Gercekci olmak

Önsöz:

Gerçekçi olmak

1.Soru: 'Allah' gerçek tanrı mıdır?

Gerçek Tanrı kimdir?

Gerçek Tanrının adı

Allahı tanıyabilir miyiz?

El kesme cezası

Putperestlik nedir?

İslamiyette putperestlik

Kabe 'Allahın evi' midir?

Kıble ve Yarovam'ın günahı

Kadınların durumu

2.Soru: Muhammed peygamber midir?

Peygamberin işi nedir?

Muhammed'in lanetli soyu

Muhammedin mucizeleri?

Muhammed ve tarih

Kuran mucize midir?

Muhammedin evlilik hayatı

Muhammed ve kötü ruhlar

Şeytani ayetler

Muhammed ve putperestlik

Muhammed ve kılıç

Peygamberlerin mührü

Muhammed'in insan korkusu

Keyfi ayetler ve Um-al-Kitap

Muhammed'in ölümü

3.Soru: Kuran Allahın sözü müdür?

Kuran nasıl yazıldı?

Yemen'de bulunan Kuran

Nesih ve mensuh

Kuran ve Hadisler

Kuran ve Kutsal Kitap

Özel konular

Barnabas İncili nedir?

Musa gibi peygamber

Bir Allah mı, üç tane mi?

Allahın Oğlu olabilir mi?

Peygamberler galerisi

Son peygamber kim?

Önsöz: GERÇEKÇİ OLMAK

Bu kitap, sadece düşünmeyi seven ve hakikatları araştıran kişiler için yazıldı. Kim kulaktan dolma bilgilerle yetinirse ve başkalarının fikirlerini hiç düşünmeden tekrarlarsa, lütfen bu kitabı okumasın.

Kim okumaktan yararlanmak isterse, en evvela hakikatçı olmalı. Gerçeğe karşı sevgimiz yoksa, hayatta bir şey öğrenemeyeceğiz. Ama gerçekçi olmanın şartları var (bu düşünceler için Bay M. Günay'a minnettarım, onun "Gerçeği bilelim" adlı kitabından alınmıştır):

1. İçtenlik

Ben hakikatı bütün yürekten mi arıyorum? Acaba, hakikatı seven mi, yoksa keyfi, rahatlığı, alışkanlığı seven bir kişi miyim? Yani, gerçeği anladıktan sonra, hayatımı değiştirecek kadar ciddi miyim? Allah bize kesin söz veriyor: "Bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız. Kendimi size buldurtacağım". Ama burada aynı zaman bir şart var: "bütün yüreğinizle". Hakikat arayışımız candan olmalı.

2. Gerçekleri kantarlamak

İyi bir hakem gibi, iki tarafın sözlerine ve ispatlarına kulak veriyor muyum? Bir konuda birbirlerine ters düşen fikirler varsa, ben hepsini gözden geçirdim mi? Yoksa kulağıma hoş giden bir düşünce bulduğum zaman onunla yetiniyor muyum?

3. Tarafsız olmak

Hakikatı ararken ben kime benziyorum: soğukkanlılıkla karar veren bir hakeme mi, yoksa kendi takımını tutan bir futbol meraklısına mı? Ne yazık ki, çoğu kişi 'bizim kitap', ya da 'bizim dinimiz' gibi sözler kullanıyor. Öyle düşünen bir kişi gerçekleri araştırmakta zorluk çekecek, çünkü tarafsız değildir. 'Kitaplar' herkesindir, 'dinler' herkes tarafından araştırılmalı.

4. Araştırmak

"Gerçeği ararken, gerekirse Çin'e kadar git!" diyen bir arap atasözü var. Ben hazır mıyım, bir konuda var olan ispatları gözden geçireyim, yoksa bazı konulara biraz meraklanıp, bir iki satır okumak bana yeter mi?

5. Alçak gönüllü olmak

Gurur insanın gözlerini kör eder. Gururlu kişiler, hiç bir zaman hakikatı seçmezler, çünkü onlarda bir korku var, daha önce hakikat olarak tuttukları şeylerin yanlışlığı ortaya çıkmasın. Özellikle Allahla ilgili konuları araştırırken, bize alçak gönüllü olmak yakışıyor. Çünkü, yazıldığı gibi, "Allah yüksek kişilere karşı durur, ama düşkünlere merhamet eder." Gururlu bir kişi belki dindar olabilir, ama Allahtan her zaman uzak kalacaktır.

6. Fayda düşüncesinden uzak olmak

Diyelim, şimdi inandığın bir şeyden sana bir fayda geliyor - para, saygınlık, bağlantılar, önemli kişilerle arkadaş olmak, övgü. Sonra anlıyorsun, gerçek olarak kabul ettiğin şeyin yanlıştır. O vakıt gerçeği kabul edebilmek için, bütün faydalardan vazgeçmeye hazır mısın? Aç, saygısız ve arkadaşsız kalmaya hazır mısın? Eğer hazır değilsen, sende daha yeterince hakikat sevgisi yoktur.

7. İnsan korkusundan uzak olmak

Son olarak, gerçeği arayan kişinin karakteri sağlam ve cesur olmalı. Ve zaten hakikatı aramakta en büyük engel şudur ki, çoğu insanlar 'sürü düşüncesi'ne sahiptirler. "Kalabalık nerede, ben de oradayım!", "Aman, komşular ne düşünecek?", "Rezil olacağım!" - bir kişi böyle düşündü mü, hiç gerçeği aramak için yola çıkmasın. Çünkü, gerçeği bulsa bile, ona fayda getirmez, çünkü yeni anladığı hakikatlara göre yaşamaya hazır değildir.

Bütün bunların dışında hakikatı aramak isteyenlere başka bir engel daha var: o da Şeytandır. O senin gözlerin açılmasını istemez, seni karanlıkta tutmak, onun işine yarıyor. Hakikatla karşılaşırken bile, senin gözlerini ve kulaklarını öyle yapacak ki, hiç bir şey anlamayacaksın. Onun için, Allahtan yardım isteyelim. Okumaya devam etmeden ciddilikle şu duayı oku:

Ey yüce Allahım,

şu anda hakikatı arama yoluna çıkmış bulunuyorum. Kalbimi öyle temizle ki, içinde hakikat sevgisinden başka bir şey bulunmasın. Beni alçaltır, gururdan uzak tut. İspatları kantarlamak istiyorum - taraf tutmayayım diye, düşüncelerimi temizle, öyle ki, ne faydaları kaybetmekten korkayım, ne de insanların baskısından yılayım. Kutsal Ruhunla beni aydınlatır, gözlerim görsün, kulaklarım işitsin. Şeytanın hilelerinden de beni koru. Onun bütün ordusu bana saldırsa bile, sen benim iyi çobanımsın. Senin sözün bana gelsin, bende yaşasın.

O sözün adında dua ettim. AMİN


sonraki konu