Gercek tanri kimdir?"

email:
mektup@incilbg.com

Kabe Allahın evi midir?

Kuran'ın anlatımına göre, Mekke'de bulunan Kaabe peygamber İbrahim tarafından yapılmıştır. Kendisi ve oğlu İsmail Arabistan'a gelmişken o binayı kaldırmışlar. Bu öğretişle Arapların tapınma merkezi olan Mekke kasabası bugüne kadar önemini devam ettiriyor. Onun için buna şimdi biraz dikket edelim, acaba İbrahim gerçekten o binayı kaldırdı mı?

Dikkatle ve tarafsız araştırdıktan sonra anlayacağız ki, bu öğretiş sonradan uydurulmuş bir öğretiştir ve Allahın hakikat öğretişine ters düşüyor.

Mekke'deki 'Beytullah' denilen Kaabe, gerçek tanrının evi değildir. İslamiyetten önceki eski Arapların inançları bile bunu gösteriyor. Onların hikayelerine göre, Kaabe'nin kuruluşunda kocaman bir yılan onun etrafını sarmış. Bu yılan yarı kara, yarı beyaz olup şıllak bir deriye sahip imiş. Kaabe'nin etrafını sarmışken, onun kafası kuyruğunun yanına gelmiş. Eski Araplar bu yılanın, bütün dünyayı saran eski ejderhanın olduğunu söylediler. [Talbott 1980: 167-168, 257f.; Cardona 1989a]. Tanrıyı tanımayan milletler için bu yılan/ejder belki dünyanın etrafını saran okyanusları sembolize edebilir, ama Allahın kitabı olan İncil'e bakarsak, bu yılan/ejder kim olduğu açıkça meydana çıkıyor:

Ve gökten inen bir melek gördüm. Dipsiz çukurun anahtarı ondaydı. Elinde de kocaman bir zincir vardı. Ve ejderi yakaladı, eski yılan, Şeytan ve İblis odur. (İncil - Açıklama 20:1-2)

Evet, bu yılan/ejder Şeytan ve İblis denilen gerçek tanrının baş düşmanından başkası değildir. Kaabe'yi saran, "Burası benim yerimdir" diye gösteren odur.

1) Bu öğretiş İbrahim'in biografisine uymuyor

İbrahim'in hayatını adım adım Tevrat'ın Tekvin kitabında okuyoruz: bugünkü İrak'ta bulunan Ur kasabasında doğdu, sonra Türkiye'deki Haran kasabasında yaşadı. Bir zaman için Mısır'a kaçtığını da okuyoruz. Hayatının geri kalan günlerini de Filistin'de geçirdi. Ama hiç bir yerde Arabistan'a ayak bastığını okumuyoruz. Öyle olsaydı, Tevrat onu yazmayacak mıydı?

İbrahim'in yolculukları (kırmızı çizgi)

Kimi kişiler bunun gibi çıkmaz durumlara düşerken 'Ama Tevrat değiştirildi' lafını ortaya atıyorlar. Tabii ki, öyle bir şey mümkün değildir: yüce Allah kendi sözü olan Tevrat'ın bozulmasına nasıl izin verecek? Üstelik bunun mantıklı tarafı da yok: elimizdeki Eski Ahit el yazmaları Muhammed'in zamanından 600 seneden daha eskidir. Ve onlarda İbrahim'in Mekke'ye ya da Arabistan'a gittiğini okumuyoruz. Muhammed'den önce kimse 'İbrahim Arabistan'a gelip, Kaabe'yi kurdu' teorisini ortaya atmamıştı. Muhammed'den 600 sene önce kişilerin daha 'Arapların peygamberi'nin ortaya çıkacağından haberleri yoktu. Nasıl o zaman kendi kutsal saydıkları kitabını değiştirmeye ihtiyaç duysunlar?

Kuran'ın anlattığına göre, İbrahim Mekke'deki Kaabe'yi oğlu İsmail ile birlikte kaldırmış (Kuran - Bakara 2:127). Allahın kitabı olan Tevrat'ta ise, öyle bir şey okumuyoruz. Bu öğretiş Arapların boş hayallerinden meydana gelen bir öğretiştir. İbrahim'in iki oğlu vardı: birincisi İsmail, o kendi karısından değil, hizmetçisi olan Haccer'den idi. İbrahim'in karısı Sara kısır olduğu için Haccer'i İbrahim'e teslim etti, ondan soy yetiştirsin diye. Bu, Sara ve İbrahim'in zayıflığı ve imansızlığını gösteren bir mesele idi. Çünkü uzun seneler önce Allah onlara söz verdi ki, çocuk sahipleri olacaklar diye. Fakat Allahın sözünün yerine gelene kadar bekleyemediler ve kendi kafalarına güvenip öyle bir yola başvurdular. Ondan doğan İsmail müjdelenen, vaad edilen bir çocuk değildi. Allahın vaad ettiği çocuk ancak ikincisi olan İshak idi. İbrahim 100, karısı Sara gene 90 yaşında iken, o Allahın verdiği sözüne uygun olarak dünyaya geldi. Allah göstermek istedi ki, bütün kurtuluş olayı insanın gücü ve aklına değil, ama sadece kendisine bağlıdır.

Bunu daha da belli etmek için İshak iki ve İsmail ondört yaşında iken, Allah Haccer ile İsmail'in kovulmasını buyuruyor:

Ama Sara, Mısırlı Hacer'in İbrahim'e doğurduğu oğlu İsmail'in alay ettiğini görünce, İbrahim'e, "Bu cariyeyle oğlunu kov" dedi, "Bu cariyenin oğlu benim oğlum İshak'ın mirasına ortak olmasın." Bu İbrahim'i çok üzdü, çünkü İsmail de kendi oğluydu. Ancak Tanrı İbrahim'e, "Oğlun ve cariyen için üzülme" dedi, "Sara'nın sözünü dinle. Çünkü senin soyun İshak'la sürecektir. (Tevrat - Tekvin 21:9-12)

Demek, Allahın vaadini alan ve onun işlerini bitiren çocuk sadece İshak olacaktı. İsmail her ne kadar büyük bir halk olacak diye sonradan Allah tarafından bir söz aldıysa da (Tevrat - Tekvin 21:18), Allahın kurtuluş planı İshak'la ilerleyecekti. İsmail bu dünyanın aklı ve metodlarıyla meydana geldi. Onun hayatı sadece bu dünya ile ilgilidir. Allahın ona verdiği bereketi de sadece materyaldır; ruhsal bereketler ise İshak'a verildi. Bu iki ayrı prensip sanki daha o iki çocuğun doğuşunda belli oldu. İsmail daha doğmadan önce bile, Allah anası Haccer'e onun hakkında şöyle konuştu:

Oğlun yaban eşeğine benzer bir adam olacak. O herkese, herkes de ona karşı çıkacak. Kardeşlerinin hepsiyle çekişme içinde yaşayacak. (Tevrat - Tekvin 16:12)

Ve bu kavga bugüne kadar devam ediyor. İsa Mesih'e iman edenler aynı İshak gibi, vaad edilen, yeniden ruhtan doğmuş kişilerdir. Ama bugüne kadar, kendini İsmail'in evlatları sayan Araplar ve Müslümanlar onlara zülüm ve eziyet ediyorlar:

Ve siz, kardeşler, İshak gibi Allahın verdiği sözünün evlatlarısınız. Ama eskiden nasıl olduydu, şimdi gene öyledir: bedene göre doğmuş olan, ruha göre doğmuş olana eziyet ediyor. Ama kutsal yazı ne diyor?

"Hizmetçi kadını ve onun oğlunu dışarı at. Çünkü hizmetçi kadının oğlu, serbest kadının oğlu ile birlikte mirasçı olmasın."
Böylelikle, kardeşler, biz hizmetçi kadının evlatları değiliz, serbest kadının evlatlarıyız. (İncil - Galatyalılar 4:28-31)

Demek, Allah İsmail'i Mekke'deki Kaabe'yi kurmak için kullanmadı, onunla herhangi bir ruhsal iş bitirmedi. Hayır, Allah İsmail'i dışarı attı. Aynı onun gibi, kim bugün kendini İsmail üzerine İbrahim'e bağlamaya çalışırsa da, Allah tarafından dışarı atılacak.

Bütün bu sözlerden apacık anlaşılıyor ki, Allahın seçtiği ve kullandığı İbrahim çocuğu İsmail değil, ama İshak'tır. Bu durum Araplarda kıskançlık yarattı, çünkü İshak nasıl Yahudilerin babası olduysa, İsmail de Arapların babası oldu. O yüzden İsmail'in babası İbrahim'le birlikte Mekke'ye gelip, oradaki Kaabe'yi kaldırdğı masalını uydurdular. Bize masalları değil ama gerçek tarihi anlatan Tevrat kitabında öyle bir şey okumuyoruz. Hatta anlatılan şeyler ona karşı çıkıyor, onu imkânsız kılıyor.

2) Bu öğretiş tarihe uymuyor

Tarihe bakarsak, Mekke'deki Kaabe ilk olarak İsa'dan önce 60 senesinde Romalı bir tarihçi olan Diodorus'un kitaplarında geçiyor. Onu 'bütün Araplar tarafından büyük saygı gören bir putevi' olarak anlatıyor. İbrahim İsa'dan 2000 sene önce yaşadı. Bütün bu zaman içide bir kere olsun, tarihçiler Mekke'deki Kaabe'yi anlatmıyorlar. Mesela, tarihçilerin 'babası' olan Yunanlı Herodot İsa'dan 440 sene önce İran'ı ve de Arabıstan'ı anlatırken, Arapların adetleri ve inançlarından da söz ediyor. Kuran'da geçen Al-İlat putunun adını kullanıyor. Fakat Kaabe'den hiç söz etmiyor. Demek Kaabe, Herodot'un zamanı (İsa'dan önce 430 senesi) ile Flavius'un (İsa'dan önce 60 senesi) zamanının arasında yapıldı. Bütün bunlar gösteriyor ki, Kaabe İbrahim'den çok sonra yapıldı.

3) Bu öğretiş İbrahim'in karakterine uymuyor

İbrahim tek gerçek Tanrı olan Yahve tarafından kendi memleketinden çağrıldı ve giderek daha fazla onun karakterini öğrendi. Kendi memleketinde iken belki putlara tapardı (hem Tevrat (Yeşu 24:2), hem de Kuran (Enam Suresi 6:76-77) bunu gösteriyor). Ama Allah onu çağırdıktan sonra, kesinlikle her türlü putperestlikten uzak durdu. Allah onu bütün milletlerden ayırdı, kendini kutsal ve putperestlikten uzak bir millet yetiştirsin diye.

Onun için İbrahim Mekke'deki Kaabe'yi yaptı diyen masala inanamayız. Öyle olsaydı, bugün orada yapılan tapınma, putperestlerin tapınmasından çok farklı olacaktı, putperestlerin adetlerinden en ufak bir iz bile kalmayacaktı. Halbuki, bugün oradaki tapınma sistemi, Muhammed'in zamanında yaşayan putperest Arapların kullandığı sistemin aynısıdır:

Atalarınızın Tanrısı RAB'bin mülk edinmek için size verdiği ülkede yaşamınız boyunca uymanız gereken kurallar, ilkeler şunlardır:
Topraklarını alacağınız ulusların ilahlarına taptıkları yüksek dağlardaki, tepelerdeki, sık yapraklı her ağacın altındaki yerleri tümüyle yıkacaksınız. Sunaklarını yıkacak, dikili taşları parçalayacak, Tanrıça Aşera'yı simgeleyen sütunları yakacak, putları parça parça edeceksiniz. İlahların adlarını oradan sileceksiniz. (Tevrat - Tesniye 12:1-3)

o kara taşın tapılmasını kesinlikle buyurmayacaktı

4) Bu öğretiş hadislere uymuyor

Son olarak, Müslüman kaynaklarında yer alan ve birbirlerine ters düşen iki bilgiye de yer verelim. Yukarıda gördüğümüz gibi, Muhammed de Arapların 'Kaabemiz İbrahim tarafından kuruldu' masalını Kuran'ın içine aldı. Bunun mümkün olmadığını da gördük. Ama aynı zamanda en büyük Hadis koleksyonu olan ve Kuran'dan sonra ikinci önemli kitap olarak anılan Buhari'nin hadislerinde Muhammed'in şu sözünü okuyoruz:

Abu Dar şöyle rivayet etti:
Ben dedim: "Ey Resulullah! Yeryüzünde yapılan ilk camii hangisi idi?" O da dedi: "(Mekke'deki) Mescidi Haram." Ve ben sordum: "Ya ondan sonra hangisi yapıldı?". O da cevap verdi: "(Yeruşalim'deki) Mescidi Aksa". Ben gene sordum: "Onların yapılmasının arasında ne kadar zaman geçti?" O da, "Kırk sene" diye cevap verdi... (Sahih Buhari, cilt 4, kitap 55, hadis 636)

Mekke'deki Kaabe ne zaman yapıldığı bilinmiyor; oysa Yeruşalim'deki Mescidi Aksa hakkında kesin tarih bilgilerimiz var: onu kral Süleyman İsa'dan önce 953 senesinde tamamladı. Bu hesaba göre, Kaabe ondan 40 sene önce, yani 993 senesinde yapılmış olmalı. O da İbrahim'in hayatından 1100 sene sonradır. Bu durumda birisi yanlış söylüyor - ya Kuran, ya da Buhari'nin hadisi. İkisi aynı anda doğru olamaz.


Sayfanın başına dön Sonraki konu