Gercek tanri kimdir?"

email:
mektup@incilbg.com

Kaabe gerek Tanrnn evi midir?

Kuran'n anlatmna gre, Mekke'de bulunan Kaabe peygamber brahim tarafndan yaplmtr (eh... yzde yz bilinmez, nk baka hadislere gre, ilk insan Adem onu inaat etmi). brahim ve olu smail Arabistan'a gelmiken o binay kaldrmlar. Bu retile Araplarn tapnma merkezi olan Mekke kenti bugne kadar nemini devam ettiriyor. Onun iin bu dnceyi imdi biraz aratralm, acaba brahim gerekten o binay kaldrd m?

Dikkatle ve tarafsz bir inceleme yaptktan sonra greceiz ki, bu reti sonradan uydurulmu bir retitir ve hem tarihsel gereklere ters dyor, hem de tektanrclk inancna bir hakarettir.

Mekke'deki 'Beytullah' denilen Kaabe, gerek tanrnn evi deildir. slamiyetten nceki eski Araplarn inanlar bile bunu gsteriyor. Onlarn hikayelerine gre, Kaabe'nin kuruluunda kocaman bir ylan onun etrafn sarm. Bu ylan yar siyah, yar beyaz olup llak bir deriye sahipmi. Kaabe'nin etrafn sarmken, onun kafas kuyruunun yanna gelmi. Eski Araplar bu ylann, btn dnyay saran eski ejderhann olduunu sylediler. [Talbott 1980: 167-168, 257f.; Cardona 1989a]. Tanry tanmayan milletler iin bu ylan/ejder belki dnyann etrafn saran okyanuslar sembolize edebilir, ama Allahn kitab olan ncil'e bakarsak, bu ylan/ejder kim olduu aka meydana kyor:

Ve gkten inen bir melek grdm. Dipsiz ukurun anahtar ondayd. Elinde de kocaman bir zincir vard. Ve ejderi yakalad, eski ylan, eytan ve blis odur. (ncil - Aklama 20:1-2)

Evet, bu ylan/ejder eytan ve blis denilen gerek tanrnn ba dmanndan bakas deildir. Kaabe'yi saran, "Buras benim yerimdir" diye gsteren odur.

1) Bu teori brahim'in biografisine uymuyor

brahim'in hayatn Kuran'dan renmek isteyen, ok zorluk grecek: orada birka ayet, burada birka ayet, ama detayl bilgi, batan sona bir hayat yksn Kuran'da bulamayz. Onun iin Tevrat'a bakmalyz. Oradan brahim'in hayatn imdi adm adm izleyeceiz:

brahim, bugnk rak'ta bulunan Ur kentinde dodu, sonra Trkiye'deki Haran'a yerleti. Bir zaman iin Msr'a katn da okuyoruz. Hayatnn geri kalan gnlerini se Filistin'de geirdi. Ama hi bir yerde Arabistan'a ayak bastn okumuyoruz. yle olsayd, Tevrat onu yazmayacak myd?

brahim'in yolculuklar (krmz izgi)

Kimi kiiler bunun gibi kmaz durumlara derken 'Ama Tevrat deitirildi' lafn ortaya atyorlar. Tabii ki, yle bir ey mmkn deildir: yce Allah kendi sz olan Tevrat'n bozulmasna nasl izin verecek? stelik bunun mantkl taraf da yok: elimizdeki Tevrat'n el yazmalar Muhammed'in zamanndan 800 yldan daha eskidir. Ve onlarda brahim'in Mekke'ye ya da Arabistan'a gittiini okumuyoruz. Muhammed'den nce kimse 'brahim Arabistan'a gelip, Kaabe'yi kurdu' teorisini ortaya atmamt. Her halk kendi atalarnn tarihini kutsal sayar. Onlara kar duyduklar saygdan tr kimsenin creti olmayacak, kutsal sayd kitaplarnda en ufak deiiklik yapsn.

Kuran'n anlattna gre, brahim Mekke'deki Kaabe'yi olu smail ile birlikte kaldrm (Kuran - Bakara 2:127). Ve gene: Allahn kitab olan Tevrat'ta yle bir ey okumuyoruz. Bu teori Araplarn bo hayallerinden kaynaklanan bir retitir. brahim'in iki olu vard: birincisi smail, o kendi karsndan deil, hizmetisi olan Haccer'den idi.

brahim'in kars Sara ksr olduu iin Haccer'i brahim'e teslim etti, ondan soy yetitirsin diye. Bu, Sara ve brahim'in zayfl ve imanszln gsteren bir olay idi. nk uzun seneler nce Allah onlara ocuk sahipleri olacaklarna sz verdi. Fakat Allahn sznn gereklemsini bekleyemediler, kendi anlylarna gvenip yle bir yola bavurdular. Ondan doan smail mjdelenen, vaad edilen ocuk deildi. Allahn vaad ettii ocuk ancak ikinci olu shak idi. brahim 100, kars Sara gene 90 yanda iken, o verilen sze uygun olarak dnyaya geldi. Allah gstermek istedi ki, btn kurtulu plan insann gc ve aklna deil, ama kendisine baldr.

Bunu daha da belli etmek iin shak iki ve smail ondrt yanda iken, Allah Haccer ile smail'in kovulmasn buyuruyor:

Ama Sara, Msrl Hacer'in brahim'e dourduu olu smail'in alay ettiini grnce, brahim'e, "Bu cariyeyle olunu kov" dedi, "Bu cariyenin olu benim olum shak'n mirasna ortak olmasn." Bu brahim'i ok zd, nk smail de kendi oluydu. Ancak Tanr brahim'e, "Olun ve cariyen iin zlme" dedi, "Sara'nn szn dinle. nk senin soyun shak'la srecektir. (Tevrat - Yaratl 21:9-12)

Demek, Allahn vaadini alan ve onun ilerini bitiren ocuk sadece shak olacakt. smail her ne kadar byk bir halk olacak diye sonradan Allah tarafndan bir sz aldysa da (Tevrat - Yaratl 21:18), Allahn kurtulu plan shak'la ilerleyecekti. Btn peygamberler onun soyundan gelecekti. smail bu dnyann akl ve yntemleriyle meydana geldi. Onun hayat sadece bu dnya ile ilgilidir. Allahn ona verdii bereketi de sadece maddeseldir; ruhsal bereketler ise shak'a verildi. Bu iki ayr prensip sanki daha o iki ocuun douunda belli oldu. smail daha domadan nce bile, Allah anas Haccer'e onun hakknda yle konutu:

Olun yaban eeine benzer bir adam olacak. O herkese, herkes de ona kar kacak. Kardelerinin hepsiyle ekime iinde yaayacak. (Tevrat - Yaratl 16:12)

Ve bu kavga bugne kadar devam ediyor. sa Mesih'e iman edenler ayn shak gibi, vaad edilen, yeniden ruhtan domu kiilerdir. Ama bugne kadar, kendini smail'in evlatlar sayan Araplar ve Mslmanlar onlara zlm ve eziyet ediyorlar:

Ve siz, kardeler, shak gibi Allahn verdii sznn evlatlarsnz. Ama eskiden nasl olduydu, imdi gene yledir: bedene gre domu olan, ruha gre domu olana eziyet ediyor. Ama kutsal yaz ne diyor?
"Hizmeti kadn ve onun olunu dar at. nk hizmeti kadnn olu, serbest kadnn olu ile birlikte miras olmasn."
Bylelikle, kardeler, biz hizmeti kadnn evlatlar deiliz, serbest kadnn evlatlaryz. (ncil - Galatyallar 4:28-31)

Demek, Allah smail'i Mekke'deki Kaabe'yi kurmak iin kullanmad, onunla herhangi bir ruhsal i bitirmedi. Hayr, Allah smail'i dar att. Ayn onun gibi, kim bugn kendini smail zerine brahim'e balamaya alrsa da, Allah tarafndan dar atlacak.

Btn bu szlerden apack anlalyor ki, Allahn setii ve kulland brahim ocuu smail deil, ama shak'tr. Bu durum Araplarda kskanlk yaratt, nk shak nasl Yahudilerin babas olduysa, smail'in de Araplarn babas olduunu sanrlar. O yzden smail'in babas brahim'le birlikte Mekke'ye gelip, oradaki Kaabe'yi kaldrd masaln uydurdular. Bize masallar deil ama gerek tarihi anlatan Tevrat kitabnda yle bir ey okumuyoruz. Hatta anlatlan eyler ona kar kyor, onu imknsz klyor.

2) Bu teori tarihe uymuyor

Tarihe bakarsak, Mekke'deki Kaabe ilk olarak sa'dan nce 60 senesinde Romal bir tarihi olan Diodorus'un kitaplarnda geiyor. Onu 'btn Araplar tarafndan byk sayg gren bir putevi' olarak anlatyor. brahim sa'dan 2000 sene nce yaad. Btn bu zaman iide bir kere olsun, tarihiler Mekke'deki Kaabe'yi anlatmyorlar. Mesela, tarihilerin 'babas' olan Yunanl Herodot sa'dan 440 sene nce ran' ve de Arabstan' anlatrken, Araplarn adetleri ve inanlarndan da sz ediyor. Kuran'da geen Al-lat putunun adn kullanyor. Fakat Kaabe'den hi sz etmiyor. Demek Kaabe, Herodot'un zaman (sa'dan nce 430 senesi) ile Flavius'un (sa'dan nce 60 senesi) zamannn arasnda yapld. Btn bunlar gsteriyor ki, Kaabe brahim'den ok sonra yapld.

3) Bu teori brahim'in karakterine uymuyor

brahim tek gerek Tanr olan Yahve tarafndan kendi memleketinden arld ve giderek daha fazla onun karakterini rendi. Kendi memleketinde iken belki putlara tapard (hem Tevrat (Yeu 24:2), hem de Kuran (Enam Suresi 6:76-77) bunu gsteriyor). Ama Allah onu ardktan sonra, kesinlikle her trl putperestlikten uzak durdu. Allah onu btn milletlerden ayrd, kendini kutsal ve putperestlikten uzak bir millet yetitirsin diye.

Onun iin "brahim Mekke'deki Kaabe'yi yapt" masalna inanamayz. yle olsayd, bugn orada yaplan ibadet, putperestlerin ibadetlerinden ok farkl olurdu, putperestlerin adetlerinden en ufak bir iz bile kalmazd. Halbuki, bugn oradaki tapnma sistemi, Muhammed'in zamanndaki putperest Araplarn kulland sistemin aynsdr. Allah Tevrat'ta brahim'e yle buyurdu:

Atalarnzn Tanrs RAB'bin mlk edinmek iin size verdii lkede yaamnz boyunca uymanz gereken kurallar, ilkeler unlardr:
Topraklarn alacanz uluslarn ilahlarna taptklar yksek dalardaki, tepelerdeki, sk yaprakl her aacn altndaki yerleri tmyle ykacaksnz. Sunaklarn ykacak, dikili talar paralayacak, Tanra Aera'y simgeleyen stunlar yakacak, putlar para para edeceksiniz. lahlarn adlarn oradan sileceksiniz. (Tevrat - Tesniye 12:1-3)

brahim sadece putlar deil, ama onlarla ilgili tm eyalar ve binalar da ykacakt. O halde nasl kabul edebiliriz ki, Allah brahim'e Mekke'deki o kara tan plmesini, onun etrafnda tavaf edilmesini ve btn dnyada milyonlarca mslmanlarn namaz klarken ona doru eilmesini buyursun? Tektanrclk dinlerinin en sonu, en âlâsn kurmaya alan, nasl brahim'e putperestlie kokan yle bir hareketi atfedebilir?

4) Bu teori hadislere uymuyor

Son olarak, Mslman kaynaklarnda yer alan ve birbirlerine ters den iki bilgiye de yer verelim. Yukarda grdmz gibi, Muhammed de Araplarn 'Kaabemiz brahim tarafndan kuruldu' masaln Kuran'n iine ald. Bunun mmkn olmadn da grdk. Ama ayn zamanda en byk Hadis koleksyonu olan ve Kuran'dan sonra ikinci nemli kitap olarak anlan Buhari'nin hadislerinde Muhammed'in u szn okuyoruz:
Kuds'teki tapnak (Mescid-i Aksa)
-993 ylnda ald
Mekke'deki Kaabe (en eski hali)
brahim -2000 yllarnda yaad

Abu Dar yle rivayet etti:
Ben dedim: "Ey Resulullah! Yeryznde yaplan ilk camii hangisi idi?" O da dedi: "(Mekke'deki) Mescidi Haram." Ve ben sordum: "Ya ondan sonra hangisi yapld?". O da cevap verdi: "(Kuds'teki) Mescid-i Aksa". Ben gene sordum: "Onlarn yaplmasnn arasnda ne kadar zaman geti?" O da, "Krk sene" diye cevap verdi... (Sahih Buhari, cilt 4, kitap 55, hadis 636)

Mekke'deki Kaabe ne zaman yapld bilinmiyor; oysa Yerualim'deki Mescid-i Aksa hakknda kesin tarih bilgilerimiz var: onu kral Sleyman sa'dan nce 953 ylnda tamamlad. Bu hesaba gre, Kaabe ondan 40 sene nce, yani 993 senesinde yaplm olmal. O da brahim'in hayatndan 1100 sene (!) sonradr. Muhammed'in tarihten haberi yok muydu? Zaten onun Smer, Mezopotamya, Msr, in ve Hindistan tarihlerinden bize ders vermesini beklemiyoruz. Oysa en aznda kendi tanrsnn evi ne zaman yapldn bilmesi gerekiyor. O kadar nemli ve merkezi bir konuda hata yapan nasl dnyann son peygamberi olabilir?


Sayfann bana dn Sonraki konu