Gercek tanri kimdir?"

email:
mektup@incilbg.com

Muhammed mucize iledi mi?

Yukarda gsterdiimiz gibi, her peygamber Allah tarafndan peygamberlik grevini aldn ispatlamal; yoksa insan ona nasl iman etsin ki? Her peygamber ya mucize iledi, ya da geleceini nceden bildirdi. imdi de Kuran'a bakarak Muhammed'in mucize yapp yapmadn aratracaz.

Muhammed'in zamannda yaayan Araplar, onun 'Ben peygamberim' szlerini sorgusuz sualsz kabul etmediler. Bu, elbette takdir etmemiz gereken bir tutum. Bugnlerde bir kii kalkp 'Ben peygamberim' derse, onu hi aratrmadan kabul edecek miyiz? Hayr, o peygamberlik iddiasnn ispatlarn soracaz. Mekke kasabasnn halk da aynsn yapt. imdi de Kuran'n verdii cevaplarna dikkat edelim; acaba Muhammed adalarna kendi grevini tasdik eden kantlar gsterebildi mi:

nkr edenler: "Rabbinden ona bir mucize indirilmeli deil miydi?" derler. Sen ancak bir uyarcsn. (Kuran - Rad suresi 13:7)

Demek, Allahn kendisi burada ispatlyor ki, Muhammed'e mucize verilmedi, onun grevi sadece uyarmaktr.

Onlara bir ayet geldii zaman, "Allah'n peygamberlerine verilen size de verilmedike inanmayz" derler. Allah, peygamberliini verecei kimseyi daha iyi bilir. Su ileyenlere Allah katndan bir aalk ve hilelerinden tr de iddetli bir azap eriecektir. (Kuran - Enam suresi 6:124)

Burada, Muhammed'e inanmayanlar, onu daha nceki peygamberlerle karlatryorlar ve gayet mantkl bir biimde diyorlar: "Madem sen kendini peygamber olarak ilan ediyorsun, o eski peygamberler kadar mucize ile!". Szde Allah'tan gelen cevap, her zamanki gibi, sadece korkutmaktr. Aadaki ayetlerde de bir sebep greceiz, Allah neden Muhammed'e tek bir mucize vermedi:

"Rabbinden ona (Muhammed'e) bir belge indirilseydi ya" dediler. De ki: "Dorusu Allah bir belge indirmee Kadir'dir, fakat ou bilmezler." (Kuran - Enam suresi 6:37)

Bizi mucize gndermekten alkoyan, ancak, ncekilerin onlar yalanlam olmalardr. (Kuran - Isra suresi 17:59,90-93)

Ne imi sebep? Muhammed'e neden mucize verilmemi? - daha ncekiler, eski peygamberlere iman etmemiler, Muhammed'in zamannda yaayanlar ise, zaten Muhammed'in mucizelerini anlamayacaklarm. Bu nasl bir aklama? Bu nasl bir ka yolu?

"ocuklar! Ben sizin iin mucize yapacaktm, ama faydas olmayacak, nk daha nceki halklar mucize grdler ve gene de peygamberlere iman etmediler. Kald ki, siz zaten o kadar cahilsiniz, mucizelerimi grdnz zaman onlar anlayamayacaksnz. ... Onun iin ... en iyisi size mucize gstermeyeyim!"

Kald ki, Muhammed'den nceki peygamberlerin hepsi Yahudi idi. Onlar, kendi halk tarafndan reddedilmi olsalar bile, Araplar neden ayn hatay yapsnlar. Ne de olsa, Muhammed Araplardan kp kendine peygamber dedirtten birinci kii idi. Araplar onun elinden yaplm bir mucize grm olsalard, daha fazla iman etmez miydiler?

En sonunda Kurey halknn sabr tat. Muhammed'e yalvardlar, ne olursa olsun herhangi bir mucize yapsn:

yle sylediler: "Bize, yerden kaynaklar fkrtmadka sana inanmayacaz. Veya hurmalklarn, balarn olup, aralarnda rmaklar aktmalsn. Yahut da iddia ettiin gibi, g tepemize para para drmeli, ya da Allah' ve melekleri karmza getirmelisin. Veya altn bir evin olmal, yahut ge ykselmelisin ama oradan okuyacamz bir kitap indirmezsen yine o ykselmene inanmayacaz." De ki: "Fesubhanallah! Ben peygamber olan bir insandan baka bir ey miyim?"
(Kuran sra suresi 17:90-93)

"Rabbinden ona (Muhammed'e) bir mucize indirilse ne olur!" derler. Onlara de ki: "Gaybi bilmek Allah'a muhsustur; bekleyin, dorusu ben de sizinle birlikte beklemekteyim." (Kuran - Yunus suresi 10:20)

Demek, Muhammed'in kendisi bile, bir gn Allah tarafndan mucize yapma gcn alacan bekledi. Oysa, ne kadar da beklediyse, Allah ona o gc vermedi, baka bir yol seti. Kuran'a gre, Muhammed'in gene de tek bir mucizesi var imi:

"Ona Rabbinden mucizeler indirilmesi gerekmez miydi?" derler. De ki: "Mucizeler ancak Rabbimin katndadr. Dorusu ben, sadece apak bir uyarcym." Kendilerine okunan bir Kitap' sana indirmi olmamz onlara yetmiyor mu? Bunda, inanan topluluk iin rahmet ve ibret vardr. (Kuran - Ankebut suresi 29:50-51)

Evet, Kuran'a gre Muhammed'e, Kuran'dan baka, herhangi mucize verilmedi. O kendisi de bunu kendi szleriyle doruluyor:

Ebu Hreyra yle rivayet etti: Resulullah dedi ki: "Btn peygamberlerin arasnda yoktu bir peygamber ona mucize verilmesin, yle ki, insanlar emin olabilirdi ve iman edebilirdiler. Fakat bana verilen, Allah tarafndan gelen ilahi bir vahiy idi..."
(Sahih Buhari - cilt 9, kitap 92, hadis 379)

Arapa 'ayet' sz de ayn hakikat gsteriyor: 'ayet' asl anlamda 'iaret, nian' demektir. Bu sz normal olarak Kuran'da, 'Allahn verdii bir iaret', yani bir mucize iin kullanlyor. Bir mucize de aslnda nedir - normal fizik kanunlarna ters den ve gzlerle grlen bir olay (mesela: annda ifa vermek, lleri diriltmek, frtnay dindirmek v.s.). Ama Muhammed'in azndan knca 'ayet' sz artk sadece 'Allahtan gelen bir sz' anlamnda kullanlyor. Yani bir szle: Muhammed'in gsterebildii tek mucizesi, onun azndan kan szler idi.

Ne yazk ki, bugnlerde mslmanlarn ou bu hakikat kabul etmekte zorluk ekiyorlar. Onun sebebini de aada greceiz. Yalnz, birok aydn, okumu, anlayl mslmanlar Kuran'n bu ak szlerini kabul etmekten utanmyorlar:

"Muhammed, tek bir mucize yaptn syledi, o da Kuran'dr" (Marmaduke Pickthall'n ngilizce Kuran tercmesi, nsz, Burney Academy, Hayderabad/ Hindistan, s. 24)

Bu kadar ak ve belli Kuran ayetleri ve gvenilir hadislere kar, mslman propagandaclarn ou Muhammed'in mucize yaptn sylyorlar. Byk bir heyecanla anlatyorlar ki, nasl Muhammed szde ay yarm, yemek oaltrm, lde iken parmaklarnn arasndan su fkrtrm, bir aaca konuup o aac yrtrm, kurumu bir keinin memesinden st akttrm ... ve daha neler!

Bunu iddia edenler, bu mucizeleri ispatlamak iin hadis kitaplarna dayanyorlar. Orada Muhammed'in baz mucizeleri geiyor. Fakat Hadis kitaplar, Muhammed'in hayatndan 200-250 sene sonra yazld. Burada gryoruz, nasl islamiyetin en byk iki kaynak kitabnn arasnda ak bir eliki var: Kuran diyor: "Muhammed mucize yapmad", hadisler gene, "Muhammed mucize yapt". Bu durumda, tarafsz bir kii neye gre karar versin? Kime inansn - hadislere mi, yoksa Kuran'a m?

Muhammed'in kendisi bu soruya bizim iin cevap versin:

Henz yle bir peygamber gelmedi, onun kendi halk onun hakknda yalan sylemesinler. Ben de farkl deilim: benim mmetim de benim hakkmda yalan sylyorlar. Onun iin, benim hakkmda deiik bir ey iittiniz mi, size braktm kitaba dnn (yani: Kuran'a). Sylenen ey ona uyarsa, o mesele kitapta (yani: Kuran'da) geerse, o vakt geekten benim hakkmda sylenen sz sylemiimdir, ya da o ii yapmmdr. Fakat o mesele kitapta gemezse, ben susuzsum ve benim hakkmda sylenen ey bir yalandr. Ben onu sylemedim ve yapmadm. (Srat - s. 603)

Yazar: lm:
Sahih Buhari 870
Sahih Mslim 875
Snen-i Ebu Davud 888
Al-Tirmizi 892
Snen-i Nes 915
Ibn-Mace 887
Mslmanlarca gerek ("sahih") olarak kabul edilen, arapa 'Ktb-i Sitte' denilen alt tane Hadis koleksyonu vardr. Bunun birincisi, Sahih Buhari, en byk sayg gryor ve Kuran'la birlikte en ok kullanlan kitaptr. Ama tabeladan anlald gibi, btn bu Hadis kitaplar, Mhammed'in lmnden 210-280 yl sonra derlendi ve tarihi gerekleri yanstmaz.

Evet, Muhammed'in kendi azndan iittik ki, hadisler ve Kuran birbirlerine ters dtkleri zaman, sadece Kuran'a inanalm. Orada da Muhammed'in hi mucize yapmadn okuyoruz. yleyse, Muhammed'in mucize yaptn syleyen hadisler nasl meydana geldi?

Muhammed'in lmnden sonraki ilk yz sene, savalarla dolu yllar idi. Mslman devleti gittike yayld, yldrm hzyla btn Ortadouyu klla ele geirdi. Ele geirilen devletlerin ou da hristiyan idi. Onlarla tartp islamiyetin doruluunu ispatlamak iin, Tevrat', Zebur'u ve ncil'i okumak ve aratrmak zorunda kaldlar. Ve zamanla Muhammed'in kiilii ve yapt ileri o kitaplarda anlatlan peygamberlerinkinden daha zayf olduunu fark ettiler. Tevrat, Zebur ve ncil'de geen btn peygamberler ya mucize ilediler, ya da gelecei nceden bildirdiler. Kuran'a gre, Muhammed ikisini de yapamad.

Bu eksiklik, mslmanlarda bir huzursuzluk yaratt ve zamanla Muhammed'in hakknda sylenen sylentilerini biraz abartarak, biraz evirterek yaymayaa baladlar. Sylenti olarak balatlan hikayeler gittike byd ve en sonunda Hadis koleksyonlarna alnd. Bylece Muhammed'in pozisyonu ve kiilii eski peygamberlerinkine kadar yksek olduunu gstermeye altlar. Yalnz, bunu yaparken, Kuran'n kendisine kar ktklarn fark etmediler.

Uydurulan mucizelerin en popleri unlardr:

Btn bu mucizeler uydurmadr, Muhammed onlar yapmad. Nereden emin olabiliriz? nk Kuran'n kendisi onu sylyor:

"Kendilerine okunan bir Kitap' sana indirmi olmamz onlara yetmiyor mu?"
(Kuran - Ankebut suresi 29:50)

Muhammed'in mucizeleri denilince ou insanlarn aklna 'ay blmek' masal geliyor. En popler hikaye olduu iin burada ksaca ona deinmek istiyoruz:

1) Kuran'da Muhammedin ay bldn yazmyor. Ayn blnmesi henz olmam, ahretin bir belirtisidir:

"Kyamet saati yaklar, ay yarlr; onlar bir delil grnce hala yz evirirler ve: 'Sregelen bir sihir' derler." (Kamer suresi 54:1-2)

2) Muhammed'in zamannda ay ikiye blnmse, ona kim ahit oldu? Muhammed'in zamannda Bizansllar, ranllar, Hintliler ve inliler astronomi konusunda epey ilerlemi durumdaydlar ve gkkubesini her gece izleyip ok detayl olarak gk cisimlerinin hareketlerini kayt ettiler. Ama ne yazk ki, hi birinde bu sansasyon iin en kk bir not bile bulamyoruz. Nasl oluyor da, ancak Arabistan lnde yaayan birka Bedevi tarihte ei benzeri olmayan bu olaya ahit oldu?

3) Bugnk mslman propagandaclarn sahtekarlklar ve uydurmalarna bakarsak, bu tr hadislerin en bata nasl ortaya ktn anlayacaz. Amerikan uzay dairesi NASA'nn yayd baz fotoraflarnda ayn yzeyinde uzun ukurlar grnyor. Onlar ok derin olmayp ayn her bir tarafnda, hatta Mars'ta bile bulunuyor. Onlarn en byk uzunluu 300 km'dir.

Mslmanlarn yayd fotoraf ukurun ucunu gsteren asl fotoraf

Kimi uyank mslmanlar ise bu fotoraflar alp kenardan kestiler, "Bu atlaklar ay boydan boya evreliyorlar ve Muhammed'in ay bld ve sonra gene yaptrdna dair ispatlardr" diye internette yayyorlar. NASA'nn yetkilileri buna kar resmi ilanlar yayarak, ayn hi bir zaman ikiye blnmediini akladlar. Oysa bu yalan daha da yaylyor ve basit kiileri bile bile aldatyorlar.

te, Muhammed'in mucize yaptn syleyen hadisler de ayn bu zihniyetten, ayn kafa yapsndan kaynaklanyor.

Bir sonraki sayfada szde Allahn Muhammed'e mucize olarak verdii Kuran'n gerekten mucize olup olmadn aratracaz ...


Sayfann bana dn Sonraki konu