Gercek tanri kimdir?"

email:
mektup@incilbg.com

Muhammed'in gelecei nceki kitaplarda mjdelendi mi?

Psikologlar uzun zamandan beri 'Rorah' adinda bir test uyguluyorlar: bir kat zerine rastgele mrekkep dklyor, sonra o kat ortadan katlanyor. Bylece meydana gelen simetrik resimler kiilere gsteriliyor. Herkes bu resimlere kendi karakterine uygun bir anlam veriyor: kimisi korkun hayvanlar, kimisi insan yzleri, baskas gene kendi anasn gryor. Ksacas, herkes o resimlerde istediini gryor. Mslmanlarin Tevrat, Zebur ve Incil'e bakmalar da ona benziyor: o kitaplarda yazl olan deil de, grmek istediklerini buluyorlar.

Zaten bunu yapmaya mecburdurlar, nk Muhammed'in kendisi nceki 'semavi kitaplarda' onun geleceini bildiren ayetler bulunduunu syledi. Ona dayanarak, ondan sonra yasayan mslmanlar yle ayetleri aramaya kt. Kullandklar yntem da hep ayn: bir konunun btnn okumayp, sadece ilerine yarayan szlerin zerine dururlar, geri kalan, onlarn teorilerini rten ayetleri ise okumuyorlar.

Aslnda mslman propagandaclar bu konuda ok byk bir dnce hatas yapyorlar: bir tarafta Tevrat, Zebur ve Incil'in deitirildiini sylerler, br tarafta o kitaplarn iinde gelecek peygamber iin ayet bulunduunu sylerler. Hangisi imdi? Diyelim, birka kii anlap Allahn szlerini deitirmeye kalkyorlar (ki, yle bir ey dnlmezdir, Allah kendi szn korumayacak m?) - o zaman kendi peygamberini son peygamber olarak gstermeyecekler mi? Onlarin en birinci ii, daha sonra bir peygamberin geleceini gsteren ayetleri karmaktr! Herhalde mslman propagandaclar 'gavurcuklara' o kadar akl yaktramyorlar.

Btn bunlar, ne kadar zor bir durumda kaldiklarini gsteriyor.

Muhammed, Kuran'da 'mmi', yani okumam bir kiinin olduunu sylyor. Buna ramen kendisinden yzlerce sene nce yazlm olan Tevrat, Zebur ve ncil kitaplarnda kendisinin gelecei mjdelendiini de sylyor. lgin dir durum: Anadili Arapa olarak okuma yazmas olmayan bir kii, hi bilmedii branice ve Greke dilinde yazlm kitaplarda ne yazdn nasl bilecek?

Ayetlerimize inanp, yanlarndaki Tevrat ve ncil'de yazl bulduklar, okuyup yazmas olmayan peygambere uyanlara yazacaz. (Kuran - Enfal suresi 7:157)

Hatta, Muhammed Kuran'da beikteki bebek sa'y yle konuturuyor:

Meryem olu sa: "Ey srailoullar! Dorusu ben, benden nce gelmi olan Tevrat' dorulayan, benden sonra gelecek ve ad Ahmet olacak bir peygamberi mjdeleyen, Allah'n size gnderilmi bir peygamberiyim" demiti. (Kuran - Saff suresi 61:6)

Bu ok artc bir ayet: sa yeryznde yaarken, gerekten kendisinden 600 yl sonra yaayacak olan bir peygamberin geleceini mjdeledi mi? Hem de adl adnca! Hem de henz bebekken, yani beikte!

Bu Kuran ayetlerine dayanarak mslmanlar 1400 yldan beri Tevrat, Zebur ve ncil'de Muhammed'in adn aryorlar, Muhammed'in grevini aklayan ayetler ve peygamberlerlikler aryorlar. Ve bireyler bulmak zorundalar... aksi halde Kuran yalan sylemi olacak, Muhammed'in de gerekten peygamber olmas pheli olacak.

Bu makalelenin amac, bu konuya k tutmaktr: Tevrat, Zebur ve ncil'de Muhammed'in geleceini mjdeleyen ayetler var m? Mslmanlarn ortaya koyduu ayetleri gzden geirip, kesin bir sonuca varacaz!

Hani kitaplar bozulmutu?

Hereyden nce burada kocaman bir mantk hatas var. Mslmanlar ayn zaman nceki kitaplarn, yani Tevrat, Zebur ve ncil'in Yahudiler ve Hristiyanlar tarafndan deitirildiine inanyorlar. Baka bir yazda bunun ne kadar sama bir dnce olduunu ve zellikle Kuran'a ters dtn, Muhammed'in yle bir ey sylemediini, ancak ondan ok sonra ortaya ktn gsterdik.

Ama bir kere dnelim: Yahudiler ve Hristiyanlarn gc o kadar byk ki, Allahn yazdn bozuyorlar, Onun kitabn deitiriyorlar, stelik 600 yl ierisinde (yani Muhammed gelene kadar) kimse onun farkna varamyor... o zaman en bata kendi din kurucularndan daha byk birisinin geleceini gsteren ayetleri deitirmeycekler mi, yok etmeyecekler mi?

Yoksa o 'spergce' sahip olan Yahudi ve Hristiyan dini nderler o kadar m beceriksiz, o kadar m dikkatsz ki, yzlerce ayet deitirdikten sonra, tam Muhammed'in geleceini syleyen ayetleri unutsunlar?

Sanyorum, buradaki problem anlald. Aslnda bu tartmaya burada son verebiliriz. Mslmanlarn Allah kendi son kitabnda Muhammed'in peygamber olduunu kantlamak iin nceki kitaplarn gsteriyor... meerse o kitaplar rm, bozulmu, 'beer szyle karmtr'. Eer yleyse kantlar da rtlm ve geersiz oluyor.

Gene de, okyucularmz daha fazla aydnlatmak ve propaganda yalanlarndan kurtarmak iin Tevrat, Zebur ve ncil'de szde Muhammed'in geleceini mjdeleyen ayetlerini gzden geirip aklayalm.

A. Tevrat'ta Muhammed ? 'Musa gibi bir peygamber' kimdir?

Muhammed'i Tevrat'ta arayanlarn kant olarak gsterdii en popler ayet, Yasann Tekrar kitabnda bulunuyor, blm 18, ayet 15-22. Onun tarihsel balantlarn anlayalm.

Musa, srail halkna lde 40 yl boyunca nderlik yaptktan sonra, artk birinci kuak ld, yepyeni bir kuak yetiti. Onun iin Rab, babalaryla yapt antlamay yeniden yapmak istiyor. srailliler ise babalarnn Sina (Tur) Da'nda yaadklarn tekrarlamak istemiyorlar, Allahtan bir arac istiyorlar. Aadaki ayetler konuan Musa'dr, kendi halkna hitap ediyor:

15 Tanrnz RAB size aranzdan, kendi kardelerinizden benim gibi bir peygamber karacak. Onu dinleyin. 16 Horev'de toplandnz gn Tanrnz RAB'den unu dilemitiniz: 'Bir daha ne Tanrmz RAB'bin sesini duyalm, ne de o byk atei grelim, yoksa lrz.

Demek, srail halknn Rabden istedii peygamberim grevi, bir arac olmaktr: peygamber Allahn yzn grecek, Onun huzurunda bulunacak, yle ki, biz dorudan doruya Allahla anlamayalm.

17 RAB bana, 'Syledikleri dorudur dedi. 18 'Onlara kardeleri arasndan senin gibi bir peygamber karacam. Szlerimi onun azndan iiteceksiniz. Kendisine buyurduklarmn tmn onlara bildirecek. 19 Adma konuan peygamberin ilettii szleri dinlemeyeni ben cezalandracam.

20 Ancak, kendisine buyurmadm bir sz benim adma sylemeye kalkan ya da baka ilahlar adna konuan peygamber ldrlecektir.

Rab Tanr burada neden peygamberlik grevini ktye kullanan kiilere o kadar ar bir ceza veriyor? Sahte peygamberlere neden lm cezasyla korkutuyor? nk Tanr halknn devletini idare etmek konusunda peygamberlere son derece vahim bir grev derdi: krallarn ruhsal nderleri olarak, sava yada bar konusunda karar verirdiler, halka lm yada yaam getirirdiler.

Ve iki durumda bir peygamberin lm vaciptir:
(1) gerek tanrnn adna konuup da, syledii szleri yerine gelmezse... yada
(2) baka tanrlarn adna konuursa.
Ve bu ikinci durum Muhammed'e iman edenleri dndrsn.

Tevrat'taki tanr asla btn dnyada geerli olan bir din kurmak iin uramad, kendi halkna yle yasalar da vermedi. Baka halklar putlara tapmak isterse, bu elbette korkun bir gnahtr. Ama bu demek deil ki, Musa'ya buyruk verildi, putperest halklar kl zoruyla tek gerek tanr olan Yahve nancna zorlasn.

Oysa bir kii kalkp Rabbin kendi halkna, yani Kuran'n 'Ehl-i-kitap' dedii halka, baka tanrlar adna konusun, o zaman lm cezasn hak etmitir. Ve iin korkun taraf: Muhammed tam onu yapt! Hayat boyunca Yahudi ve Hristiyanlar kendi dinine davet ve tebli etti. zellikle Medine'de yaad ilk 17 ay boyunca kendini Yahudilere beklenen peygamber olarak tantt.

'Tevrat'ta, yukarda yazdmz ayette Muhammed'in gelecei mjdeleniyor' diyen kiiler kabul etmeli ki, ayn ayet Muhammed'i lm cezasna arptryor.

imdi de o 'Musa gibi bir peygamber' szleri ne anlama geldiini, kimin iin konutuunu aratralm. Ve bu nvan iin aslnda yalnz iki aday var: Muhammed ve sa Mesih. ncil'de bu ayet ak ak sa iin kullanlyor. sa Mesih yeryznde mucizelerle dolu bir yaam srdkten sonra, armhta btn insanlar iin tek geerli ve son kurban olarak ldkten 3 gn sonra mezardan dirildi, 40 gn sresince insanlara grnd ve en sonunda ge alnd.

On gn sonra Yahudilerin Pentikost Bayram esnasnda, Allahn Kutsal Ruhu sa'nn rencilerinin zerine indi; o da onlara, tpk sa'nn yapt gibi, mucize yapma gcn verdi. Birka gn sonra Kuds'teki tapnann avlusunda dilencilik yapan bir sakat adam sa'nn adnda tek bir szle iyiletirdiler. O zaman sa'nn rencilerinden olan Petrus ayaa kalkp toplanan kalabala sa'nn beklenen Mesih olduunu bildirdi:

"Musa yle demiti: 'Tanrnz Rab size, kendi kardelerinizin arasndan benim gibi bir peygamber karacak. O'nun size syleyecei her sz dinleyin.O peygamberi dinlemeyen herkes Tanr'nn halkndan koparlp yok edilecektir.' - "Samuel ve ondan sonra konuan peygamberlerin hepsi bu gnleri duyurdu." (ncil - Elilerin leri 3:22-24

Evet, Musa'nn Tevrat'ta mjdeledii 'Musa gibi' peygamber, sa Mesih'tir. Ve sadece saydmz ayette deil, ancak Petrus'un dedii gibi, btn Tevrat ve Zebur gelecek Mesihin hayatn ve grevini en kk detaylarna kadar yzlerce sene nce bile bildirmiti.

te yandan bugnk mslman bilginleri o ayetin Muhammd iin konutuunu savunuyorlar. Onu ispatlamak iin uzun listeler hazrlayp Musa'nn ne kadar da Muhammed'e benzediini, te yandan da sa'ya hi benzemediini gstermeye alyorlar:

Hem Musa, hem Muhammed doal yoldan domular ve ecelleriyle lmler; sa bakireden domu ve erken yata idam edilmi. Musa ve Muhammed devlet adamlar olarak birer kanun getirmiler, sa siyasete karmayp kanun getirmemi. Musa ve Muhammed savamlar, sa gene hi savamam. Musa ve Muhammed memleketlerinden g etmiler (Msr, Mekke), sa hayat boyunca Filistin'de kalm. Musa ve Muhammed evlenip ocuk sahibi olmu, sa hayat boyunca bekar kalm.

Btn bu benzerlikler enteresan olmakla birlikte, tamamen nemsiz ve peygamberlik konusuyla ilgili deildir; nk ayet demiyor 'Musa gibi bir kii', ama 'Musa gibi bir perygamber'. Ve o konuda Muhammed ve Musa arasnda dalar kadar farkllklar gryoruz, te yandan, Musa ve sa birbirlerine benziyor.

(1) Musa ve sa ikisi srailli - Muhammed ise Arap idi

nk ayette bu peygamberin bir art, srail halkndan olmasyd: 'kendi kardelerinizin arasndan' szleri bu anlama geliyor. imdi, Araplae ve mslmanlar smail'in soyundan geldii sanrlar. smail de shak'n kardeiydi, o yzden Yahudiler ve Araplar karde imi.

Halbuki bu tamamen uydurma bir szdr. Gelecek Peygamber iin ayeti ieren Tevrat blmnden hemen bir nceki blmde bize o szn anlam ok net gsteriliyor:

Atayacanz kral Tanrnz RAB'bin setii kii olmaldr. Atayacanz kral kendi kardelerinizden biri olmal. Soydalarnzdan olmayan birini, bir yabancy kral semeyeceksiniz.(Tevrat - Yasann Tekrar 17:15)

Evet, Muhammed srailli olmad iin Musa gibi peygamber olamaz! Devam ediyoruz:

(2) Musa ve sa ikisi byk mucizeler ve kuvvetli iler yapt - Muhammed kendi azndan ikrar etti: "Bana mucize verilmedi"

"RAB onu Msr'da firavuna, grevlilerine ve btn lkesine bir sr belirtiler, alas iler yapmas iin gndermiti.Musa srailliler'in gzleri nnde gl, byk ve rktc iler yapmt." (Tevrat - Yasa'nn Tekrar 34:11-12)

Muhammed, kervaneleri soymakla, kendi askerlerinin savama isteklerini ganimet ve cennet vaatleriyle krklemekle dmanlarn yendi. - Musa, o zamann en gl ordusunu Allahn kuvvetiyle yendi. Bu konuda daha fazla bilgi edinmeniz gerekirse, "Muhammed mucize iledi mi?" adl sayfamz okuyun!

kinci sebep: Muhammed mucize ilemedii iin, Musa gibi peygamber olamaz.

(3) Musa ve sa Allahla yzyze grtler - Muhammed ancak bir melekle karlat

"O gnden bu yana srail'de Musa gibi RAB'bin yz yze grt bir peygamber kmad."(Tevrat - Yasa'nn Tekrar 34:10)

Eer aranzda bir peygamber varsa, Ben RAB grmde kendimi ona tantr, Onunla dte konuurum.Ama kulum Musa yle deildir... onunla bilmecelerle deil, aka, yzyze konuurum. O RAB'bin suretini gryor." (Tevrat - lde Saym 12:6)

Exo 33:11 RAB Musa'yla iki arkada gibi yz yze konuurdu. (Tevrat - k 33:11)

Kuran bile, Musa'nn Allahla yle konutuunu kabul ederken, Muhammed iin baka bir ey sylyor:

Allah, Msa ile de dorudan konutu. (Kuran - Nisa suresi 4:164)

Allah bir insanla ancak vahiy suretiyle veya perde arkasndan konuur, yahut bir eli gnderir (Kuran - Sura suresi 42:51)

Kim Resulullahn Rabbini grdn sylerse, byk gnah ilemi oluyor. O ancak Cebrail'i yaratlm z biiminde, btn ufku kaplayacak vaziyette grd. (Sahih Buhari, 3234 nolu hadis)

sa Mesih'e baktmzda bambaka bir durum gryoruz. O normal bir insan gibi, ara sra Allahn szn meleklerden iiten bir peygamber deildi. Aslnda ona sadece 'peygamber' demek, Onun kiiliini tam olarak anlamamak demektir. Allahn szleri Ona gelmedi, nk KENDS Allahn szyd. Ona semavi bir kitap 'verilmedi', nk o kitabn kendisi D.

Muhammed o konuyu tam olarak anlamadysa da, Hristiyanlarn sa Mesih iin 'Allahn Kelam' ifadesini kullandn iitti ve Kuran'n iine ald: "sa Mesih, Allah'n peygamberi, Meryem'e ulatrd kelimesi ve kendinden bir ruhtur" (Kuran - Maide suresi 4:171):

Balangta Sz vard, Sz Allah'la beraberdi ve Sz Allah't. 2Sz her eyin balangcnda Allah'n yanndayd.
Sz insan oldu, aramzda yaad. Biz de O'nun yceliini grdk.
Hi kimse, hibir zaman Allah' grmemitir. Ama Baba'nn barnda olan biricik Oul Allah' insanlara tantt. (ncil - Yuhanna 1:1,14,18)

Ben Baba'daym, Baba da bendedir. Sen buna inanmyor musun? Size sylediim szleri kendiliimden sylemiyorum. Hayr, bende duran Baba kendi ilerini yapyor. Bana inann ki, ben Baba'daym ve Baba bendedir. (ncil - Yuhanna 14:10-11)

Son olarak, Muhammed'in adalar olan Kurey halk, onun Musa'ya hi benzemediini ok ak fark ettiler:

Ama onlara katmzdan gerek gelince: "Musa'ya verildii gibi buna da mucize verilmesi gerekmez mi?" dediler. (Kuran - Kasas suresi 28:48)

B. ncil'de Muhammed? - Yardmc kim?

sa'nn vaat ettii 'Yardmc / Tesellici' kimdir:
Kutsal Ruh mu, Muhammed mi?

Mslmanlar sadece Tevrat'ta deil, ncil'de de Muhammed'e uygun ayetler bulmak zorundalar. Szde Muhammed'i mjdeleyen ncil ayetlerinin arasnda en popler olan, Yuhanna ncili'nin 14., 15. ve 16. blmlerinde bulunan szlerdir. Orada sa, Greke olarak 'Parakletos' denilen bir varln geleceini sylyor. Kimi ncil tercmelerinde onu 'Tesellici', bakalarnda ise 'Yardmc' olarak evirmiler.

Oysa sa kendi rencilerini o 'Yardmc'nn kimlii hakknda karanlkta brakmad, ak ak onun Kutsal Ruh olduunu belirledi. Artk sa bedence rencilerinin yannda bulunmayacak - ama gelecek olan Kutsal Ruh, sa'nn grevini ok daha geni, derin ve anlaml biimde devam edecek. Kutsal Ruh 600 sene sonra yaayacak olan bir Arap tccar ve sava deildir: sa'nn rencileri o kadar fazla bekleyemediler. Ama sa onu syledikten 50 gn sonra, yukarda anlattmz gibi, 'Yardmc' Kutsal Ruh olarak rencilere geldi.

sa'nn szleri o kadar ak ve nettir, tarafsz dnen bir kii onlar hemen, bir okunuta kavrayabilir. Oysa mslman propagandaclar, "Hayr, o szler Muhammed iin konuuyor" diye iddia ederek, sanki keli tahtalar yuvarlak deliklerin iine zorlamaya alyorlar. Srayla 'Yardmc' hakknda konuan en nemli ayetleri okuduk mu, siz de onlarn manasn hemen anlayacaknz:

14:16- "Ben de Baba'dan isteyeceim, O da size baka bir Yardmc verecek"

'Yardmc' Allah bir baba gibi tanyor ve yle de tantacak. Muhammed ise o dnceye iddetle kar geldi. Allaha 'Baba' demek, Kuran'a gre en byk gnah olan irktir.

14:16 - "yle ki, O sonsuza kadar sizinle kalsn".

'Yardmc'nn kal sonsuzdur. Oysa Muhammed 570 ylnda dodu, 632 ylnd ld.

14:17- "Yardmc, Gerein Ruhu'dur".

sa Yardmcy aka bir ruh olarak tantyor. Muhammed et ve kandan oluan bir insand. Onun 'ruhu', islamiyetin ruhu, bugne kadar yaylrsa da, Muhammed'in kendisi ruh deildi.

14:17 - "Dnya O'nu kabul edemez. nk O'nu ne grr ne de tanr."

'Dnya' sz ncil'de ou defa 'Gerek Tanrya tanmayan insanlar' anlamnda kullanlyor. Halbuki, Muhammed gerek Tanry tanmayan Arap putperestler tarafndan ok rahat kabul edildi. Onunu sebebi de, slam'n putperestlere ok dn vermesidir.

14:17 - "Ama siz O'nu tanyorsunuz, nk O yannzda kalyor ve iinizde olacaktr."

Bu szler sa'nn rencilerine konuuldu. Peki, onlarn zamannda Muhammed onlarn yannda myd? Petrus, Yuhanna, Matta ve sa'nn br rencileri nasl Muhammed'i tandlar? Ve Muhammed'in bir zaman makinesini icat ettiini farz etsek bile, rencilerin 'iinde' miydi?

14:26- "Yardmc size her eyi retecek ve benim sylediim eyleri aklnza getirecek."

Mslmanlar o ayetin birinci yarsn ok tutuyorlar ("size hereyi retecek"), fakat ikinci yars ierine yaramad iin rtmeye alyorlar. 600 sene sonra yaayacak olan Muhammed, nasl sa'nn szlerini onlara hatrlatacak?

14:26- "Yardmc Kutsal Ruh'tur."

Daha ak olamaz artk. stelik, hadislerde Kutsal Ruh'un kim olduu aka yazyor: Muhammed deil, ama bamelek Cebrail!

15:26 - "Baba O'nu benim admla gnderecek. Ben Baba'dan size Yardmc'y gndereceim."

Muhammed, sa'nn adnda m gnderildi? Yuhanna ncilinde Muhammed'i arayp bulanlar bunu kabul etmeye hazr mdr? Her surenin banda o szlerin kimden geldiini, Muhammed'in kimden grev aldn okuyoruz: 'Bismillahirrahmanirrahim'. Yuhanna ncili Muhammed'i mjdelediini kabul edersen, besmeleyi artk u biimde sylemeye hazr msn: "Bismil-SA-alMesih" ???

16:14- "O beni yceltecek. nk benim olan alp size bildirecek."

Hayr, Muhammed sa'y yceltmedi. Gerek Yardmc, yani Kutsal Ruh, sa'da bulunan ruhsal gc alp rencilerine verdi. Onlar sa'nn balatt kurtulu ve sevgi hareketi btn dnyaya yaydlar.

Muhammed ise, ncil'de tarif edilen, tarihte yaam olan sa'nn hem pozisyonunu yok etti, hem de onun hizmetini kmsedi, hem de Onun kurtulu mjdesini inkar etti. Kuran'a gre sa, her ne kadar vlrse de, aslnda btn peygamberlerin en baarszdr. Muhammed, sa'nn getirdii sevginin yerine baka inanlara sahip olanlara kar nefret getirdi.

sa'nn szleri, mjdeledii Yardmc gelecek diye, 50 gn sonra gerekleti. Kutsal Ruh inince sa'nn bu szleri hepsi tamamlanmya balad. Oysa 600 sene sonra, ve 1000 km uzaklkta yaayan Muhammed, kesinlikle beklenen Yardmc deildi.

Mslmanlar 1400 yl iinde Tevrat ve ncil iinde Muhammed'i aryorlar ve imdiye kadar bulamadlar. Eminim, 1000 daha ararsalar, gene de bir ey bulamayacaklar.


Sayfann bana dn Sonraki konu