Gercek tanri kimdir?"

email:
mektup@incilbg.com

Gerek tanr HANGS?

Ne yazk ki, bugnk insanlarn ou "Allah vardr", ya da "Allah birdir" deyip o konuda fazla dnmezler. nsanlarn ou iin "Allah nasl bir varlktr?" sorusu, "Nerede daha ucuz lahana alabilirim?" sorusuna kadar nemli deildir. Ama biz burada hayatmzn en byk sorularyla kar karyz: "Tanr kimdir?", "Onun ad nedir?", "Nasl bir varlktr?" ve "nsan nasl ona ular?"

Kimi kiiler de "Hepimiz tek bir Allaha inanyoruz!" deyip konuyu ksa kesmeye alrlar. Ama i gerekten o kadar basit m? Tanrnn tek olduunu nereden bilebiliriz? Ve bir ise, o zaman neden ona her dilde baka, baka adlar veriliyor? Neden ngilizler Ona 'God', Franszlar 'Diy', Bulgarlar 'Bog', ingeneler 'Devla', Araplar 'Allah' ve Trkler 'Tanr' diyorlar? Adlarn farkl olmas nemli mi? Madem Allah birdir, herkes ona dua etmiyor mu?

ncil bize bu konuda ok ak bildiriyor ki, tek bir tanr var - ama herkes ona tapmyor. Tek bir tanr var, ama onun hakknda doru bilgimiz yoksa, yaptmz btn ibadet boa gidiyor. Daha fenas, kt ruhlara hizmet etmi oluyoruz, nk yanl tanrlarn arkasnda saklanan, insanlar onlarla aldatan, kt ruhlardr.

Doru Tanry bulmak ve Ona ulamak iin, Onun yardmna muhtacz. nsan kendi aklyla, kendi gcyle Tanrya ulamaya kalkarsa, hep aldanacak. Belki bu konuda, "Ama tek bir tanr olduktan sonra, onu herkes bulamaz m? Herkes zaten bu dnyann yaratcs O olduunu bilmez mi?" diyeceksiniz. Evet, doru. ncil de bize gsteriyor ki, aslnda herkes bir dereceye kadar Tanrnn var olduunu anlayabilir:

"Allah iin bilinen eyleri ak ak gryorlar. Allah kendisi bu eyleri onlara ak etmitir. Allahn grnmez taraflar, yani onun kuvveti ve tanrl, dnyann kuruluundan beri grnyor: bunlar yaratlan eylerden anlalyor." (ncil - Romallar 1:19-20)

Bu ayet bize gsteriyor, normal bir insan, Allahn yardm ve aklamas olmadan, Onun hakknda ne kadar renebilir: yaradl bir yaradan gerektiriyor. Var olan eyler kendiliinden meydana gelmemitir. Onlar yapan, onlara sebep olan Biri var. O kendisi yaratlmamtr. Yoktur baka bir ey, Onun var olmasna sebep olsun. Demek, 'Bir Tanr vardr' hakikatn renmek iin, ne peygamber, ne de kitap lazm. Bu evrene, bu dnyaya bakmak bunun iin yeterlidir.

Tanrnn baz grnmez taraflar da belli oluyor: onun (1) kuvveti ve onun (2) tanrl, Onun mnezeh, bu dnyadan ayr olduunu ve Onun vahdeti (yani tek) olduunu kolaylkla anlayabiliriz. Onun gcnn hereyden stn olduunu da anlarz. Allahn bu sfatlarn anlamak iin, ne peygamber lazm, ne de kitap.

Oysa, daha teye gitmek istersek, bu 'doal vahiy' bize yeterli deil. Tanrnn kendisi bizimle irtibata geip, daha fazla bilgi vermesi lazm. Bu sonsuz gce sahip olan tek Tanr bize nasl bakyor, bizden ne bekliyor, Onun nnde durumumuz nedir?

Ama aada greceimiz gibi, Kuran sadece 'doal vahiy'nin nize aklad bu konularn zerinde duruyor. "Allah byktr, Allah tektir" - islamiyet bu haberle btn dnyaya alt etmeye kt. 'Tek Tanr' haberi Kuran'da en byk haber imi gibi gsteriliyor. Bu, belki Muhammed'in adalar olan putperest Araplar iin bir yenilik, bir yeni haber olabilirdi. Ama Tanr bu haberi daha binlerce sene nce, Yahudilerin peygamberlerinin azndan btn dnyaya bildirdi.

Muhammed, kendisinden 2000 sene nce yaam olan Musa'nn getirdii haberinden bize bir yenilik getirmiyor. Zaten Yahudiler o sebeple onu kabul etmediler. "'Allah birdir' - tamam, biz onu 2000 seneden beri biliyoruz" dediler.

Ama insann aklyla, 'doal vahiy' yoluyla Tanr hakknda birok konularda bilgi edinemeyiz. O yzden, Tanrnn kendisi bu hakikatlar bize aklamal. Tanrnn asl karakterini, onun zn, onun yreini arayanlar nereye bakmal:

Hi kimse, hi bir zaman Allah grmemitir - ama Tek Doan, kendisi Allah Olan, evet Babann barnda Olan, ite O Allah aklad. (ncil - Yuhanna 1:18)

Bu ayet sa Mesih iin konuuyor. O, Allahn ruhuyla Meryem'den beden alp aramzda yaad. Ve bylelikle onun yaamnda Allahn karakterini, onun zn gryoruz. sa'ya hi bir zaman herhangi bir kitap indirilmedi - O kitabn kendisi idi. Tanrya giden yol o kendisidir. ok byk bir gvenle yle konutu:

Yol ve hakikat ve yaam ben'im. Bensiz hi kimse Baba'ya gelemez. (ncil - Yuhanna 14:6)

te yandan, Muhammed iin Kuran yle bir ahitlikte bulunuyor:

Sen ancak bir uyarcsn. Her milletin bir yol gstereni vardr. (Kuran - Rad suresi 13:7)

Demek, Kuran Muhammed hakknda onun sadece bir uyarc ve yolu gsteren kimse olduunu syler. Fakat sa, yolun kendisidir. Allahn barndan kt iin oraya giden yolu bilir. Peygamberler bize ancak Allahn iradesini, onun isteklerini bildirirler. Fakat sa, bizi Tanrnn yreine ve Onun zne ulatryor.

Diyelim, hazine aramaya kmsn, elinde harita var. Ama ona bakmyorsun. Her yerde aryorsun, sadece haritann gsterdii yerde aramyorsun. Ne olacak: altn bulacana toprak bulacaksn. Ruhsal konularda da ayns geerli: hazineyi gsteren harita, sa Mesih'in kendisidir. Ona baktmz zaman Tanry bulacaz, O da bize bir Baba kadar yakn olacak. Ama o 'harita'y kullanmak istemezsek, baka yoldan ona ulamaya kalkarsak, Tanry bulacana kt ruhlarn kurban olacaz.

imdi de, mslmanln en nemli inan konusuna geeceiz. "La ilah illa Allah" - trkesi: "Allahtan baka tanr yoktur". Bu sz, bu inan doru ise, ilamiyetin yarsn ispatlam olacaz. br yars, kelime-i-ehadetin ikinci sz, "ve Muhammed Resulullah", yani Muhammed'in peygamber olmas ile ilgilidir. Kelime-i ehadet'in birinci yars doru deilse, yani Kuran'n 'Allah' gerek tanr deilse, Muhammed'in peygamberlii de nemsiz kalyor, nk aslnda tanr olmayan bir varln adna peygamberlik etmi olacak. Demek sormamz gereken soru u: Muhammed'in Kuran'da tantt tanr, gerek tanr mdr? Ve kendisinin iddia ettii gibi, brahim'in inand tanrs mdr?

Aadaki blmlerde bu konuyu aratracaz. Bunu yapmak iin, Kuran'da tanttrlan tanry, Tevrat, Zebur ve ncil'de grdmz tanr ile karlatracaz. Bunu da kendi kafamzdan karmadk, Kuran'n kendisi birok surelerde Tevrat, Zebur ve ncil'de geen olaylar aktaryor, bu kitaplarn da ayn tanr tarafndan gnderildiini sylyor. Ksacas, Muhammed brahim'in tanrsna taptn ve onun dinini yeniden kurduunu sylyor (Bakara 2:130-137, Al-i mran 3:67-68,95, Nisa 4:125, Enam 6:161, Nahl 16:120, Hacc 22:78 v.s.)

Ciddi bir aratrmadan sonra greceiz ki, Kuran'n iddia ettii doru deildir: brahim'in ve Muhammed'in tanrs ayn tanr deildir. kisi ayn zattan peygamberlik almamlar, ve o yzden Muhammed'in hakk yok, brahim'in, shak'in ve Yakub'un tanrsnn adna konusun. Onun tanrs, brahim'in tanrsndan apayrdr: baka bir ad tayor, baka bir karaktere sahiptir, baka bir tapnma sistemi buyurdu ve baka bir tapnma yeri seti. Okuyucunun bu konuda derin dnmesini ve ak fikirli olmasn diliyoruz.


Sayfann bana dn Sonraki konu