak dedi ki: "Bizim bir lafmz vard: 'Peygambere otuz erkein gc verildi'." (Sahih Buhari - cilt 1, blm 5, hadis 268)

"Resulullah (S.A.V.) yle dedi: 'Cebrail bana bir kazan getirdi, ben de ondan yedim. Bylece bana kadnlar iin elli kiinin erkeklik gc verildi.'" (bn Sa'd - cilt 1, sayfa 438)

Dnyay bu hale getirenler... ... cennette bunu beklerler.
Cennette cinsellik

Muhammed kendisine iman edenlere cennet iinde de byle cinsel zevkleri vaad ediyor. manl erkekleri... "iri siyah gzl hurilerle elendiririz" (Duhan 44:54) orada "daha nce ne insan ve ne de cinlerin dokunmu olduu eler" varm. (Rahman 55:56). Mslmanlar itahlandrmak iin de o cennet kzlar "gsleri tomurcuklanm" olarak tarif ediyor (Nebe 78:33).

Kiminle sevimeli?

"Cabir bin Abdullah yle rivayet etti: "Evlendiim zaman Resulullah bana ‘Nasl bir kadn aldn?' diye sordu. Ben de ‘lerlemi yata biri' cevabn verdim. O da yle karlk verdi: ‘Neden yle yaptn? Sen bakirelerle sevimeyi sevmiyor musun?' Cabir ayn zaman Resulullah'n yle de konutuunu rivayet etti: ‘Neden kk bir kzla evlenmedin? O seninle, sen de onunla oynaabilirdiniz'" (Sahih Buhari cilt 7, kitap 62, hadis 17).

Beik kertmesi

"Resulullah onu (Um ul-Fadl) henz bir bebek iken, kendisinin nnde emeklerken grd ve yle dedi: "O bynce hala yaarsam, onunla evleneceim" (bn-shak: Srat-ul-Resulullah; A. Guillaume'un tercmesi, s. 311)


Sayfann bana dn Sonraki konu