Gercek tanri kimdir?"

email:
mektup@incilbg.com

Peygamber olmann artlar

"Gerek u ki, Rab Yahve kulu peygamberlere srrn amadka bir ey yapmaz." (Tevrat - Amos 3:7)

Bu ayetten kolayca anlyoruz ki, peygamberlik nasl bir itir: Allahn istediini insanlara bildirmek. ki nemli hakikat meydana kyor:

(1) Peygamberler sadece birer kuldur, hizmetidir. Sadece bir ii yerine getirmekle grevlidir. O iini bitirdikten sonra onun bir grevi ve saygnl kalmyor. Peygamberin asl ii haberciliktir. Haberi gnderen nemlidir, gnderilen kii deil. Ne kadar gnderilene sayg gstersek, o kadar gnderenden alm oluyoruz.

(2) Peygamberler sadece Tanrnn iradesini, onun isteini aklayabilir; Tanrnn asl kiilii, onun kim olduunu aklamak peygamberin grevi deildir. Peygamberin szne uyarsak, belki bir para Tanrnn istediini yerine getirmi oluruz, ama Tanr gene de bize bir yabanc kalyor. Tanrnn kim olduunu bize gstermek iin, peygamberden daha stn bir kii lazm.

Ama Tanr grnmeyen bir varlk olduu iin, bir kiinin onun adnda konuup konumad nasl anlalyor? Herkes kalkp, "Allah yle konuuyor...", "Rabbin sz udur...", ya da "Affedici ve merhametli olan Tanrnn adna size diyorum ki..." bir takm laflar yapp Tanrnn adna konutuunu syleyebilir. Bir kiinin asl Tanrnn doru bir peygamberi olup olmadn nasl anlayacaz? Ne yazk ki, bugne kadar dnya zerinde yzlerce, belki de binlerce sahte, yalanc peygamberler tremitir. Kutsal Kitap'ta Tanr bizi ok ciddi bir ekilde uyaryor ki, gerek peygambere kulak verilsin ama sahte peygamberlerden korkumuz olmasn. Gerek bir peygamber mutlaka u artlar yerine getirmeli:
1. art: Gerek peygamber gerek tanrnn adna konumal

Bir peygamber aslnda kendisinden konumuyor, bir tanrnn adna konuuyor. Onun iin, yalnz peygamberin szlerine bakamayz; onlar yalnz bana bizim iin hi bir nem tamaz. Hereyden nce kendimize unu sormalyz: burada, bu kiinin azndan konuan kimdir - gerek Tanr m, yoksa gerek Tanr olmayan aldatc bir ruh mu? O peygamber hangi tanrnn adnda konuuyor? O peygamberin azndan konuan gerek tanr deilse, o vakt peygamberin szleri, istedii kadar gzel olsun, bizi ilgilendirmiyor.
2. art: Gerek peygamberin szleri daha nceki peygamberlerin szlerine uymal

Kii belki gerek tanrnn adna konuur ama o tanrnn sylemedii bir haber bildirir. Yalnz, insan onu nasl anlasn ki? Szlerin sesi, gzel ak ya da ahengi bu konuda bize yardmc olmuyor. Herkes gzel szler dizip, onlarn Tanr tarafndan geldiini syleyebilir. Gerek peygamberin szleri ise, kendi doruluunu yle gsterirler: gerek Tanr hi bir zaman yalan sylemez, insanlar aldatmaz. Gerek Tanrnn gerek sz ebediyen durur, onun doruluu hi bir durumda deimez. Bugn bir ey syleyip, yarn onun tersini syleyemez. Onun iin gerek bir peygamberin syledikleri, daha nceki gerek peygamberlerin szlerine ters demez.
3. art: Gerek peygamber kendini gsteren ispatlar getirmeli
Peygamberin szlerinde Tanr sakl bir bilgi aklam oluyor. Onun aklamalar da gnlk meselelerle ilgili deildir. O sakl bilgi ou zaman gelecekteki zamanlarla ilgilidir. Gerek Tanr, geleceini peygamberlerine bildirir, onlar da o bilgiyi insanlara ulatrr. Ve onlarn peygamberlik szleri yerine gelince, insanlar onlar dorulayabilirler, doru olup olmadklarn lebilirler. Yani, onun szleri kesin ve konkretnodur. Kiiler peygamberin nceden syledii szlerine bakp, nasl gerekletiklerine hayran kalrlar. nk peygamberin szleri kendi aklndan deil, Tanrnn sakl bilgisinden kaynaklanyorlar. Birok defa Tanr kendi peygamberlerini ispatlamak iin, onlara mucizeler verdi.
4. art: Gerek peygamberin karakteri ve yaam Allahn standartlarna uymal
Tanrnn Ruhu istedii kiileri kullanabilir. Ve ksa bir zaman iin Tanr, hayatlar kendisine uygun olmayan kiileri bile bir peygamber gibi kullanabilir. Ama kendini hayat boyunca peygamber sayan bir kiinin btn hayat, kiilii ve karakteri Tanrnn standartlarna uygun olmal. Btn peygamberler, insan olduklar iin, kimi defa gnah ilemitir. Ama bir kii, btn hayat boyunca, ikiyzllk, agzllk, zina ve buna benzer gnahlarn iinde yaarsa, nasl onu peygamber olarak kabul edebiliriz?

Tanr, peygamberlik konusunda bize kesin standartlar vermitir, ve onun sz olan Kitab-Mkaddes'te bize aklyor. Musa'ya yle konutu:

"lkelerini alacanz uluslar byclerin, falclarn dne kulak verirler. Ama Tanrnz RAB buna izin vermiyor. Tanrnz RAB size aranzdan, kendi kardelerinizden benim gibi bir peygamber karacak. Onu dinleyin... 'Onlara kardeleri arasndan senin gibi bir peygamber karacam. Szlerimi onun azndan iiteceksiniz. Kendisine buyurduklarmn tmn onlara bildirecek. Adma konuan peygamberin ilettii szleri dinlemeyeni Ben cezalandracam. Ancak, kendisine buyurmadm bir sz Benim adma sylemeye kalkan ya da baka ilahlar adna konuan peygamber ldrlecektir."

'Bir szn RAB'den olup olmadn nasl bilebiliriz?' diye dnebilirsiniz. Eer bir peygamber RAB'bin adna konuur ve konutuu sz yerine gelmez ya da gereklemezse, o sz RAB'den deildir. Peygamber saygszca konumutur. Ondan korkmayn." (Tevrat - Tesniye 18:14-22)

sa Mesihin kendisi bile sahte ve yalanc peygamberlerden saknalm diye buyruk verdi:

"Yalanc peygamberlerden saknn! Onlar size koyun kllnda gelirler, ama iinde yrtc kurtlardr. Onlar yemilerinden tanyacanz. zmler allardan toplan-myor, incirler de tikenli otlardan toplanmyor, yle deil mi? Demek, her iyi aa iyi yemi verir, ama kt aa kt yemi verir. Olamaz, iyi aa kt yemi versin, ya da kt aa iyi yemi versin. yi yemi vermeyen her aa kesilip atee atlr. Evet, onlar yemilerinden tanyacanz." (ncil - Matta 7:15-20)

Demek bu tema son derece nemlidir: bir kii gerek Allahn peygamberi ise, ona her konuda mutlaka itaat etmeliyiz, yoksa Tanrnn cezasn hak edeceiz. br trl, bir kii Tanrnn peygamberi olduunu sylerse, ama aslnda peygamber deilse, hem o kiinin szlerinden korkmayacaz (her ne kadar cehennemden sz ederse bile), ve ayn zamanda o kii Tanr tarafndan lanetlidir.

Evet, Muhammedin gerek bir peygamber olup olmadn anlamak iin, onun hayatn ve grevini yukarda saydmz standartlaryla karlatracaz. Kendimize u sorular soracaz:

  1. Gerek Tanrnn ad nedir? Muhammed o Tanrnn adnna m yoksa baka Tanrnn adna m konutu?
  2. Muhammed'in getirdii haber daha nceki peygamberlerin szlerine uyuyor mu, uymuyor mu?
  3. Muhammed'in peygamber olduunu gsteren ispatlar var m? Muhammed geleceini nceden bildirdi mi? Muhammed mucize iledi mi?
  4. Muhammed'in hayat Tanr'nn standartlarna uygun mudur, deil midir?

Buradaki amacmz, herhangi bir din, ya da o dine inananlar ktlemek deildir. Ama Muhammed btn dnyaya son peygamber olarak bildirildii zaman, onun gerekten peygamber olup olmadn aratrmak, onun szlerini ve karakterini Tanrnn bir peygamber iin kotuu artlarla karlatrmak, vicdan sahibi ve aydn grl her insann grevidir.

Her mahkemede 'ispatlama zorunluu' diye bir ey var. Mesela, bir su mahkemesinde kii, kesin olarak sulu gsterilmeden davalanmaz. Yani, kii kendi susuzluunu deil, mahkeme onun sululuunu ispatlayacak.


Sayfann bana dn Sonraki konu