Gercek tanri kimdir?"

email:
mektup@incilbg.com

slamiyette putperestlik

1) Kutsal aylar

Putperest Araplar sava ve soyguncu bir halk idi. Baka halklara ve kabilelere saldrp onlarn mallarn ele geirmek, normal bir yaam tarz saylrd. Yalnz, her senenin drt aynda bunu yasak ederdiler. O aylarn iinde ne birbirlerine saldrrdlar, ne de kavga ederdiler. ntikam almak ve kan davalarn srdrmek bile o aylarda yasakt. Bu kutsal aylarn adlar unlard: Receb, Zilkade, Zilhice ve Muharrem. Kuran da putperestlerin inanlarn red edeceine, bu aylarn mslmanlar iin de kutsal olduunu sylyor:

Allah'a gre aylarn says onikidir. Bunlardan drd hrmetli aydr. (Kuran - Tevbe 9:36)
Araplarn aylarnn adlar ('hrmetli aylar' krmz yazld):
  1. Muharrem
  2. Safer
  3. Rebiylevvel
  4. Rebiylahir
  5. Cemaziyelevvel
  6. Cemaziyelahir
  7. Recep
  8. aban
  9. Ramazan
10. evval
11. Zilkade
12. Zilhicce

Aklmza yle bir soru geliyor: madem o hareketler drt ay boyunca gnah saylyor, neden btn yl boyunca yasaklanmyorlar. Soygunculuk, ldrmek, intikam, bakasnn kann dkmek - Allah bunlarn hakknda ne dnrse, sadece senede drt ay m dnyor? Mesela, Mart aynda intikam almak gnah ise, bir ay sonra neden gnah saylmasn? Soygunculuk Mays aynda serbest ise, bir ay sonra neden gnah saylsn?

Btn bunlar Allahn buyruklar deil, Allah tanmayan putperestlerin koyduklar kurallardr. Bunlar sonsuz Allahn standartlarn gsteren kanunlar deil, gnah dolu bir halkn kan dkmesini snrlandrmak iin kendi kendine koyduu snrlardr. Ne yazk ki, Muhammed kendini bu tr dncelerden arndramad.

Bunu Allahn sz olan ncil'in retiiyle karlatralm:

Acaba, aranzdaki kavgalar ve ekimeler nereden geliyor? Onlar sizin iinizde muharebe eden isteklerden gelmiyorlar m? Bir eyiniz eksik ve gznz onda kalyor. Onu ok istiyorsunuz ama alamyorsunuz. O vakt ekiiyorsunuz ve kavga ediyorsunuz, ldryorsunuz bile. Ama siz neden alamyorsunuz? nk dilemiyorsunuz. Belki diliyorsunuz ama gene de alamyorsunuz. Neden? nk ktlk iin diliyorsunuz, hani onu sade sizin istediiniz gibi kullanasnz. (ncil - Yakup 4:1-3)

Ey sevgililer! Kendiniz iin intikam almayn, ama Allaha meydan brakn, O intikam alsn. nk yle yazlmtr: "Rab diyor, 'ntikam benimdir. Karlk ben verecem." Onun iin, "Dmann ackmsa, ona yemek ver, eger susamsa, ona su ver. yle yaptn m, onun kafasna yanan korlar ym olacan. Ktlk sizi yenmesin, ama siz ktl iyilikle yenin! (ncil - Romallar 12:19-21)

Evet, Allahn standard, insanlardan bekledii hareketleri budur. Ve bunu senede oniki ay istiyor. Kuran ise burada iki standart getiriyor: biri szde 'kutsal' olan aylar iin, biri normal aylar iin:

Hrmetli aylar knca, puta tapanlar bulduunuz yerde ldrn. (Kuran - Tevbe 9:5)

Kuran'n baka yerinde putperestlerin karsnda ne yaplmas gerektiini yle anlatlyor: "Dinde zorlama yoktur" (Bakara 2:256). Kuran'n tanrs sanki senede sekiz ay "Kafirleri ldrn" diyor, br aylarda ise "Onlar brakn, dinde zorlama yoktur" diyor. Muhammed putperestleri ldreceine, onlarn yanl fikirlerini ortadan kaldrm olsayd, daha iyi yapm olurdu. Byle ise, onlarn bo adetlerini devam ettirmi oluyor. Mslmanlk, tektanrclk maskesini tayan putperestliktir.

2) Safa ve MerveKaabe'de seks yapan iki gencin miras

Mekke'nin dnda bu adlar tayan iki tepe bulunuyor. Putperest Araplarn arasnda bu tepelerin zerinde saf ve Naila adnda birer put bulunurdu; onlara tapmak da Arap dininin nemli bir parasyd. Eski Mslman tarihisi Al-Kalbi bize o putlarn tarihi hakknda yle bilgi veriyor:

Ya'la'nn olu saf, Maila ise Zeyd'in kz, ikisi Curhum airetinden idiler. Birbirlerine ak olup ikisi de Mekke'ye hacca gitmiler. Mekke'ye varnca Kaabe'ye girip kimse yokken o evin kutsallndan faydalanarak orada zina etmiler. Bunun zerine ikisi de birer ta direine evirilmiler. Onlar oradan karp Safa ve Merve tepelerinin zerine yerletirmiler. Daha sonra Kuzze ve Kurey halklar hacca giderken, onlara da tapmaya baladlar..

Putperest Araplar Allahn yolundan o kadar sapmlard, iki gencin zinasn andran iki ta direine tapardlar. Hacca gelen Araplar, bu iki tepenin arasnda mekik dokuyup koardlar. Muhammed ise, bu adeti durduracana, kendi din sisteminin iinde devam ettirdi:

phesiz Safa ile Merve Allah'n nianelerindendir. Kim Kabe'yi hacceder veya mre yaparsa, bu ikisini de tavaf etmesinde bir beis (= saknca) yoktur. (Kuran - Bakara 2:158)

lk mslmanlar, bu 'ayet' henz 'inmeden' nce, putperestlerin adetlerinden saknp o iki tepeyi ziyaret etmekten vazgemilerdi. Onu aadaki hadisten reniyoruz:

Asim bin Sleyman yle rivayet etti:
Enis bin Malik Safa ve Merve hakknda sordum. Enis yle cevap verdi: "Biz de oray tavaf etmek mslmanlktan ncesine ait cehalet zamannn bir adetini sayardk, ve islamiyetin balamasyla ondan vazgetik. Ondan sonra ise Allah u ayeti indirdi: 'phesiz Safa ile Merve Allah'n nianelerindendir. Kim Kabe'yi hacceder veya mre yaparsa, bu ikisini de tavaf etmesinde bir beis (= saknca) yoktur. (Bakara 2:158)' (Sahih Buhari, Cilt 6, Kitap 60, Hadis 23)

Bu 'ayet' indirilirken de, herhangi bir aklama yaplmad. Allah bu konuda neden fikrini deitirsin? Neden imdiye kadar putlarn yeri olarak bilinen iki tepe Allahn ibadetine uygun yerler olarak bilinsin? Putperest Araplarn gnln yapmaktan baka bir sebep olamaz.

ok sonra Tevrat'a bakp smail'in anas olan Haccer'in hayatndan bir olay buldular, onu da Safa ve Merve tepelerine 'transfer ettiler'. Yukarda grdmz gibi, smail'in anas Hacer, brahim'in evinden kovulmutu. Kurak yerlerde susuz kalrken lm derecesine geldiler. Ama son anda Allah ona ve oluna bir su pnar kard. Mslman masallara gre, bu olay Mekke'de olmu, Hacer su ararken Safa ve Merve tepelerinin arasnda koup gitmi; ona gsterilen su pnar da Zemzem pnar imi.

En birinci, bu hikaye tarihe uymuyor. Tevrat'ta olayn tam ayrntlarn okuyoruz:

Hacer Beer-eva l'ne gitti, orada bir sre dolat. Tulumdaki su tkenince, olunu bir alnn altna brakt. Yaklak bir ok atm uzaklap, "Olumun lmn grmeyeyim" diyerek onun karsna oturup hkra hkra alad. Tanr olann sesini duydu... Sonra Tanr Hacer'in gzlerini at ve Hacer bir kuyu grd. Gidip tulumunu doldurdu, oluna iirdi. (Tevrat - Tekvin 21:14-19)

Beer-eva da Filistin'in ortasnda bulunuyor, yani Mekke'den yaklak 1200 km uzakta. Gene gryoruz, nasl Araplar, srail'in tarihini alp Tevrat'ta geen olaylar Arabistan'a yerletiriyorlar. Bylelikle frsat buluyorlar, putperest adetlerine baka bir anlam verip slamiyet maskesinin altnda devam etsinler.

stelik bu Zemzem suyu masal ancak hadislerde geiyor, yani Kuran'n yazlmasndan 200 sene sonra. Yukarda grdmz gibi ilk mslmanlarn ondan haberleri yoktu. Yukardaki Kuran ayeti (Bakara 2:158) 'inerken', kiilerin bu Hacer tarihinden henz hi bilgileri yoktu. Onlarn dncesinde tek bir fikir olabilirdi: "Allahmz bize gene izin verdi, putperest adetlerine devam edelim!"

3) eytan talamak

Muhammed'den nceki putperest Araplarn Hacc zamannda baka bir adeti de yerine getirdiler, o da eytan talamak idi. Yerden kk akllar toplayp eytan sembol olarak gsteren bir direin zerine atardlar. Bu da putperestler iin gayet normal bir dnce olabilir, nk ne Allahn ruh olduunu, ne de eytann ruhsal bir varlk olduunu anlamayp, hereyi maddi (materyalno) olarak kabul ederler. Fakat Allahn kitab olan ncil, bize eytann ruhsal bir varlk olduunu gsteriyor:

nk bizim muharebemiz et ve kana kar deildir. Ama bu karanln ruh hkmetlerine, ruh glerine ve bu dnyann ruh kuvvetlerine kardr. Gklerdeki kt ruhlara kardr. (ncil - Efesliler 6:12)

Ruhsal bir varla kar maddesel silahlar kullanlamaz. eytana 'ta atmak' bsbtn bo bir adettir ve kim onu yaparsa gerek ruhsal dnyadan habersiz olduunu gsteriyor. eytana kar geerli olan silahlar bize ncilde gsteriliyor: hakikat, doruluk, iman, kurtuluumuzu dnmek, dua ve en nemlisi Allahn Sz (ncil - Efesliler 6:14-17). sa Mesih grevini balad zaman bir gn lde eytan tarafndan defa denendi. Birinci defasnda eytan yle konutu:

"Madem sen Allahn Olusun, syle de, bu talar ekmek olsun." sa da ona cevap verip dedi: "yle yazlyor: 'nsan sadece ekmekle yaamaz, Allahn azndan kan her bir szle de yaar.'" (ncil - Matta 4:3-4)

sa Mesih bu durumda eline bir ta alp eytana atacana, ruh olan eytana kar ruhsal bir silah kulland: Allahn sz olan Tevrat' ruhsal bir kl gibi kullanp onunla eytana karlk verdi.

Putperestlerin anlay henz bu dereceye gelmemiti. Onlar hem eytan, hem de cinleri yar ruh, yar beden olan varlklar olarak kabul ederdiler. Muhammed de onlarn dncelerini deitireceine, onlarn fikrini olduu gibi kabul etti. Putperestlere "Brakn u bo adetleri! Ben size asl ruhsal sava bildirmek iin geldim. eytana kar Allahn szn kullann" diyeceine, o putperest Araplarn eytan talama adetini de mslman hacc ritualnn bir paras yapt.

Sahih Buhari'den gstereceimiz baz hadislerden de anlalacak ki, Muhammed ruhsal dnyadan habersiz olup putperestlerin maddesel dncelerine katld:

Resulullah dedi ki, "Ezan okununca eytan, ezan iitmemek iin, osurup kayor". (Cilt 1, Kitap 11, Hadis 582)

Peygamber dedi ki, "Orada (Necd blgesinde) depremler ve skntlar olacak ve eytann kafas oradan patlayacak." (Cilt 2, Kitap 17, Hadis 147)

Peygambere bir kiinin hakknda konutular. O kiinin sabahlayn gee kadar uyuyup vaktinde namaza kalkmadn anlattlar. Peygamber de "eytan onun kulaklarna iedi" diye cevap verdi. (Cilt 2, Kitap 21, Hadis 245)

Peygamber dedi ki, "Biriniz uykudan kalkp abdest alrsa, burnuna su alp onu kere flesin, nk eytan btn gece o kiinin burnunun st tarafnda kald." (Cilt 4, Kitap 54, Hadis 516)

Resulullah dedi ki: "Sabahlayn gnein st ksm belirince, gne tamamen kncaya kadar nazam klmayn. Ve gne batarken, tam batncaya kadar namaz klmayn. Gne doarken ya da batarken dua da etmeyin nk gne eytann kafasnn iki tarafnn ortasnda douyor." (Cilt 4, Kitap 54, Hadis 494)

Peygamber dedi ki, "Horozlarn tmesini iittiinizde, Allahtan bereket dileyin, nk onlarn tmesi gsteriyor ki, bir melek grmler. Ve bir eein anrmasn duyduunuzda, eytandan Allaha snn, nk onlarn anrmalar bir eytan grdklerini gsteriyor."

"Zira sizin grmediinizi gryorlar. O zaman evin kaplarn kilitleyip zerlerine Allahn adn zikredin... Kpleri rtn, su tulumlarn balayn ve btn kaplar rtn." (Cilt 4, Kitap 54, Hadis 522 - El Edeb el mfred; kitap 1, hadis 3)

Demek, Muhammed'in anlayna gre, eytann parmaklar ve kafas, osurmas ve iemesi var. nsann kulaklarna ve burnuna girebilir. Eeklere grnr ve gnein domasn glgeler. Btn bu inanlar putperestlerin dnceleridir. yle bir eytan belki de talarla kovmay deneyenler olacak. Ama asl eytan byle hareketlere glecek, talar onu yaralamayacak.

Ve gene gryoruz, nasl Araplar putperest alkanlklarn brahim'in hayatna mal etmeye alyorlar: brahim, kendi ocuunu kesmeye giderken, eytan onun fikrini elmeye gelmi, brahim de onu talarla kovmu. Tabii ki, Tevrat'ta yle bir ey okumuyoruz. brahim'in btn hayatn, gnahlarn bile bildiren Tevrat kitab o kadar nemli bir olay hakknda neden sussun?

eytan talamaya gidenler, onu yeneceklerine, kendileri onun oyunca oluyorlar. nk eytan talardan korkmaz, byle hareketlerle insanlar da putlara taptryor, kendisine balyor. 1990 ylnda Hacc zamannda yzlerce hac eytan talamaya giderken bir tnelin iinden gemek zorunda kaldlar. Oradaki elektrik kablolarnda kontakt olunca byk bir panik balad ve kamaya alan haclar birbirlerini ezdi. Sonu: 1426 l. Ondan sonraki yllarda olay tekrarland: 1994 - 270 l, 1998 - 118 l, 2004 - 251 l, 2006 - 348 l, 2015 - 2236 l (not: bunlar resmi rakamlar; lenlerin gerek says her zaman 2-3 kat daha yksektir).
Sanki eytan bu kadar ahillie glerek onlarla elenircesine diyor ki, "Siz beni mi talayacaksnz? Ben sizi talayacam !!!"

4) tavaf etmek

Tavaf sz 'bir eyin etrafnda dnmek' demektir. Mekke'deki Kaabe btn Arabistan'da yaayan putperestler iin byk bir panayr ve tapnma yeri idi. Zilhice denilen ayda btn Arabistan Hacca gelirdiler. Kaabe'nin etrafn dnp oradaki ta pmek Haccn en nemli hareketi idi.

Putperest Araplarn yedi defa Kaabe'yi dnmelerinin sebebi de yle aklanr: Kaabe btn uzayn merkezi olan dnyann semboldr. Onun etrafnda da yedi tane gezegen (planeta) dolar: Vens ve Merkr, Mars, Jupiter ve Saturn, bir de ay ve gne (onlar da gezegen saylrd). Bu gkteki varlklarn arkasnda birer tanr, birer put olduunu dndler. Ve Kaabe'yi dnmekle o tanrya sayg gstermek istediler. nl mslman Kuran tercman ve tefsircisi Yusuf Ali nigilizce Kuran tercmesinin dipnotunda bunu anlatyor (Yusuf Ali, Holy Quran, Ek 13, s. 1621 ve 1567).

Tavaf yapan haclar bugne kadar defa hzl, drt defa da yava tavaf yapyorlar, ve bylelikle gezegenlerin hareketlerini kopya ediyorlar: dnyaya yakn olan gezegen (ay, Merkr ve Vens) hzl, geri kalanlar (gne, Mars, Jupiter ve Saturn) ise yava dnerler. Haclar bugne kadar o adetin putperest anlamn her sene canlandryorlar.

Kuran brahim hakknda anlatyor, nasl ilk tapnmalardan sonra yldzlara, aya ve gnee tapnmaktan vazgeiyor (Enam Suresi 6:76-77). Madem putperest Araplarn tavaf bu anlam tard (yani, gezegenlere ve yldzlara sayg gstermek) ve madem mslmanlar da bunun farknda idiler, putperestlii ortadan kaldrmaya alan bir peygamber bu adeti yasaklamalyd. O adetin devam etmesine izin verirse, putperestlie yer vermi olur. Allahn kitab olan Tevrat bize putperest adetlerin karsnda ne yapmamz gerektiini sylyor:

Onlarn ilahlar nnde eilmeyecek, tapnmayacaksnz; trelerini izlemeyeceksiniz. Tersine, ilahlarn yok edecek, dikili talarn bsbtn paralayacaksnz. (Tevrat - k 23:24)

Demek, putlar krmak yeterli deildir - ayn zamanda putperest treler, adetler de yok olmal. Ne yazk ki, Muhammed bunu yapmad: Kaabe'nin etrafn tavaf etmekle putperestlerin yldzlara tapnma adetini devam ettirmi olur.

5) kara ta pmek

Kaabe'nin bir kesinde yumruk byklnde siyah bir ta bulunur. Ad Hacer'l-esved olan bu ta hakknda bir sr mslman hikayeler tremitir: o ta brahim tarafndan Kaabe'yi kaldrrken kullanlm, deiik biimlere girmi. smail o ta bulmu, brahim de onu sonra ke ta olarak kullanm. Bir hadise gre, ta en bata st gibi beyaz imi, ama sonradan insanlarn gnahlar yznden karaya dnm (Tirmizi hadis 877). stelik, bugnlerde kim o ta hacc esnasnda temiz niyetle dokunursa, ahrette o ta o kii iin ahitlik edecekmi (Tirmizi hadis 961) ... ve daha neler neleeer! Btn bu hikayelerin asls nedir?

Kuran'da bu konuda bize hi bir bilgi verilmiyor. Ama hadislerde bu tan gkten bamelek Cebrail tarafndan getirildii ve smail'e verildii syleniyor. Bu hikaye bize o tan asl nereden geldii hakknda bir ipucu veriyor: her sene dnyann her tarafnda gkten talar dyor, onlara meteorit diyoruz. Kaabe'deki Hecr Al-Asvad da bir meteorittir. Putperest Araplar da onu herhalde gkten dt iin byk bir sayg ve korku ile karlardlar, ona bir tanr gibi tapardlar."imiz iyiye gitmiyor: Hacer'l-esved gittike daha siyah oluyor...
dnyann sonu gelmi olmal !!"

Mslman tefsirciler bile bu adetin asl anlamn bilmediklerini sylyorlar:

eyh aravi syle diyor: "Bu meteoriti pmek, mslman eriatnda kesin bir yer alan bir adettir, nk Muhammed de onu yapt. Bunun arkasndaki hikmetini sormamalsnz. Bu adet, onun anlam bizim iin her ne kadar sakl kalrsa da, bir ibadet yoludur." (aravi, Legal Opinions (Fetvalar), Blm 3, S.167)

Mekke'deki Kaabe btn Araplarn getirdii putlarla doluydu, ama hi biri bu kara ta kadar byk bir sayg grmezdi. O yzden ilk mslmanlar bu ta pmekte zorluk ektiler. Onlarn anlayna gre bir ta pmek, putlara tapmak anlamna gelirdi. Ve Muhammed'in kendisi bunu yapmam olsayd, kesinlikle yle bir ite bulunmayacaklard. kinci Halife olan Hz. mer Muhammed'in lmnden sonra hacca giderken, o kara ta iin syledii szler bizi dndrsn:

mer, Hecr Al-Asvad'a (o kara taa) yaklap onu pt. Ve dedi: "phesiz biliyorum ki, sen sadece bir tasn. Kimseye ne yarar getirirsin, ne de zarar verebilirsin. Resulullah'n seni ptn grmemi olsaydm, ben de seni pmeyecektim." (Sahih Buhari Cilt 2, Hadis 665-667, 679-680)

Kendimize unu soruyoruz: Muhammed'in kaynatas olan Hz. mer neden yle szlerde bulundu? Bu ta pmenin anlam ne olabilir? Mslman olmayan putperest Araplar, Muhammed'in ve br mslmanlarn bu ta perken grdkleri zaman ne dndler, acaba?

Ve gene soruyoruz: bu ta brahim'e gkten verilmi olsayd, brahim'in hayatn anlatan Tevrat kitabnda bu kadar nemli bir mesele yazlmaz myd? Ama yle bir ey okumuyoruz. Hatta, Kuran'da bile yle bir ey yazmyor. Gene gryoruz ki, putperest Araplarn gzne girmek iin, Muhammed onlarn adetlerini kendi dininin iine ald, orada bugne kadar o putperest adetler devam ettiriliyor.

Yukarda grdmz gibi, brahim hi bir zaman Mekke'ye gelip Kaabe'yi kaldrmad ve byle dnceler hepsi uydurmadr. Ama bir an iin o yle oldu diye varsayalm, bu gene de kimseye hak vermezdi, bugn onun kulland tan psn, ona hrmet etsin. Tevrat'ta Musa'nn zamannda ve daha sonra ona benzer bir olay oldu:

srail halk Msr'dan kp lde gezerken, gnden gne Allahn verdii kurtuluunu grrd, onun mucizelerine ahittiler. Gene de memnun kalmayp, "Keke Msr'da kalsaydk'" diyerek alamaya baladlar. Allah onlarn nankrln cezalandrmak iin aralarna zehirli ylanlar yollad. Sonra onlarn yalvarlarna gene kulak verdi ve onlar kurtarmak iin yle bir metod buyurdu: Musa bakrdan bir ylan yapt, onu bir srn stnde kaldrp halkn yaad kampn ortasna dikti. Ylanlar tarafndan srlan her kii, srklenerek de olsa, bu ylann nne gelip ona bakt zaman kurtulurdu. Byle yapmakla Allah, kendi halknn iinde bir ayrm getirmek istedi - ona gerekten iman edenler bunu yapacaklard, iman etmeyenler ise alay edip gitmeyeceklerdi ve en sonunda leceklerdi.

Allah bir kere byle iledikten sonra, bakrdan yaplan o ylann grevi bitmiti, onda artk herhangi bir kuvvet ya da sayg gstermemizi hak edecek bir ey kalmad. Hatta ona tapmak, onu pmek, ona sayg gstermek, Allahn gazabn uyandran bir putperestlik olurdu. Ne yazk ki, srail halk tam onu yapt. O ylana sayg gstermeye devam ettiler. Tabii ki, hi kimse demedi, "Bu benim taptm tanrmdr". Sadece bir sayg gstermek iin onu perdiler, ona buhur yakardlar.

Musa'dan 700 sene sonra yaayan kral Hizkiya bu adetlere son verdi:

Allagelen tapnma yerlerini kaldrd, dikili talar paralayp Tanra Aera'y simgeleyen stunlar kesti. Musa'nn yapm olduu Nehutan adndaki tun ylan da paralad. nk srailliler o gne kadar ona buhur yakyorlard. (Tevrat - 2.Krallar 18:4)

Burada dikkatimizi eken udur: kral Hizkiya sadece putlarn adna dikilmi olan yerleri ykmakla kalmad. Ayn zamanda gerek Allahn gerek bir peygamberin eliyle kulland tarih iinde yer alan bir eyay da krd. O demedi, "Ey srailoullar! Peygamberiniz olan Musa mucize yapmak iin bakn neyi kulland! Ona sayg gsterin! Herkes Yerualim'e gelip onu psn!" Hayr, kral Hizkiya bu tr adetlerin putperestlik olduunu bilerek, o szde 'kutsal eyay' krd, yok etti. Allahn setii bir kiiye yakan hareket zaten budur. Ne yazk ki, Muhammed onu yapmad. Safa ve Merve'deki yerleri yok etmedi, onlara baka anlam vermeye alt. O da, kral Hizkiya gibi, Mekke'deki 'Hecr Al-Asvad', yani o kara ta, krmalyd, onunla ilgili adetleri (tavaf etmek ve onu pmek) yasaklamalyd. Onu yapacana, Araplarn bo gururuna dayanan "brahim buraya gelip bu Kaabe'yi kaldrd, bu ta kulland" diyen bo masallarna inand ve o putperestlik sistemini devam ettirdi.

Souk, l ve duygusuz olan bir taa sayg gstermenin, diri olan, her yaamn kayna olan Tanrya tapmakta ne gibi faydas olabilir? brahim bunun iin mi urat - onun adnda ve onu hatrlayarak kiiler bir taa hrmet etsinler, onu psnler diye?

6) Kaabe

imdi de Mekke'deki tapnma sisteminin en nemli tarafna bir gz atalm. Araplarn ve mslmanlarn anlayna gre, Kaabe yeryznde yaplan birinci tapnma yeri, Allahn evidir. brahim onu olu smail'le birlikte kaldrm, bugnk tapnma sistemini buyurmu. Bu iddialarn doru olup olmadn biraz sonra anlayacaz.

- Kaabe'nin tarihi

En eski tarih kaynaklarna gre, Mekke'deki tapnma sistemi Yemen'den getirilmiti. O sistemin iinde tapnma yolu en yaygn idi: gkteki varlklara (en fazla gnee) tapmak, oyma putlara tapmak ve talara tapmak. Bu putperestlik ileri Mekke'nin zenginliini koruyan zemzem kuyusuyla ilgili olmaya balad. Ona yakn bir yerde Kaabe'yi inaat ettiler. Bu Kaabe, Yemen'in tapnma sisteminin tarafn birletirdi: kendisi gezegenlerin hareketlerini sembolize etti, bir kede tapnlacak bir meteorit bulunurdu ve ii oyma putlarla doluydu.

Bu tapnma sistemi zamanla Mekke'nin ve sonra btn Arabistan'n dini haline geldi. Btn bunlar Muhammed'den yzlerce sene nce tamamland.

Ayn zamanda Arabistan'da Yahudilerin gc de nemli derecede artt. Kuzey Arabistan'da ok sayda Yahudi yaard, ve Yemen'de kendi soyunu brahim'e balayan baz halklar vard. Onlarn anlattklar 'kutsal tarih'i ve getirdikleri tek tanr inanc, zamanla Araplarn zerinde bir iz brakt. Araplar da kendilerini brahim'in evlatlar saymaya baladlar. Yalnz, deil Yahudiler gibi shak zerine, ama smail zerine. Tevrat'ta gerek olarak anlatlan tarih, ounlukla Filistin'de geti. Araplar ise btn olaylar Arabistan'a 'getirdiler'. srail halknn doru olan tek tanr inancn putperestlikle kartrdlar. Mesela, 'Allah-u Teala' ad da, Muhammed'den yzlerce sene nce vard ve en yksek tanr iin kullanlrd. Halbuki bunun gerek anlamn kavramayp, kurban keserken etin bir parasn 'Allah-u Teala'ya, br paralar ise putlara sunardlar.


Sayfann bana dn Sonraki konu